asyan.org
добавить свой файл
1
Штрих-код товару
Як правило, нині інформація про товари на підприємствах торгiвлi зберігається в електронному вигляді на комп’ютерах. Ручне введення iнформацiї про кожне найменування товару, тим більше, якщо їх багато, займає дуже багато часу. До того ж зростає ймовiрнiсть помилкового введення даних. Вирішити проблему допомагає штриховий код, що містить в собі закодовану iнформацiю про кожний товар. Застосування системи штрихового кодування товарів повністю виключає помилки.
Використання штрих-кодів у торгiвлi спрощує роботу касира при продажу товару, скорочує час отримання покупцем чека, дозволяє оперативно отримати iнформацiю про товар (залишки, надходження, продаж), а також спрощує iнвентаризацiю товарів на складах, дозволяє вести контроль за якістю тощо.
У 1996 році Постановою КМУ №574 було наказано ввести в Україні маркування суб’єктами підприємницької дiяльностi товарів штрих-кодами.

Що таке штриховий код товару?
Штриховий код (код ЕАN) - це послiдовнiсть штрихів i промiжкiв певного розміру, за допомогою яких кодуються цифрові й iншi дані про товар у легкій для зчитування технічними засобами формі. Кожна цифра або буква відображається комбiнацiєю штрихів i промiжкiв за чітко встановленими правилами.
У штрих-кодi відображається тільки однозначне позначення товару - його iдентифiкацiйний номер. З цим номером пов’язана конкретна iнформацiя про товар. Наприклад, у касовому апаратi з iдентифiкацiйним номером товару пов’язана його ціна. При продажу касир сканує штрих-код, i касовий апарат за отриманим iдентифiкацiйним номером знаходить ціну цього товару й автоматично реєструє касову операцію. Тобто штрих-код є засобом “зв’язку” між реальним товаром i його відображенням в електронних системах.
Складається штриховий код з двох частин - самих штрихів i цифрового коду. При цьому в штрихах повинно бути виділено кілька штрихів (крайові й центральні - більшої та меншої довжини). Цифровий код складається з кількох груп кодів.

ЗРАЗОК КОДУ ЕАN-13 (на малюнку)
1. Код країни виробника, в якій виготовлений товар.
2. Код виробника товару.
3. Код товару.*
4. Контрольна цифра, яка використовується для контрольної функції i є розрахунковою.
5. Знак товару, який вказує, що дiяльнiсть, пов’язана з виготовленням або продажем цього товару, є лiцензiйною, i на нього отримана лiцензiя.
* Код товару складається з п’яти цифр:
1 цифра - найменування товару;
2 цифра - споживчі якості товару;
3 цифра - розмір або маса товару;
4 цифра - iнгредiєнти товару;
5 цифра - колір товару.
"Як отримати коди EAN?"

Міжнародна система EAN•UCC забезпечує унікальність ідентифікації товару у будь-якій країні світу. Система ідентифікації централізовано адмініструється вповноваженою національною організацією EAN. Якщо підприємство бажає застосовувати штрихові коди EAN, воно повинно стати учасником міжнародної системи EAN•UCC.

Офіційним представником EAN International, що має виключні повноваження адмініструвати систему EAN•UCC в Україні, є асоціація "ЄАН-УКРАЇНА".

Підприємству необхідно укласти з асоціацією "ЄАН-УКРАЇНА" типовий Договір про членство в Асоціації та участь у системі EAN•UCC. При укладенні Договору підприємство заповнює Реєстраційну картку, де подаються основні дані про підприємство, які необхідні для визначення майбутніх потреб підприємства в ідентифікаційних номерах EAN•UCC.

Отримати та оформити необхідні документи можна, звернувшись до центрального офісу Асоціації у Києві, або до Регіональних центрів Асоціації "ЄАН-УКРАЇНА", які діють в усіх обласних центах та у багатьох інших містах України. Спеціалісти Регіональних центрів нададуть кваліфіковані консультації з усіх аспектів штрихового кодування та участі Вашого підприємства у системі EAN•UCC.

При укладенні Договору підприємство сплачує вступний та річний членські внески. Звертаємо увагу на те, що для ряду категорій підприємств правлінням "ЄАН-УКРАЇНА" встановлено зменшені розміри членських внесків (наприклад, для малих підприємств, приватних підприємців, тощо). Укладений договір дійсний від часу сплати Учасником вступного та річного внесків. Умовою щорічного продовження договору є своєчасна сплата Учасником річного членського внеску.

