asyan.org
добавить свой файл
  1 ... 2 3 4 5 6 7 8
Тема: Іспанія.

Задачи:- познайомити учнів з подіями історії Іспанії, дати поняття про правління Карла V та Філіппа II, дослідити процес зміцнення абсолютизму в Іспанії, охарактеризувати поняття «автодафе», «кортеси», «комунерос».

- розвивати вміння аналізувати історичні події та факти, а також опрацьовувати історичну  інформацію;  -

-виховувати  негативне  ставлення  до  будь-яких  проявів насильства.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: підручник, карта.

Хід уроку

I. Оргмомент

II. Перевірка д\з

Фронтальна бесіда

1.  Порівняйте положення трьох основних станів Франції.

2.  Поясніть, чому у Франції лютеранство досить швидко змінилося на кальвинізм.

3.  Поясніть, чому протистояння між католиками і гугенотами призвело до багаторічних воєн.

4.  Чи повинен був король Франції, католик, відчувати провину за Варфоломіївську ніч?
ІІІ. Актуалізація опорних знань

Робота з поняттями

Учні мають дати визначення термінам і поняттям: «станова монархія», «централізована держава», «гугенот», «громадянська війна», «Генеральні  штати»,  «абсолютна  монархія»,  «Реформація»,  «Контрреформація».

Робота з таблицею: Порівняйте станову та абсолютну монархії.

Питання для порівняння

Станова монархія

Абсолютна монархія

Кому належала верховна влада в країні?

 

 

Кому належала влада на місцях?

 

 

Хто затверджував податки?

 

 

Хто видавав закони?

 

 

Як збиралося військо?

 

 

IIІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми

Уч и т е л ь. Сучасники небезпідставно  говорили, що  у  володіннях Карла V «ніколи не заходить сонце». До його  імперії увійшли Австрія, Німеччина, Нідерланди,  частина  Італії,  Іспанія  та  заморські  володіння — Мексика і Перу. Але він програв боротьбу між католиками і протестантами у своїй країні і зрікся престолу. Його син Філіпп II увійшов в історію як фанатичний католик, душитель свободи і знань.
IV. Вивчення нового навчального матеріалу

Слово вчителя

Іспанський абсолютизм

Уч и т е л ь.  У  період  правління  Карла  V  (1516–1555)  і  Філіпа  II (1555–1598) відбулося посилення центральної влади, але величезна територія висувала свої умови. Іспанський абсолютизм мав свої особливості. В Іспанії  роль кортесів — органів станово-представницької монархії, як і в інших країнах, втрачала  у цей час  свою  значущість. Кортеси  займалися лише  затвердженням нових податків і позик королю. У своїй  політиці  іспанський  абсолютизм  орієнтувався  на  церкву і феодалів,  державний  апарат  користувався  певною  самостійністю. В Іспанії не  було  єдиної національної мови,  зберігалися  відокремлені етнічні групи.

Економічний розвиток

Робота в группах: на основі матеріалу підручника підготувати повідомлення на тему «Економічний стан Іспанії».

Сільське господарство (1-а група)

Найбільш густонаселеною частиною Іспанії була Кастилія, де проживало три чверті населення Піренейського півострова. Як і в решті областей країни, земля в Кастилії належала королю, дворянству, католицькій церкві  і духовно-рицарським орденам. Основна маса кастильських селян були особисто вільними. У соціально-економічному плані Арагон, Каталонія і Валенсія суттєво відрізнялися від Кастілії. Тут й у XVI ст. зберігалися найбільш жорстокі форми феодальної залежності. Феодали успадковували майно селян,  втручалися  в  їхнє  особисте  життя,  могли  піддавати  їх  тілесним покаранням і навіть стратити. Протягом багатьох століть важливою галуззю сільського господарства Кастилії було перегінне вівчарство. Під страхом тяжкого покарання сільському населенню заборонялося обгороджувати свої поля від стад овець, що просувалися їхньою територією.

Завдання

1.  Назвіть найбільш економічно розвинену область Іспанії.

2.  Поясніть, чому Арагон, Каталонія і Валенсія відставали в економічному розвитку від Кастилії.

3.  Яка  галузь  сільського  господарства  найбільш швидкими  темпами розвивалася у Кастилії?

4.  Чому розвиток вівчарства завдавав відчутних збитків землеробству?

