asyan.org
добавить свой файл
1

Тема ІV. Розв’язування прямокутних трикутників

Урок № 63

Тема. Тематична контрольна робота № 5

Мета: перевірити рівень засвоєння учнями знань щодо змісту ос­новних понять теми; перевірити якість сформованих умінь щодо засто­сування набутих знань для виконання зображення фігур за умовою за­дачі, а також для розв'язання стандартних і нестандартних задач.

Тип уроку: контроль на корекція знань і вмінь.

Хід уроку

I. Організаційний етап
II. Перевірка домашнього завдання

Зібрати зошити із виконаною домашньою контрольною роботою (роботу перевірити та врахувати під час виставлення тематичного бала).
ІІІ. Формулювання мети і завдань уроку
ІV. Умова тематичної контрольної роботи № 5

Варіант 1

Початковий рівень

 1. На рисунку в прямокутному трикутнику ABC B = 90°, A = α.

а) Виразіть cos α;

б) виразіть гіпотенузу АС через катет ВС і тригонометричну функцію кута α;

в) виразіть sin C через тригонометричну функцію кута α.

Середній рівень

 1. Спростіть вираз 3 sin2 α + 3 cos2 α.

 2. Синус гострого кута втричі більший за його косинус. Чому дорів­нює тангенс даного кута?

Достатній рівень

 1. Розв'яжіть прямокутний трикутник з гіпотенузою 6 см і гострим кутом 30°.

 2. Знайдіть тангенс гострого кута α, якщо cos α = 0,8.

Високий рівень

 1. Знайдіть висоту й бічну сторону рівнобедреної трапеції з основами 2 і 8 та гострим кутом α.

Варіант 2

Початковий рівень

 1. На рисунку в прямокутному трикутнику ABC A = 90°, C = γ.

а) Виразіть sin γ;

б) виразіть катет АВ через катет АС і три­гонометричну функцію кута γ;

в) виразіть cos γ через тригонометричну функцію кута γ.

Середній рівень

 1. Спростіть вираз 2 – sin2 α – cos2 α.

 2. Синус гострого кута вдвічі менший за його косинус. Чому дорів­нює тангенс даного кута?

Достатній рівень

 1. Розв'яжіть прямокутний трикутник із катетом 4 см і прилеглим ку­том 60°.

 2. Знайдіть тангенс гострого кута α, якщо sin α = 0,6.

Високий рівень

 1. Знайдіть діагоналі ромба зі стороною 6 і гострим кутом α.


V. Підсумки уроку

Як варіант проведення цього етапу уроку можна запропонувати (після виконання роботи) оголошення правильних відповідей до завдань, виконаних учнями; або роздати учням для опрацювання вдома (домашній аналіз контрольної роботи) копії правильних розв'язань завдань контрольної роботи № 5 (заготовлених учителем заздалегідь).
VI. Домашнє завдання

Виконати аналіз контрольної роботи (за розданими розв'язан­нями).С.П.Бабенко Усі уроки геометрії 8 клас Урок № 63