asyan.org
добавить свой файл
1
Форма оцінювання діяльності учнів по створенню презентації до проекту

«Шляхами видатних дороговказів»

5

10

15

20

ЗМІСТ


Дослідження

Біографічна інформація

Зміст частково відповідає темі проекту. Інформація невірна або неповна. Відсутні чіткі висновки. Бібліографія відсутня або оформлена абсолютно невірно. У роботі є орфографічні та граматичні помилки.

Зміст відповідає темі проекту, інформація достатня, але використано лише одне джерело. Відсутні чіткі висновки. Бібліографія оформлена не зовсім правильно. У роботі мінімальна кількість орфографічних та граматичних помилок.

Зміст узагальнює проведені дослідження. Інформація точна. Використано більше ніж одне джерело. Висновки чітко сформульовані. Бібліографія має повний список джерел і оформлена згідно вимог щодо її запису. У роботі немає орфографічних та граматичних помилок.

Зміст узагальнює проведені дослідження. Інформація точна, подана чітко та привабливо. Використано більше ніж одне джерело.

Наявні оригінальні малюнки, діаграми.

Висновки чітко сформульовані. Бібліографія має повний список джерел і оформлена згідно вимог щодо її запису. Джерела інформації надійні.

У роботі немає орфографічних та граматичних помилок

Оформлення роботи


Ніяких ознак планування чіткої, різноманітної презентації.

Деякі ознаки планування чіткої, різноманітної презентації. Слайди легко зрозуміти.

Явні ознаки планування чіткої, різноманітної презентації. Слайди легко читаються. Оформлення узгоджується зі змістом. Використані деякі ефекти і фон

Явні ознаки планування чіткої, різноманітної презентації. Слайди легко читаються. Використані ефекти, графіка. Оформлення узгоджується зі змістом та акцентує увагу на певних його моментах.

Групова робота


Не було групової роботи. Один член групи працював над створенням презентації

Видно, що роботу робили майже всі члени групи, але продуктивність членів команди була різною.

Чітко видно, що роботу робили всі члени групи. Більшість членів групи брали участь в спільній роботі.

Чітко видно, що роботу робили всі члени групи. Члени групи розділили гіпотези, і всі максимально працювали на спільній результат.