Економічні проблеми (2-а група)

Найбільш тяжким податком була алькабала — десятивідсотковий податок з кожної торгової операції; до того ж, існувала ще величезна кількість постійних і надзвичайних податків, розміри яких протягом XVI ст. постійно зростали, поглинаючи до 50 % доходів селянин і ремісників. Важке становище селян погіршувалося всілякими державними повинностями (транспортування вантажів для королівського двору і війська, постій солдат, постачання продовольства для армії та ін.).

Іспанія була першою країною, що відчула на собі вплив революції цін. Протягом XVI ст. ціни виросли у 3,5–4 рази. Уже в першій четверті XVI ст. спостерігалося підвищення цін на предмети першої необхідності і перш за все на хліб.

Завдання

1.  Назвіть загальну суму податків, яку повинні були сплачувати ремісники й селяни.

2.  Який податок вважався найненависнішим в Іспанії?

3.  Чому в Іспанії різко виросли ціни на хліб?

4.  Назвіть проблеми економічного розвитку Іспанії.

Мануфактурне виробництво (3-я група)

Великою популярністю користувалися в Європі  іспанські шовкові тканини, що славилися своєю високою якістю, яскравістю та стійкістю фарб. Головними центрами виробництва шовку були Севілья,Толедо, Кордова, Гранада і Валенсія.

Важливою галуззю господарства із зачатками мануфактури була металургія. Північні області  Іспанії разом  зі Швецією  та Середньою Німеччиною посідали важливе місце у виробництві металу в Європі. На базі  руди, що  здобувалася  тут,  розвивалося  виробництво  холодної  та вогнепальної  зброї, різних  металевих  виробів,  у  XVI  ст.  виникло  виробництво мушкетів та артилерійських знарядь. Окрім металургії, були розвинені  суднобудування  й  рибальство. Головним  портом,  де  велася торгівля з Північною Європою, був Більбао

Іншим старим економічним центром Іспанії вважався район Толедо. Саме це місто уславилося виготовленням сукна, шовкових тканин, зброї та обробленої шкіри.

Завдання

 • Назвіть галузі господарства в Іспанії, де розвивалося мануфактурне виробництво.

 • Назвіть центри виробництва шовку.

 • Назвіть центри виробництва металу.

 • Назвіть центри виробництва зброї.

 • Що імпортувала Іспанія?

 • Які товари експортувала Іспанія?

 • З якими державами Іспанія підтримувала економічні зв’язки?

Прибутки іспанської монархії від своїх володінь за часів Карла V (4-а група)

Нідерланди  до початку царювання Філіппа  II  вважалися  в Європі найбагатшою країною серед усіх володінь іспанського короля, країною, яка давала іспанському уряду більше прибутків, ніж інші, не виключаючи й Нового Світу.

Нідерланди

2 млн флорінів на рік

Італія

1 млн флорінів на рік

Новий Світ

1/2 млн флорінів на рік

Власне Іспанія

1/2 млн флорінів на рік

У ч и т е л ь. У першій половині XVI ст. в Іспанії створилася сприятлива обстановка для розвитку промисловості й торгівлі. Проте як у сільському господарстві, так і в промисловості й торгівлі, нові прогресивні економічні відносини стикалися з опором феодальної верхівки. Незважаючи на економічний підйом, що припадає на першу половину XVI ст.,

Іспанія  залишалася  в  цілому  аграрною  країною  із  слаборозвиненим внутрішнім ринком.

Повстання «комунерос»

Учитель пропонує  учням прослухати повідомлення про правління Карла V. Під час розповіді учні складають 4 запитання за змістом повідомлення і ставлять їх одне одному.Повідомлення вчителя

Причини

Молодий  король  Карл  I  (V)  (1516–1555) виховувався  у Нідерландах.  Він  погано  говорив  іспанською, його  оточення  складалися  головним  чином  з  фламандців. У перші роки Карл керував Іспанією з Нідерландів. Обрання на імператорський престол Священної Римської імперії, подорож до Німеччини й витрати на коронацію вимагали величезних коштів, що лягло важким тягарем на кастильську казну. Гроші щороку дедалі важче було отримувати. У 1519 р. король для отримання нової позики був змушений прийняти умови, висунуті кортесами, серед яких була вимога, щоб король не  залишав  Іспанію, не призначав  іноземців на державні посади, не віддавав їм на відкуп збирання податків. Проте  негайно  ж  після  отримання  грошей  король  залишив  Іспанію, призначивши намісником фламандця кардинала Адріана Утрехтського.

