asyan.org
добавить свой файл
1 2
ДОДАТОК 1

П Е Р Е Л І К

форм та креслень з технічного обліку і паспортизації лінійних споруд МТМ та періодичність внесення змін

Найменування

Номер

Найменування креслення,

Періодичність

Періодичність

форми

форми

схеми, плану

внесення

проведеннязмін

звірень з

натурою

1

2

3

4

5

План розміщення обладнання кросу із зазначен­ням розпайки лінійного кабелю

При змінах у складі об­

1 раз на 5 роківладнанняПлан розміщення обладнання у компресорній

-"-

-"-

Ескіз проходження кабелів у ввідному блоці

-"-

-"-

Схема телефонної каналізації на плані міста

При змінах у

-"-складі ліній­Виробничі вуличні креслення, із змінами,

них спорудПаспорт кабельної ка-­

ТФ- 3/1

внесеними під час будівництва

-"-

1 раз на 5

налізації
років

Паспорт розподільної

ТФ - 3/2-"-

1 раз на 3

шафи
роки

Адресний листок ко­-

ТФ-3/2а-"-

1 раз на 3

робкироки

Журнал абонентських

ТФ-2/За-"-


-"-

ліній

Листок навантаження

ТФ-3/26При введенні

1 раз на 3

розподільного кабелю

в експлуата-­

роки

і каб.міжш.зв'язку

цію лінійних

спорудЛисток навантаження

ТФ-3/2в-"-

-"-

магістрального

(вхідного) кабелю

зв'язку

Відомість наванта-­

ТФ-3/31 раз на

-"-

ження розподільних

рікшаф

Листок навантаження

ТФ-3/4За необхід-

1 раз на 3

кабелю міжстанційно-

ності

роки

го зв'язку та прямих

проводів

Паспорт колодязя для

ТФ-3/5Після прове­

-"-

кабельної каналізації

ТФ-3/5 Кдення робітПаспорт магістраль­

ТФ-3/6За необхід­

-"-

ного кабелю

ностіПаспорт розподільно­

ТФ-3/7-"-

-"-

го підземного кабелю

Паспорт кабельного

ТФ-3/9-"-

-"-

вводу

Паспорт повітряної

ТФ-3/10

Схема повітряної стоякової лінії

При змінах у

1 раз на

стоякової лінії


складі ліній­-

рікних спорудІнвентарна довідка

ТФ-3/12Післяпро зміни у лінійних

проведенняспорудах

робітЖурнал реєстрації

ТФ-3/12а
змін у лінійних спо-­

-"-

рудах

Журнал реєстрації

ТФ-3/126-"-
інвентарних довідок
1

2

3

4

5

Лінійний паспорт:Загальна схема повітряної лінії на плані

При змінах у

1 раз на

місцевості

складі ліній­-

5 років

титульний аркуш;

Тних спорудвідомості про опори

1лінії зв'язку;

відомості про проводи

ТФ-3/14

Профілі кабельних та кутових опор

-"-
та підвішені кабелі;

підсумкова картка

41 раз наскладових лінійних

1 рікспоруд

Паспорт лінійно-

ТФ-3/161 раз накабельних споруд

1 рікМТМ


Примітки. 1. Форми ТФ - 3/2; ТФ-3/2а; ТФ-3/26; ТФ-3/2в — брошуруються у загальну

книгу.

2. Форма ТФ-3/4 брошурується за номером кабелю міжстанційного зв'язку.

ДОДАТОК 2

Орієнтовний річний план робіт ГТД
06сяг робіт по місяцах


Об­

тру-Фак-

Найменування


сяг

до-тично
ро-­

міст-

Вико-­

вико­-

робіт

біт

кість

навці

нано


за

робіт
с

л

6

к

т

ч

л

с

в

ж

л

г

рік


за рік
за рік1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.Звірення технічної документації з

натурою:

паспортів колодязів та коробок, шт.

10

20

40

50

50

40

40

50

50

40

20

10

420

1680

паспортів вводів, шт.

10

10

10

10

20

30

30

30

10

10

10

10

190

760

паспортів кабельної каналізації,

кан-км

10

15

10

30

30

30

30

30

30

20

15

10

270

405

Підгру-паспортів повітряних ліній, км

5

5

5

2

2

2

2

2

5

4

3

3

40

160

па№2паспортів кабельних ліній, км

15

15

15

20

20

50

50

20

20

15

15

15

270

270

паспортів розподільних шаф, шт.

2

1

1

1

1

1

1

2

10

50

Підгру-­шафних книг

1

1

1

1

11

1

7

560

па №12. Креслення та коректування

технічної документації:

схем кабельної каналізації, шт.1

1

40

об'єднаних вуличних креслень, км

1

4

5

5

3

3

2

1

125

250

паспортів кабельної каналізації,

кан-км

5

10

10

20

20

30

40

30

30

30

10

5

240

244

Підгру-­паспортів колодязів та коробок, шт.20

30

50

50

50

50

50

10

10

320

800

па №2схем кабельних ліній, км

30

30

30

20

10

10

10

10

10

20

20

20

220

330

паспортів кабелів, км

30

30

30

20

10

10

10

10

10

10

20

20

210

252

паспортів кабельних вводів, шт.

20

20

10

10

10

10

15

15

10

10

10

10

150

300

Підгру-паспортів повітряних ліній, км

1

1

1

2

2

1

1

1

10

30

па№2паспортів розподільних шаф, шт.

2

2

2

1

11

2

2

2

15

27

адресних листків розподільних

коробок

3

3

2

1

1

1

1

2

3

3

20

20

листків навантаження розподільних

Підгру-­коробок

2

2

2

1

1

1

1

1

1

2

3

3

20

18

па №1листків навантаження кабелів

1

1

1

1

1

1

1

1

8

10

Усього 6206
следующая страница >>