asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 7 8
КЛАС: 8 ДАТА: 14.09.12 УРОК № 2


Мета:

 • визначити  причини  Великих  географічних  відкриттів,  розглянути розвиток мореплавання в Португалії та Іспанії, дати характеристику діяльності Х. Колумба, В. да Гама; Ф. Магеллана, проаналізувати доколумбові цивілізації Америки

 • навчити працювати  з  історичною  картою,  вдосконалити  вміння  встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, давати характеристику історичним діячам.

 • виховувати інтерес до уроку

Обладнання: підручник, історичний атлас, документи, роздавальний матеріал, портрети великих мореплавців.

Тип уроку: засвоєння нових знань

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань

 • Метод «Мікрофон»

 • Дайте визначення поняттям: «цивілізація»,  «аграрне  суспільство»,  «індустріальне  суспільство»,  «нова  історія», «банк», «біржа», «абсолютна монархія», «капіталізм».

Бесіда

 1. Укажіть хронологічні рамки  епохи Нового часу  і раннього Нового часу.

 2. Як ви вважаєте, якій епосі більше відповідають Великі географічні відкриття — Середньовіччю або Новому часу? Свою відповідь поясніть.

 3. Назвіть основні риси людини Нового часу. Чим вона відрізняється від людини Середньовіччя?

 4. Як ви вважаєте, чим відрізнялися уявлення про світ людей Середньовіччя і Нового часу?

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

Розповідь вчителя

Великі держави, що виникли в Європі, почали виявляти інтерес  до  освоєння  нових  територій. Після  арабських, монгольських і турецьких завоювань контроль над прибутковою торгівлею прянощами, китайським шовком  і фарфором опинився в руках арабських купців. Сухопутний шлях, відкритий російським мандрівником Афанасієм Нікітіним, був надто довгим  і небезпечним. У країнах Європи намагалися знайти нові шляхи до Індії.

ІІІ. Засвоєння нового навчального матеріал

«Мозковий штурм»

Назвіть події, які призвели до географічних відкритті. Учитель підбиває підсумок роботи, результати записуються у зошит.

Передумови і причини Великих географічних відкриттів:

 1. Торговельно-економічні  (потреба у дорогоцінних  металах в Європі).

 2. Соціально-політичні (завершення Реконкісти, утворення централізованих держав, здатних спорядити дорогі експедиції).

 3. Науково-технічні  відкриття  та  винаходи  (твердження  про  те,  що Земля має форму кола, переклади праць античних авторів про розміри Землі; складання нових карт, застосування компаса, астролябії, поява каравел).

 4. Релігійні  та  геостратегічні  (активне протистояння  християнського та мусульманського  світів,  захоплення  турками Константинополя, іспано-португальське морське,  торгове,  колоніальне  суперництво, прагнення до встановлення зв’язків із країнами Заходу).

Робота з картою
Користуючись  картою  атласа  «Великі  географічні  відкриття в XV — середині XVII ст. та колоніальні загарбання», дайте відповіді на запитання.

 1. Назвіть країни, які розпочали епоху географічних відкриттів. Свою відповідь поясніть.

 2. Назвіть мандрівників, які здійснювали плавання у XV–XVII ст.

 3. Назвіть мореплавців, які шукали морські шляхи в Індію. Яким чином вони планували досягти Індії?

 4. Які нові континенті були відкриті під час цих подорожей?

 5. Назвіть народи, які населяли ці континенти.

Уч и т е л ь. Португальський принц Генріх Мореплавець зібрав при своєму  дворі  вчених  і  картографів,  заохочував 

УРОК № 3-4 Дата: 21\28.09. 2012 КЛАС: 8

 • Тема.   ЗАВОЮВАННЯ НОВОГО СВІТУ

 • Мета:  показати,  яким  чином  утворювалися  колоніальні  імперії; сформувати  уявлення  про  доколумбові  цивілізації,  показати  наслідки Великих географічних відкриттів для двох світів; охарактеризувати постаті конкістадорів.

 • Розвивати навички роботи з картою, самостійної роботи у парах.

Виховувати інтерес до подій світової історії, сприяти усвідомленню про неприйнятність поневолення людини людиною.

Тип уроку: комбінований

 • Обладанання: підручник, карта

ХІД УРОКУ

 • І. Організаційна частина уроку

 • ІІ. Актуалізація опорних знань

Історичний диктант

 1. Визначте подію, яка відбулася в 1492 р.

