asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток 3
до розпорядження міської ради

від 25 липня 2011 № 119
 

ФОРМА
для подання запиту на отримання публічної інформації
від запитувача по телефону
ЗАПИТ НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

від запитувача по телефону

(телефонограма)


Прізвище, ім’я по батькові запитувача

Найменування юридичної особи запитувача
Поштова адреса, номер телефону запитувача
Вид, назва, реквізити, зміст документа, що запитується

або загальний опис інформації, що запитується

_______________________________________

(Загальний опис необхідної інформації)Прошу надати відповідь у визначений законом термін:


Поштою

(якщо вибраний варіант відповіді поштою)


_______________________________________

(Вказати поштову адресу)

Електронною поштою

(якщо вибрано форму відповіді електронною поштою")


_______________________________________

(Вказати e-mail)

Факсом

(якщо вибрано форму відповіді факсом)


_______________________________________

(Вказати номер факсу)

Контактний телефон запитувача
Прізвище, ім'я, по батькові (посада)

представника запитувача.
"_____" __________20___ р.

(Дата запиту)

Заповнюється міською радою


Посада, прізвище, ініціали, телефон, підпис працівника, що прийняв запит
Дата, часПримітки до додатку 3:

     1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні міської ради, розміщується на веб-сайті міської ради: http://mrada.hmarka.net

     2. Запит може бути поданий:

     на поштову адресу: 19500, м. Городище, вул.Грушевського.11 (на конверті вказувати "Публічна інформація");

     на електронну адресу:mrada19500@mail.ru (в темі листа вказувати "Публічна інформація")

     телефаксом: (047-34) 2-20-09

     3. Форми запитів можна отримати в спеціаліста по контролю міської ради за адресою м. Городище, вул.Грушевського,11.

     4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

     5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

     6. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

     7. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

     8. Інформація на запит надається безоплатно.

     9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом понад 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

     10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

     10.1 міська рада не володіє і не зобов'язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

     10.2 інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

     10.3 запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 10 цих приміток;

     10.4 не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

     прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

     загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

     підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Секретар міської ради А.В.Оверченко