asyan.org
добавить свой файл
1
10 клас

Контрольна робота

Творчість М.Вороного, Олександра Олеся

І варіант

1. Які тенденції наявні у творчості О.Олеся?

А Імпресіоністичні, експресіоністичні;

Б імпресіоністичні, неоромантичні;

В неореалістичні, експресіоністичні;

Г неоромантичні, символістські.

2. Допишіть речення.

«Вірш О.Олеся, що став популярним романсом — … »
3. Дайте визначення поняття «драматичний етюд», наведіть приклад.

4. Визначте віршовий розмір поезії О.Олеся "О слово рідне!"

Визначте художні засоби твору.

О слово рідне! Шум дерев!

Музика зір блакитнооких,

Шовковий спів степів широких,

Дніпра між ними левій рев…

5. Зробіть короткий ідейно-художній аналіз поезії М.Вороного «Блакитна панна» (або напишіть про власні враження від неї).
6. З'ясуйте суть поетичного діалогу між М.Вороним та І.Франком.

7. "По дорозі в Казку" О.Олесь. Що найбільше турбує людей на початку твору?

Окресліть коло їх інтересів.

8. Виконайте одне із завдань.

А ) Висловіть судження:«Казка життя людства — вимисел чи реальність?» (за вивченими творами та власними спостереженнями).

Б) Напишіть твір " Значення символів у поезії Миколи Вороного"

10 клас

Контрольна робота

Творчість М.Вороного, Олександра Олеся

ІІ варіант

  1. У центрі якої поезії змальований узагальнено-ідеалізований

жіночий образ?

А «До моря» М.Вороного;

Б «Інфанта» М.Вороного;

В «Чари ночі» О.Олеся;

Г «З журбою радість обнялась…» О.Олеся.
2. Визначте віршовий розмір поезії О.Олеся «Чари ночі».

Визначте художні засоби твору.

Сміються, плачуть солов’ї

І б’ють піснями в груди:

«Цілуй, цілуй, цілуй її,—

Знов молодість не буде!»
3. Продовжіть речення.

«Символізм — це … »
4. Визначте основні мотиви лірики О.Олеся еміграційного періоду.
5. Зробіть короткий ідейно-художній аналіз поезії М.Вороного «Інфанта» (або напишіть власні враження про неї).

6. "По дорозі в Казку" О.Олесь. Чому юрба людей бере на сміх юнака?
7. За яким фахом працював Олександр Олесь?
8. Виконайте одне із завдань.

А Зробіть невелике дослідження поетики вивчених творів

модерністів.

Б Висловіть власне судження про те, чи є кохання, як

вважає Леся Українка, життєствердним почуттям, творчою силою, що стимулює духовне піднесення, збагачення, розквіт людини.

Контрольна робота

Творчість М.Вороного, Олександра Олеся

ІІІ варіант

1. Дорога в Казку з твору О.Олеся — це символ:

А нездійсненної мрії;

Б творчості, фантазії;

В духовних поривань до кращого життя;

Г обману, хибного шляху.

2. Назвіть ознаки символізму

3. Допишіть речення.

«Експресивне висловлювання патріотичних почуттів звучить у вірші О.Олеся …»
4. Дайте визначення поняття «неореалізм», назвіть представника цього літературного жанру.

5. Визначте віршовий розмір поезії . Визначте художні засоби твору.

Ні, мій учителю і друже,

Про мене все це не байдуже.

Життя з його скаженим шалом,

З погонею за ідеалом,

З його стражданням і болінням

І невгамованим сумлінням.

6. Які художні засоби поезії "Блакитна панна" підпорядковані неоромантичному звеличенню краси природи?

7. "По дорозі в Казку" О.Олесь. Коли й через що головного героя починають мучити сумніви? Як він поводить себе у хвилини зневіри?

8. Виконайте одне із завдань.

А Напишіть невеликий твір-роздум на тему «Чи є нині актуальними проблеми, порушені у творчості О. Олеся?».

Б Висловіть власні судження про миттєве і вічне, сенс життя, щастя людини (за вивченими творами та власними спостереженнями).
Контрольна робота

Творчість М.Вороного, Олександра Олеся

4 варіант

1.Справжнє прізвище Олександра Олеся

А Рудченко

Б Тобілевич

В Кандиба

Г Косач

Д Квітка

2.Микола Вороний навчався в університеті

А) Києва ; Б) Чернівців; В) Кракова; Г) Харкова; Д) Відня.
3. Хто поклав на музику слова поезії "За Україну!"? Як визначають жанр цього музичного твору?

4. Які принципи відстоював М.Вороний у поезії "Іванові Франкові"?

5. Визначте віршовий розмір поезії . Визначте художні засоби твору.

Різьблю свій сон... От ніби вчора ми

Зійшлись, — і стріча та жива.

На землю тканками прозорими

Лягли осінні дерева.

6. Які проблеми підіймає О. Олесь у творі "По дорозі в Казку"?

7. "По дорозі в Казку" О.Олесь. Як хлопець пояснює, що юрба втратила право потрапити в Казку?

8. Виконайте одне із завдань.

А) Напишіть твір " Значення символів у поезії Миколи Вороного"

Б) Юнак у драматичному етюді "По дорозі в казку" ствердив, що в житті завжди є місце для подвигу.