 2. Визначте дату підписання Тордесільясського договору.1494

 3. Визначте назву, яку одержали відкриті землі.

 4. Визначте назву корабля Ф. Магеллана.

 5. Визначте назву колонії, яка була створена на місці імперії Великого Інки.

 6. Визначте поняття, яке відповідає визначенню: завойовники нових земель для іспанської корони.

Установіть хронологічну послідовність.

а)  Початок завоювання Мексики й Перу;

б)  закінчення навколосвітньої подорожі Магеллана;

в)  відкриття морського шляху в Індію. Відповідь: в — а — б.

 1. Визначте  території  індіанських  племен,  які  були  завойовані  Іспанією.

 2. Визначте товари, які вивозилися до Європи з відкритих земель.

 3. Іспанські правителі к. ХV ст. Фердинанд та Ізабелла

 4. Мис Доброї Надії відкрито …. Бартоломеу Діашем і названо мисом Бур\

 5. Тихий океан отримав свою назву завдяки …. Магеллану

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Повідомлення теми уроку

Уч и т е л ь. Епоха Великих географічних відкриттів почалася з відкриття Америки Христофором Колумбом. У 1992 р. у світі відзначалося 500-річчя цієї події. Було видано чимало книг, друкувалися наукові статті, проводилися численні конференції. Деякі учені запропонували замінити звичне визначення «відкриття Америки», оскільки воно відповідає тільки  поглядам  європейців,  більш  точним  поняттям  «зустріч  двох світів» (наголошуючи на тому, що в індіанців існував свій світ до зустрічі з  європейцями).  Проте  частина  дослідників  вважають,  що  корінним американцям ця зустріч була зовсім не потрібна і нав’язана всупереч їхнього бажання. У процесі уроку поміркуйте над цією проблемою.

ІV. Опрацювання нового навчального матеріалу

 • Завоювання Нового світу

 • Бесіда за запитаннями

 1. Дайте визначення поняттям «колонізація», «колонія».

 2. Коли і де ми вперше зустрічалися з цим поняттям?

 3. Як ви вважаєте, чи відрізняються Велика  грецька колонізація і колонізація Нового часу? Назвіть відмінності.

Робота з картою

Учитель пропонує учням за допомогою карти атласа «Великі географічні відкриття в XV — середині XVII ст. та колоніальні загарбання» дати відповіді на запитання.

 1. Назвіть держави, які брали участь у загарбанні колоній.

 2. Назвіть державу, яка захопила найбільші колонії.

 3. Назвіть індіанські племена, які були завойовані іспанцями.

 4. Із кого складалися загони, що захоплювали колоній?

Уч и т е л ь. Територіальні захоплення Іспанії та Португалії перетворили ці  дві країни на провідні колоніальні  імперії. Ще  у  1494 р.  вони уклали  Тордесильясський  договір  про  розподіл  світу.  Папа  римський особисто затвердив на карті лінію розділу, що пролягала з півночі на південь через Атлантичний океан. Португальський король був проголошений повелителем  усіх  земель, що будуть  відкриті на  схід  від цієї лінії, іспанський — на захід. Проте всі прагнули обійти цей договір і захопити якомога більше земель. До  моменту  появи  європейців  в  Америці  тут  проживало  близько 50 млн  чол. Найбільш  густонаселеними  територіями  були  імперія  ацтеків і держава інків.

Робота з історичними текстами

Текст 1. Нотатки зі щоденника Христофора Колумба  від 12 жовтня 1492 р. про першу зустріч із індіанцями «...Я усвідомлював, що краще навернути  їх на нашу  віру любов’ю, а не силою. Я дав їм червоні ковпаки й скляне намисто та багато інших малоцінних предметів, які зробили їм велику втіху. І вони так добре поставилися до нас, що це здавалося дивом. Вони вплав переправлялися до човнів, де ми перебували, приносили нам папуг та бавовняну пряжу

в мотках, дротики і багато інших речей... Але мені здавалося, що ці люди бідні та мають потребу в усьому. Всі вони ходять у чому мати народила... Вони не знають залізної зброї: коли я показував їм шпаги, вони хапалися за леза та через незнання обрізали собі пальці... Вони повинні бути  гарними  і розумними  та  тямущими  слугами — я помітив, що вони дуже швидко навчилися повторювати те, що їм говорилося,  і  я  думаю,  що  вони  легко  стануть  християнами...» 

 1. Як Колумб характеризує індіанців?

 2. Як Колумб обґрунтовує право європейців на чужі землі?

