asyan.org
добавить свой файл
1
РОЗ’ЯСНЕННЯ

щодо конкурсного відбору та зарахування на навчання випускників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на кафедру ”Комп'ютерні системи та мережі” факультету РТСЛА в 2010 році (відповідно до “Правил прийому до Національного аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” у 2010 році”, http://www.khai.edu)


 1. Особи, які поступають навчатися за освітньо-професійною програмою бакалавра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідного напрямку, приймаються на другий курс за умови закінчення наступних спеціальностей молодшого спеціаліста:


Таблиця 1 - Спеціальності освітньо-кваліфікаційний рівня молодшого спеціалістаНазва

Код

1

Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем та мереж

5.091504

2

Обслуговування комп’ютерних систем та мереж

5.05010201

3

Програмування для електронно-обчислювальної техніки і автоматизованих систем

5.080405
 1. Прийом заяв і документів здійснюється з 15 липня до 20 серпня, конкурсний відбір та зарахування — за державним замовленням (бюджет) не пізніше 25 серпня, а за кошти фізичних та юридичних осіб (контракт) — після 25 серпня, але не пізніше 31 серпня.

Конкурсній відбір здійснюється на підставі рейтингу додатків до диплому молодшого спеціаліста. Рейтинг вступника визначається за 5-бальною шкалою оцінювання знань і розраховується з точністю до сотої частки бала. Для вступників, які мають однаковий середній бал додатків, буде проведено додаткове тестування з метою уточнення їх кінцевого рейтингу.

Пропонуємо особам, які поступають навчатися, прибути на кафедру для здачі документів і проведення співбесіди з метою визначення їх рейтингу 15, 16, 17, 19, або 20 липня 2010 року. Дату співбесіди просимо додатково узгодити за телефонами:

 • р. 057 7074503, м. 067 9151989 Харченко В'ячеслав Сергійович

 • р. 057 7074514, м. 067 9094497 Фурманов Клайд Костянтинович

 • р. 057 7074356, м. 067 5716197 Шостак Анатолій Васильович
 1. Вступники особисто подають:

 • заяву про вступ до ХАІ, в якій вказують напрям підготовки “Комп’ютерна інженерія” та форму навчання (бюджет або контракт);

 • документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень молодшого спеціаліста і додаток до нього (оригінали або завірені копії);

 • медичну довідку за формою 086-о або її копію;

 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

 • копію довідки ідентифікаційного коду.

Вступник також пред’являє особисто паспорт громадянина України, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), та військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці).

 1. Прийом заяв та документів від молодших спеціалістів для вступу на 2-й курс здійснює секретар деканату факультету РТСЛА (телефон 057 7074500 ауд. 222 факультету РТСЛА).

 2. Засідання атестаційної комісії факультету по зарахуванню молодших спеціалістів на 2-й курс університету за бюджетом проводиться 28.08.10. (Наказ про зарахування молодших спеціалістів на 2-й курс за бюджетом – 28.08.10.)

 3. Засідання атестаційної комісії факультету по зарахуванню молодших спеціалістів на 2-й курс університету за контрактом проводиться 31.08.10. (Наказ про зарахування молодших спеціалістів на 2-й курс за бюджетом – 31.08.10.)Завідувач кафедрою "Комп'ютерні системи та мережі"

доктор технічних наук, професор

Харченко В. С.