asyan.org
добавить свой файл
1
Урок № 2
Тема.Використання найпростіших формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок.

Практична робота №3. Використання формул в електронних таблицях.
Мета:

 навчальна:

 • ввести поняття«формула в ЕТ», «абсолютні посилання на комірки»,«відносні посилання на комірки»,«мішані посилання на комірки»;

 • вивчити спосіб написання найпростіших формул;

 • формувати навички виконання завдань із формулами;

 • розглянути види помилок під час введення даних і формул та способи їх усунення.

Розвивальна:

 • розвивати аналітичне мислення, пам’ять та увагу;

 • показати практичне застосування ЕТ до розв’язування математичних та економічних задач.

Виховна:

 • сприяти вихованню самостійності учнів під час роботи з комп’ютером;

 • формувати навички зібраності, уважності, охайності в роботі ЕТ..

Тип уроку: комбінований.

Методи і прийоми: пояснення вчителем матеріалу, бесіда, робота з комп’ютером.

Очікувані результати:

після цього уроку учні повинні:

 • знати,як писати посилання на клітинки та діапазони клітинок, як писати найпростіші формули для виконання різних обчислень за допомогою ЕТ;

 • вміти здійснювати певні математичні обрахунки за допомогою табличного процесора.

Основні терміни та поняття: формула, абсолютні, відносні, мішані посилання.

Обладнання: дошка, комп'ютери, програмне забезпечення MsExcel, пілручник Й.Я.Ривкінд, Т.І.Лисенко, Л.А.Чернікова, В.В.Шакотько «Інформатика 11 клас. Рівень стандарту», контрольно-діагностична система«TestW-2».

Наочне оформлення: презентація «Формули в електронних таблицях»,тест «Основні поняття і об’єкти табличного процесора»,роздатковий матеріал (папки з різнорівневими завданнями), інструкції з ТБ в комп'ютерному кабінеті.
ХІД УРОКУ

 1. Організаційний момент. Повідомлення теми та мети уроку.

 2. Перевірка домашнього завдання і актуалізаціяопорнихзнань.

2 учні проходять перевірку вивченого матеріалу, виконуючи тестові завдання.

1. Тест«Основні поняття і об’єктитабличного процесора»

 1. Япрямоугольник 9ку максимальнукількістьробочихлистівможеміститиробоча книга:

  1. 256;

  2. 65 536;

  3. 255;

  4. нескінченнакількість.

Вікно конструктора тестуTestW-2

 1. Яка максимальна кількістьстовпцівв ЕТ Excel 2007:

 1. нескінченнакількість;

 2. 16384;

 3. 65536;

 4. 256.

 1. Яка максимальна кількістьрядківв ЕТ Excel 2007:

 1. 1048576;

 2. 65536;

 3. 2прямоугольник 1656;

 4. нескінченнакількість.

 1. Якийіззаписівпозначаєдіапазон клітинок:

 1. C2 : F8;

 2. C2, F8;

 3. C2..F8;

 4. C2 – F8.Вікно тестової програми

 1. Адреса клітинки записується:

  1. за номером рядка, в якому вона знаходиться;

  2. за номером стовпця, в якому вона знаходиться;

  3. довільним чином;

  4. за номером стовпця і рядка, на перетині яких вона знаходиться.

 1. Стандартним розширенням імені файлу в Excel є:

  1. Xlsx;

  2. doc;

  3. Dmnt;

  4. Excl.

Впрямоугольник 17ідповіді:

1.с;2. b;3. a;4. a;5. d;6.a.


 1. Під час виконання тестів учнями вчитель може перевірити наявність та правильність виконання № 6, 7 ст.63, № 3 ст.79 (з власними даними). Розібрати завдання, в яких виникли проблеми. Результат тесту

Учитель.Давайте пригадаємо відомі вам з курсу алгебри поняття «Формула», яке її практичне значення.

Учні повторюють з наведенням прикладів.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Упрямоугольник 19читель.Уявіть, що ви маєте власний бізнес і виконуєте підрахунок кількості, вартості продукції і отриманого заробітку. Якщо продукції небагато, тоце можна зробити і без комп’ютера, за допомогою калькулятора. А якщо у вас велика фірма, багато різноманітної продукції – це вже проблемно. Табличний процесор дає можливості автоматично проводити різні математичні обрахунки з великою кількістю даних. У такому випадку достатньо зробити обрахунок для однієї одиниці товару, а для решти – це буде зроблено автоматично. Як наслідок - швидкість, надійність і зручність обрахунків.
IV. Пояснення нового матеріалу.

Учні переглядаютьпрезентацію «Формули в електронних таблицях» з коментарями вчителя і пишуть конспект. Деякі теоретичні відомості наведено у папках з практичними роботами.Слайд № 1

Пояснення матеріалу вчителем . 1. Формули в Excel.

