asyan.org
добавить свой файл
1
Тест з охорони праці уч. групи № ______________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові)

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці

1. Який з перелiчених iнструктажiв не передбачений за типовим положенням?


а) Цiльовий iнструктаж;

б) Повторний iнструктаж;

в) Вступний iнструктаж;

г) Перевірочний iнструктаж;

2. Який iнструктаж проводиться з робiтниками професiй, до яких пред'являються пiдвищенi вимоги технiки безпеки, при перервах у роботi бiльше 30 календарних днiв?

а) Вступний;


б) Первинний;

в) Позаплановий;

г) Цільовий.

3. Яка перiодичнiсть повторного iнструктажу з охорони працi?

а) 1 раз на мiсяць;


б) 1 раз на 2 мiсяцi;

в) 1 раз в 6 мiсяцiв.

4. В якому документi вiдмiчається проходження iнструктажу з охорони працi на робочому мiсцi?


а) Контрольний лист;

б) Журнал реєстрацiї iнструктажiв з питань охорони праці;

в) Припис

г) Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві.

5. Яка перiодичнiсть повторного iнструктажу для працiвникiв, якi виконують роботи з пiдвищеною небезпекою?

а) 1 раз на мiсяць;


б) 1 раз на 3 мiсяцi;

в) 1 раз в 6 мiсяцiв

6. Яким документом оформлюється допуск до стажування працівника?

а) Обхідним листком;


б) Подорожнім листком;

в) Заявою того, кого допускають;

г) Наказом по підприємству або його підрозділу.

7. Скільки годин на тиждень повинен працювати підліток віком 15 років:

а) 36 годин;

б) 24 годин;

в) 14 годин;

8. Виробничий травматизм це:

а) явище, що характеризуеться сукупністю виробничих травм і нещасних випадків на виробництві

б) це травми, гострі професійні захворювання та отруєння, теплові удари, опіки.

в) це раптовий вплив на працівника негативних виробничих факторів

9. Умови праці, при яких виключені несприятливі дії на здоров`я працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів, створюються передумови для зберігання високого рівня працездатності (повна відсутність чи не перевищення рівнів, прийнятих в якості безпечних) це:

а) I клас – оптимальні

б) II клас – допустимі

в) III клас – шкідливі

г) ІV клас – небезпечні(екстремальні)

10. Причини нещасних випадків поділяються на такі:

а) організаційні, технічні, санітарно-гігієнічні;

б) психофізіологічні

в) організаційні; санітарно-виробничі; медико-профілактичні.