asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 7 8

c:\users\v-zamorr\desktop\new header.png
Угода «Open Value»


Номер угоди

Заповнює Майкрософт

V7013839

Номери попередніх Угод

Заповнює Торговельний партнерЦю угоду необхідно додати до бланка для підписів, щоб вона набула чинності.

Цю Угоду «Open Value» укладено між Клієнтом і Майкрософт на дату набуття чинності, визначену на бланку для підписів.

Інформація про Клієнта.

Ідентифікаційний код Клієнта: B9CDB622

Назва юридичної особи*

Контактна особа: Ім’я* Прізвище*

Адреса електронної пошти контактної особи*

Поштова адреса*

Місто*

Поштовий індекс*

Країна*

Телефон

* позначає поля, обов’язкові для заповнення

Особисті відомості, які надає Клієнт за цією угодою, будуть використовуватися й захищатися відповідно до декларації про конфіденційність, розміщеної на веб-сайті https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter.

Контактна особа для надсилання повідомлень і онлайновий адміністратор.

Ця особа отримує права онлайнового адміністратора й може надавати онлайновий доступ іншим особам. Ця контактна особа також отримує всі повідомлення.

Назва юридичної особи*

Контактна особа: Ім’я* Прізвище*

Адреса електронної пошти контактної особи*

Поштова адреса*

Місто*

Поштовий індекс*

Країна*

Телефон

Ця контактна особа є третьою стороною (не є Клієнтом)

Застереження: Ця контактна особа отримує особисті дані Клієнта.

* позначає поля, обов’язкові для заповнення

Ця угода складається з (1) умов і положень цієї угоди, (2) Списку продуктів, (3) Прав на використання продуктів, (4) бланка для підписів і (5) замовлень, поданих за цією угодою.
A. Виберіть варіант придбання.

Виберіть один із наведених нижче варіантів.

¨ Варіант придбання не для всіх ПК в організації (заповніть розділи «B», «D», «E» та «F» нижче) щонайменше 5 ліцензій у кожній категорії (Продукти та Ліцензії визначаються під час замовлення).

ý Варіант придбання для всіх ПК в організації, виберіть із категорій продуктів, наведених нижче, не менше ніж для 5 Кваліфікованих настільних комп’ютерів. Щоб отримати знижку на платформу, позначте усі три категорії продуктів.

ОС

¨ Поточні можливості придбання операційної системи Windows для настільних комп’ютерів можна переглянути у Списку продуктів.

Office

¨ Поточні можливості придбання системи Office можна переглянути у Списку продуктів

Ліцензії CAL

¨ Поточні можливості придбання ліцензій CAL можна переглянути у Списку продуктів

B. Визначте Підприємство Клієнта (виберіть лише один варіант).

Цей Розділ використовується для визначення Афілійованих осіб, які включено до Підприємства. Коли обрано всіх афілійованих осіб, клієнт повинен вибрати Корпоративний продукт із розділу А (що міститься на початку цієї угоди) для всіх Кваліфікованих настільних комп’ютерів афілійованих осіб. Підприємство Клієнта має складатися з повних юридичних осіб, а не частин юридичних осіб, таких як відділи, підрозділи або організаційні одиниці. До Підприємства Клієнта належать (позначте тільки один пункт у цьому розділі):

лише Клієнт

Клієнт і всі Афілійовані особи у Визначеному регіоні Клієнта

Клієнт і вказані нижче Афілійовані особи у Визначеному регіоні Клієнта
Клієнт і всі Афілійовані особи Клієнта в його Визначеному регіоні за винятком указаних нижче Афілійованих осіб.
Укажіть, чи включатиме Підприємство Клієнта всіх нових Афілійованих осіб, придбаних після початку дії цієї угоди.

C. Визначте ціновий рівень Клієнта.

¨ Відмітьте, якщо Клієнт купує 250 або більше настільних комп’ютерів за своїм першим замовленням.

D. Виберіть мови.

¨ Усі мови

¨ Румунська та болгарська мови

Таблицю, у якій указано мови, що відповідають кожному варіанту, розміщено на веб-сторінці http://www.microsoft.com/licensing/contracts.

E. Визначте менеджера з Передплати, менеджерів із Підтримки програмного забезпечення та онлайнових служб (якщо вони відмінні від осіб для надсилання повідомлень).

Менеджер із підтримки програмного забезпечення

Ця контактна особа отримуватиме онлайнові дозволи на керування перевагами Підтримки програмного забезпечення за Реєстраційною формою або Реєстрацією.

Назва юридичної особи*

Контактна особа: Ім’я* Прізвище*

Адреса електронної пошти контактної особи*

Поштова адреса*

Місто*

Поштовий індекс*

Країна*

Телефон

* позначає поля, обов’язкові для заповнення

Менеджер із передплати

Ця контактна особа призначатиме передплачувані ліцензії MSDN, Expression та TechNet Plus окремим користувачам за цією Реєстраційною формою або Реєстрацією. Призначення передплачуваних ліцензій потрібно для доступу до онлайнових переваг, наприклад завантажень передплат. Ця контактна особа також керуватиме придбанням безкоштовних або додаткових носіїв, які стосуються цих передплат.

Назва юридичної особи*

Контактна особа: Ім’я* Прізвище*

Адреса електронної пошти контактної особи*

Поштова адреса*

Місто*

Поштовий індекс*

Країна*

Телефон

* позначає поля, обов’язкові для заповнення

Менеджер онлайнових служб

Цій контактній особі будуть надані онлайнові дозволи на керування онлайновими службами, замовленими за Реєстраційною формою або Реєстрацією.

Назва юридичної особи*

Контактна особа: Ім’я* Прізвище*

Адреса електронної пошти контактної особи*

Поштова адреса*

Місто*

Поштовий індекс*

Країна*

Телефон

* позначає поля, обов’язкові для заповнення

F. Укажіть торговельного партнера або дистриб’ютора Клієнта.

Торговельний партнер

Назва юридичної особи*

Контактна особа: Ім’я* Прізвище*

Адреса електронної пошти контактної особи*

Поштова адреса*

Місто*

Поштовий індекс*

Країна*

Телефон

* позначає поля, обов’язкові для заповнення

Дистрибутор (за наявності)

Назва юридичної особи*

Контактна особа: Ім’я* Прізвище*

Адреса електронної пошти контактної особи*

Поштова адреса*

Місто*

Поштовий індекс*

Країна*

Телефон

* позначає поля, обов’язкові для заповнення

Найменування Афілійованого партнера Майкрософт і контактна інформація для повідомлення Майкрософт

Microsoft Ireland Operations Limited

Atrium Building Block B

Carmenhall Road

Sandyford Industrial Estate

Dublin 18, Ireland

Attention: EOC Program Operations Dept.

Зміст

1.Визначення. 6

2.Як працює програма Угоди «Open Value». 7

3.Як встановлювати ціни. 8

4.Надання Ліцензії — те, що Клієнт вправі запускати за Ліцензією. 8

5.Як дізнатися, які права на використання Продуктів застосовуються. 10

6.Як замовити Продукти. 10

7.Виготовлення копій Продуктів і право на повторне відтворення. 11

8.Передача та переуступка Ліцензій. 12

9.Строк і припинення дії. 12

10.Як поновити строк дії цієї угоди. 13

11.Конфіденційність. 13

12.Гарантії. 14

13.Захист від претензій щодо порушень, неправомірного привласнення та претензій третіх сторін. 15

14.Обмеження і винятки щодо застосування збитків. 16

15.Перевірка дотримання угоди. 17

16.Інші положення. 17

Умови та положенняследующая страница >>