 3. Як конкістадори обґрунтовували право європейців на чужі землі?

 4. Що, на думку конкістадорів, несли європейці Новому Світу?
 • Конкістадори у Новому світі

 • Робота в группах

Учитель ділить клас на групи й пропонує на основі матеріалів підручника та історичних текстів підготувати презентації:

•  1-я група — Конкістадор Ернан Кортес.

•  2-а група — Завойовник інків — Франсіско Піссаро.

Презентація відповідей учнів.
Значення великих географічних відкриттів

Бесіда за запитаннями

 1. Як вплинули на розвиток торгівлі між країнами Великі географічні відкриття?

 2. Якими були наслідки Великих географічних відкриттів для підкорених народів?

 3. Як ви вважаєте, до чого призвело надходження величезної кількості золота до Європи?

 4. Чи сприяли географічні відкриття та колоніальні завоювання зростанню виробництва товарів?

  • Робота з поняттями

 • Учитель пропонує записати у зошит визначення понять «революція цін», «факторія».

 • Революція  цін — подорожчання  усіх  товарів, оскільки  їхня  вартість почала виражатися у більшій кількості золота і срібла.

 • Факторія —  торговельне  поселення,  засноване  за  межами  метрополії.

V. Закріплення знань учнів

1.  Заповніть таблицю «Наслідки Великих географічних відкриттів».

Торгівля

 

Промислове виробництво

 

Наукові знання

 

Які культури європейці привезли з Америки?

 

2.  Заповніть таблицю «Формування світового ринку».

 

Америка

Африка

Європа

Ввозили

 

 

 

Вивозили

 

 

 

VІ. Домашнє завдання

 • Прочитати відповідний параграф.

 • Намалювати представників індійських народів.

 • Підготувати презентацію «Нова їжа з Америки».


КЛАС: 8 ДАТА: 22.09.09 УРОК № 5

Тема. Матеріальний світ та суспільство

Мета. Визначити особливості матеріального світу й суспільного життя в Новий час, показати, яким чином Великі географічні відкриття вплинули на розширення торговлі й перетворення перетворення її в світову; прослідкувати зв'язок між Великими географічними відкриттями й збільшенням суспільного виробництва; розвивати навички учнів у складанні схем й роботі з картами; створювати умови для формування цивілізаційного підходу до вивчення всесвітньої історії.

Тип уроку: комбінований

Обладнання: підручник, стінна карта «Європа в XV- XVI ст.».

Етапи уроку: І. Оргмомент

ІІ. Актуалізація опорних знань

ІІІ. Засвоєння нового матеріалу

 1. Людина і природа

 2. Господарство, мануфактури, капіталізм.

 3. Технічні удосконалення

 4. Зміни у суспільстві

 5. Брак та родина, положення жінки

ІV. Закріплення нових знань

V. Підсумки уроку

VІ. Домашнє завдання

ХІД УРОКУ

І. Оргмомент

ІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування

 1. Хто і з якою метою приймав участь в захваті відкритих земель?

 2. Що вам відомо про народи, що населяли Америку в XV ст.?

 3. Як проходило завоювання Америки іспанцями?

 4. Що таке «колонія»?

 5. Назвіть наслідки Великих Географічних відкриттів


ІІІ. Засвоєння нового матеріалу

 1. Людина і природа (розповідь вчителя, ПРЕСС (Я вважаю, що…, томo що…. Наприклад,…, тобто…)

 2. Господарство, мануфактури, капіталізм. (розповідь вчителя, складання схеми)

 3. Технічні удосконалення (розповідь вчителя)

 4. Зміни у суспільстві (робота в парах)

 5. Брак та родина, положення жінки (самостійна робота за підручником)


V. Закріплення нових знань
Заповнення таблиці «Життя людей Середньовіччя та раннього Нового часу»

Сфери життя людини

Середньовіччя

ранній Новий час

Відношення до природиГосподарствоТехнічні удосконаленняОрганізація суспільстваБрак і родина, положення жінки
V. Підсумки уроку

Зробіть висновок, враховуючи:

 1. В яких сферах життя людини Нового часу відрізнялася від життя середньовічної людини?

 2. З чим це пов’язано?

 3. В який час ви хотіли б жити, якщо була б можливість вибирати епоху? Чому?


VІ. Домашнє завдання

§ 3. Написати твір-роздум «Якщо б я вибирав епоху…»

КЛАС: 8 ДАТА: 29.09.09 УРОК № 6
следующая страница >>