Час

1520–1522 рр

Учасники

дворяни,  городяни,  представники  духівництва,  ремісники. 

Вимоги повсталих

незалежність депутатів кортесів від королівської влади, надання їм права збиратися кожні 3 роки, заборона продажу державних посад, введення  податків для дворянства.

Підсумок

повсталі розділилися. Дворяни перейшли на сторону влади.  Повстання  набуло  антифеодального  характеру  й  було  придушене.

Карл V провів життя у походах і майже не бував в Іспанії. Так, понад 20 років він воював  із Францією (1521–1544). Ці війни поклали початок суперництву за домінування в Європі між Габсбургами та французькими королями. Карл V прагнув створити єдину християнську імперію. У роки його правління  почалася  Реформація.  Він  оголосив  війну  новому  вченню, причому не тільки тому, що був ярим прихильником католицизму, але й тому, що розумів: варто дозволити князям захопити владу, і незабаром від влади імператора не залишиться нічого. Німеччину охопили релігійні  війни.  Після  підписання  в  1555 р.  Аугсбурзького  миру  у  кожному князівстві встановлювалася  така віра, яку сповідав князь. Після краху своїх планів Карл V зрікся престолу і передав іспанську корону своєму синові Філіппу II.

Політика Філіппа II

Самостійна робота

V. Закріплення знань учнів

Бесіда за запитаннями

 1. Назвіть особливості державного устрою Іспанії.

 2. Розкажіть про боротьбу іспанських монархів з Реформацією.

 3. Назвіть  (і  покажіть  на  карті)  території,  які  входили  до  складу  володінь Карла V.

 4. Назвіть держави, які мали спільні кордони з імперією Карла V.

 5. Назвіть  протестантські  віросповідання,  які  поширилися  на  території Священної Римської імперії.

 6. Чому Карла V не підтримувало населення Іспанії?

 7. Назвіть причини зречення Карла V влади.

 8. Назвіть основні напрями політики Філіппа II

VІ. Пыдсумки уроку. Оцынювання знань

VII. Домашнє завдання Прочитати відповідний параграф підручника.


Урок: 12 Дата: 07.12 Клас: 8

Тема: Нідерланди

Задачи:- з’ясувати причини, хід та наслідки революції в Нідерландах; визначити вплив ідей Реформації на революцію в Нідерландах;

- розвивати вміння аналізувати історичні події та факти, а також опрацьовувати історичну  інформацію;  -

-виховувати  негативне  ставлення  до  будь-яких  проявів насильства.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: підручник, карта.

Хід уроку

I. Оргмомент

II. Перевірка д\з

Фронтальна бесіда
ІІІ. Актуалізація опорних знань

Розпізнавання інформації

Учитель пропонує учням низку речень. Користуючись скороченнями — «ф» — факт і «п» — погляд (точка зору), вони повинні позначити, які з наведених речень подають факти, а які висвітлюють погляди.

Зразок учнівської відповіді

1.  Лютеранська церква стала панівною у Швеції та Данії — «ф»;

2.  Аугсбурзький мир було підписано 1555 р. — «ф»;

3.  Головне — не дотримання обрядів, а істинність віри — «п»;

4.  Орден єзуїтів створив свою державу в Парагваї, яка проіснувала понад 150 років — «ф»;

5.  Людина має право спілкуватися з Богом не тільки через  церкву, а й безпосередньо — «п».
ІV. Опрацювання нового навчального матеріалу

Щоденник подвійних нотаток

Сторінка учнівського зошита ділиться на дві колонки. Зліва школярі записують уривок тексту підручника, зокрема той, що їх вразив, зацікавив чи заінтригував, а справа — свій коментар.

