asyan.org
добавить свой файл
1
КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 11 КЛАС

 Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний.
1. Які синтаксичні одиниці можуть бути синонімічними?

А Словосполучення, члени речення, речення;

Б словосполучення й речення;

В абзаци й речення;

Г тексти.

2. Розповідне речення може бути:

А стверджувальним, заперечним, переповідним, ймовірнісним;

Б риторичним;

В спонукальним;

Г власне-питальним.

3. Зазначте, у якому реченні пропущено тире між підметом і присудком.

А День ясний, теплий, весняний.

Б Я трохи звір.

В Незупинне власне словотворення ось шлях його поезії.

Г Промені як вії сонячних очей.

4. Укажіть двоскладне речення, яке легко перебудувати на односкладне.

А М’яко погойдуючись, як у мрійному вальсі, пишаючись шовком фіранок на вікнах, мерехтячи люстрами, котився він, ніби разок блискучих коралів, і миготів емалевими

девізами на боках вагонів: «Нєгорєлоє — Владівосток».

Б Лекція професора справила враження.

В Я тебе переслідуватиму все твоє життя.

Г Майор трутив стіл і звівся, похитуючись (З творів І. Багряного).

5. Укажіть речення, в якому неправомірно пропущено кому між однорідними членами.

А Більш за все на світі любив дід сонце (О. Довженко).

Б Він прожив під сонцем коло ста літ, ніколи не ховаючись у холодок (О. Довженко).

В Учениця записувала його мову окремі речення чи думки (О. Донченко).

Г Спинився — волошка чи не волошка вистромила голівку з поміж колосочків? (С. Васильченко).

6. З’ясуйте, в якому з речень вжито зайві коми.

А Здається, що це янгол злетів з небес, сів у нього за столом і виспівує тужливу, але чарівну пісню (У. Самчук).

Б Тікаючи од дідового реву, одного разу стрибнув я з під порічок прямо в тютюн.

В Він саме цвів великими золотими гронами, як у попа на ризах, а над ризами носилися бджоли — видимо-невидимо.

Г Велике, тютюнове листя зразу обплутало мене (З творів О. Довженка).
7. Визначте, яке з речень ілюструє правило вживання двокрапки після узагальнювального слова перед однорідними.

А Лаврін не поганяв волів: він забув і про воли, і про мішки й тільки дивився на Мелашку (І. Нечуй-Левицький).

Б Його все гніває, все дратує: і той Савченко з вічними жартами, й та небажана філоксера (А. Коцюбинський).

В Дивлюся: так буцім сова летить лугами, берегами та нетрями, та глибокими ярами, та широкими степами, та байраками (Т. Шевченко).

Г Ліс іще дрімає, а з синім небом уже щось діється: воно то зблідне, неначе від жаху, то спалахне сяйвом, немов од радощів (М. Коцюбинський).

8. З’ясуйте, в якому з речень двокрапка після узагальнюючого слова перед однорідними членами невиправдано пропущена.

А З під чорних стріх вилазять вечірні тіні, повзуть по стінах, гойдаються по садках і виходять блукати на шлях (І. Микитенко).

Б Все зберегла моя уява ті ночі зоряні, ті дні (В. Сосюра).

В Над тією дібровою стояла ніби дуже ясна місячна ніч або ясний вечір (І. Нечуй-Левицький).

Г Вогнище то згасало, то знову спалахувало яскравим полум’ям (Я. Баш).

9. Визначте, в якому з речень тире після однорідних членів невиправдано пропущене.

А І скрізь пливуть широкі звуки гучної, світлої землі (М. Бажан).

Б Та й дівчина ж була! Велична, хороша, до всякого привітна й ласкава і заговорить, і засміється, і пожартує (Марко Вовчок).

В Стерня, свіже литво полукіпків, снопи і снопи все виблискує золотом, все бризкає жнив’яним сонцем (О. Гончар).

Г Навкруги була земля, така чорна, пухка, родюча, повесні пишна, восени багата (М. Коцюбинський).

10. Укажіть речення, що потребує стилістичної правки.

А Я люблю класичну музику і малювати пейзажі.

Б Мені подобаються пригодницькі фільми й фантастичні твори.

В У шкільній оранжереї є кактуси, фікуси, пальми та інші тропічні рослини.

Г З моря долітали і шум прибою, і крики чайок.

11. З’ясуйте, що виражає в реченні звертання: Зоре моя вечірняя, зійди над горою (Т. Шевченко).

А повагу; Б докір; В іронію; Г милування.

12. Визначте, що виражає вжите у реченні вставне слово Та дитина, мабуть, була смілою, козацького роду (Марко Вовчок).

А впевненість або невпевненість у повідомленні;

Б почуття (емоційна оцінка повідомлюваного);

В ввічливість для активізації бесіди;

Г вказівку на джерело повідомлення.