Ставши учасником системи EAN•UCC підприємство отримує право використовувати штрихові коди та інші стандартні засоби системи EAN•UCC. Інформація про підприємство розміщується у міжнародному електронному каталозі підприємств-учасників системи EAN•UCC "GEPIR".

Штрихове кодування - справа відповідальна, і помилки можуть обійтися дуже дорого. Наприклад, через неякісно надрукований штриховий код реалізатор може відмовитись прийняти всю партію готової продукції. Тому необхідно подбати про те, щоб на підприємстві за питання штрихового кодування відповідав кваліфікований та знайомий з інформаційними технологіями фахівець.

Для того, щоб товару був присвоєний ідентифікаційний номер EAN•UCC, підприємство-учасник має подати до Асоціації заявку встановленої форми, у якій зазначається назва товару та наводиться його короткий опис, і сплатити відповідний членський внесок. Асоціація присвоює товару ідентифікаційний номер EAN•UCC у тижневий термін і засвідчує присвоєння відповідним Свідоцтвом.

Свідоцтво - це документ, що підтверджує право учасника системи EAN•UCC застосовувати присвоєний ідентифікаційний номер EAN. Видане Свідоцтво дійсне протягом терміну членства підприємства в Асоціації.
Як виготовити штрихові коди ?

Після того, як товару присвоєно ідентифікаційний номер EAN•UCC, перед підприємством виникає питання: як цей номер правильно представити у штриховому коді та промаркувати товар?

Зображення штрихового коду формується за допомогою спеціальних комп'ютерних програм. Найчастіше штриховий код закладається у дизайн етикетки або упаковки товару. Насьогодні деякі друкарні та дизайн-студії мають відповідне програмне забезпечення та кваліфікованих фахівців, і можуть гарантувати правильний та якісний друк штрихового коду. Слід детально порадитись з друкарями, щоб переконатись, що якісний друк штрих-кодової позначки буде забезпечено. Асоціація "ЄАН-УКРАЇНА" наполегливо рекомендує у договорі про друк етикеток чи виготовлення упаковок обумовлювати відповідність геометричних та оптичних характеристик штрихового коду, а також його розташування на товарі діючим Державним стандартам України, і передбачати відповідальність друкарні за недотримання нормативних вимог.

Якщо друкар не впевнений, що зможе правильно сформувати штриховий код, він може попросити надати йому оригінал штрих-кодової позначки - її зображення на плівці або у електронному вигляді ("майстер-фільм" або "майстер-файл"). Послуги з виготовлення оригіналів штрихових кодів надаються спеціалізованими підприємствами, тож у цьому випадку слід звернутись до фахівців. Асоціація сприяє Учасникові у розміщенні замовлення на виготовлення майстер-фільму або майстер-файлу належної якості.

У деяких випадках маркування товару здійснюється етикетками-наклейками із штриховими кодами. Такі етикетки виготовляються за допомогою спеціального обладнання.
Як перевірити якість маркування продукції?

Нарешті, потрібно переконатись, що штриховий код надруковано правильно.

Для перевірки якості друку штрих-кодової позначки та її відповідності діючим нормативним вимогам використовуються спеціальні пристрої - верифікатори. Таке обладнання є в асоціації "ЄАН-УКРАЇНА", ним оснащені всі Регіональні центри Асоціації. Надавши контрольні зразки товару, етикетки або упаковки з нанесеним штриховим кодом, підприємство-учасник системи EAN•UCC отримає протокол верифікації штрих-кодової позначки.
Додаткову інформацію можна отримати на сайті Асоціації Товарної Нумерації України ("ЄАН-УКРАЇНА") http://www.ean.ua/ або за адресою: 04053, м. Київ вул. Артема, 26
Телефон: (044)216-07-34, 246-85-21, факс: (044)246-85-15
E-mail: info@ean.ua
Нормативно-правові документи:

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 травня 1996 р. N 574 «Про впровадження штрихового кодування товарів»

  2. Положення про штрихове кодування товарів, затверджене наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 20 серпня 2002 р. N 255

  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. N 821 «Про Асоціацію Товарної Нумерації України (ЄАН-УКРАЇНА)»При підготовці матеріалу використані наступні сайти:

http://www.ean.ua/

http://www.noti.ck.ua/
Конончук Анжела,

Юрист Асоціації Видавців Періодичної Преси
legal@unpa.com.ua

8(044)239-29-75

8(050)683-69-79