Зразок учнівської відповіді

Текст

Коментар учня

Нідерланди, потрапивши під владу іспанського короля Карла І, мали стати, за його задумом, фінансовою базою Всесвітньої християнської монархії

Плани іспанського короля

Політика розорення Нідерландів (6,5 млн ліврів на рік) посилила протест серед населення країни. Це збільшило число кальвіністів

Причина революції

Загони повстанців почали знищувати церкви, ікони, скульптури святих

Початок повстання

Робота з біографією

Слово вчителя

Герцог Альба — іспанський полководець і державний діяч, правитель Нідерландів у 1567—1573 pp. Завдяки сміливості, католицькому фанатизму і відданості монархії Альба користувався особливим довір'ям іспанського короля Філіппа II Габсбурга. Призначений правителем у Нідерланди, Альба літом 1567 р. на чолі сильної армії прибув у країну. Встановивши терористичну диктатуру , він прирік до страти тисячі людей (у тому числі графа Егмонта та адмірала Горна). Однак політика Альби, особливо введення ним у 1571 р. нового податку — алькабали — призвели в 1572 р. до нового революційного вибуху. У 1573 р. король був змушений відкликати герцога Альбу в Іспанію. У1580 р. Альба очолював іспанську армію, яка завоювала Португалію.

Кубування

Метод допомагає всебічно проаналізувати історичний факт, подію, явище чи процес. Учитель пропонує учням тему для аналізу. Розглядаючи питання, учні повинні послідовно виконати шість розумових операції: описати → здійснити асоціювання → порівняти → проаналізувати → застосувати → знайти аргументи «за» і «проти».

Діти опрацьовують за цим алгоритмом відповідні питання за підручником. Клас доцільно поділити на три підгрупи (кожна працює за двома алгоритмами), а насамкінець отримаємо повний аналіз подій після того, як кожна з підгруп представить власні результати.

Зразок учнівської відповіді

•  Опис. Нідерландська  революція —  соціальна  революція,  головним завданням якої була ліквідація феодальних відносин та визволення з-під гніту Іспанії, а також встановлення влади буржуазії та утворення буржуазної держави.

•  Асоціювання. Нідерланди,  «морські  гези»,  герцог Альба, Вільгельм Оранський, Утрехтська унія тощо.

•  Порівняння. Нідерландська революція — Селянська війна в Німеччині 1524–1525 рр.

•  Аналіз. Внаслідок умілих дій голландців, «морських гезів», вдалося здобути ряд перемог над іспанцями. 1579 р. було створено Об’єднані провінції Нідерландів — першу буржуазну державу в Європі, яка отримала визнання Іспанії в 1609 р., а міжнародне — в 1649 р.

•  Застосування. Нідерландська революція була прискорена швидким поширенням у країні кальвінізму.

•  Аргументація


«За»

«Проти»

Владу здобула буржуазія, знищено феодальні порядки

Не вся територія Нідерландів увійшла до незалежної держави (південні провінції залишались під владою Іспанії)

Здобуто незалежність від Іспанії (північні провінції)

Перемога кальвінізму призвела до обмеження прав католицької церкви (порушено принцип віротерпимості)

Нідерландське суспільство перейшло від аграрної стадії розвитку до індустріальної

 

Утворено велику колоніальну імперію

 

Голландський флот став найбільшим у світі

 

Амстердам став центром світової торгівлі

 

V. Узагальнення знань

Перекладач

Учитель називає поняття або термін, пояснює його значення. Учні повинні «перекласти» почуту фразу з наукової усім доступною мовою. Усі бажаючі висловлюють різні варіанти. Зразок учнівської відповіді

Термін (науковий )

Переклад (учнівський)

1. Інквізиція — підпорядкована папі  римському судово-каральна організація католицької церкви

1. Інквізиція — це організація, яка боролася проти виступів, що були спрямовані проти католицизму

2. Буржуазна революція — соціальна революція, головним завданням якої є ліквідація феодального суспільства, встановлення влади буржуазії, утворення буржуазної держави

2. Буржуазна революція — це збройний переворот проти феодалів зусиллями буржуазії

 

3. Утрехтська унія — військово-політичний союз семи провінцій Північних Нідерландів

3. Утрехтська унія — об’єднання Північних провінцій Нідерландів для подальшої боротьби проти Іспанії

 Три речення

Учитель пропонує учням висловити трьома реченнями власну думку про Нідерландську революцію.

Зразок учнівської відповіді

1.  Революція розпочалась під прапором кальвінізму.

2.  Унаслідок  вдалих  військових  дій  1559 р.  було  утворено  Об’єднані провінції Нідерландів.

3.  Революція XVI ст. перетворила Нідерланди на буржуазну незалежну державу.
VІ. Підсумок уроку. Оцінювання учнів.

VII. Домашнє завдання

1.  Опрацювати матеріал підручника.

Урок: Дата: Клас: 8
<< предыдущая страница   следующая страница >>