Формула – це вираз, який задає порядок обчислення в електронній таблиці. ВExcel формула - це послідовність символів, що починається зі знака рівності =(Слайди № 2-5). У цю послідовність символів можуть входити числа, тексти, посилання на клітинки, знаки дій (оператори), дужки та функції. Результатом роботи формули є нове значення, що виводиться як результат обчислення формули за вже наявними даними (Слайди № 6,7).

Я
прямоугольник 7прямоугольник 21к приклад, введемо формулу для обчислення площі прямокутного трикутника. Учні створюють таблицю:

zrazok_1

Кпрямоугольник 22літинки А2 : В4 заповнюють самостійно. У клітинку С2 ставлять курсор і в рядку формул записують формулу =(1/2)*А2*В2. Щоб не набирати формулу вручну, можна поставити курсор у клітинку С2, у рядку формул набрати знак =, а потім клацнути на клітинціА2, її кольоровий запис з’явиться у рядку формул і в клітинці С2, потім набрати знак * і виділити клітинку В2 (аналогічно як А2) і натиснути ЕnterСлайд № 8(Слайди № 8, 9).

У клітинці C2 з‘явиться число площі прямокутника. За допомогою маркера автозаміни протягнути це значення на інші клітинки і вони заповняться автоматично. Приклад застосування формул до розв’язання задач (Слайди № 10-12). 1. Посилання на клітинки.

Посилання на клітинку складається з адреси клітинки, до якої додаються вказівки на місце її розташування, якщо вона знаходиться не на тому самому аркуші, що й клітинка, до якої вводиться формула (Слайд № 13). Якщо у формулі використовуються посилання на клітинки, то під час обчислення за цією формулою використовуються дані із цих клітинок.

Упрямоугольник 20прямоугольник 23 клітинці С2 міститься формула =(1/2)*А2*В2, якій при введених у клітинки А2 і В2 числах 3 і 2 відповідає число 3, тобто . Якщо дані в клітинкахА2 і В2 зміняться, то і в С2 автоматично зміниться.

zrazok_1

(Даний матеріал пропонується для повторення чи для самостійного опрацювання учням у матеріалі практичної роботи, доступної учням на кожному уроці).

 1. Модифікація формул.

Під час копіювання формул відбувається їх модифікація за таким правилом:номери стовпців (рядків) у посиланнях змінюються на різницю номерів кінцевого і початкового стовпців (рядків). Під час переміщення формули не модифікуються.

Посилання, яке модифікується під час формули, називається відносним. Посилання, яке не модифікується під час формули, називається абсолютним. Посилання, у якому під час копіювання модифікується або номер стовпця, або номер рядка, називається мішаним.

Наприклад, формула означає, що під час копіювання посилання в чисельнику змінюються, а посилання в знаменнику – ні. Змінити вид посилання у формулі під час її введення або редагування можна послідовним натисненням клавіші F4, коли дане посилання є поточним. При цьому види посилань змінюються по черзі: відносне – абсолютне - мішане.

 1. Помилки у формулах.

Ппрямоугольник 24ри введенні формул можуть виникати помилки. Excel містить засоби, які вказують вид помилки. Наприклад, #ІМЯ? – означає, що є помилка у назві функції або адресі комірки, #### - число не поміщається у комірку по довжині. Такі записи підказують, яку помилку допустили і як її виправити (Слайд № 14).

Слайд № 14
V. Практична робота № 3«Використання формул в електронних таблицях».

Кожному учнюучитель роздаєпапкиізпрактичними роботами (папки містять різнорівневі і додаткові завдання). Учнямнеобхідновиконатизавдання практичної роботи № 3.
Завдання 1. Обчислення в електронній таблиці.

 1. Створити новий документ.

 2. З
  прямоугольник 25аповнити числовими даними таблицю за зразком:

zavd_1

 1. Обчислити значення виразу за даними таблиці:

z
прямоугольник 15прямоугольник 26razok_2


 1. Зберегти одержану таблицю у власну папку під назвою tab_3.


Завдання 2. Обчислення в електронній таблиці.

 1. Створити новий документ.

 2. Визначити, скільки днів ви прожили (в комірці А1 написати вашу дату народження, наприклад, 18.03.1990, у комірці В2 – поточну дату задати автоматично («Формула», категорія «Дата і час», функція «ТDATA»), у рядку формул задати формулу =В1-А1, натиснути Enter, у комірці С1 з’явиться результат, якщо результат у вигляді дати, то потрібно поміняти формат клітинки на числовий).Можна використати формулу=$В$1-А1($ означає, що ці дані не змінюються).

 3. Дописати у стовпчик А ще три дати (остання – вчорашній день), стовпчик В заповнювати непотрібно, виділити комірку С1 і за допомогою маркера автозаміни протягнути курсор до останньої заповненої стрічки. Всі результати будуть обчислюватись автоматично.

 4. В
  прямоугольник 18прямоугольник 27изначити дату, коли вам виповниться 20тисяч днів (використати наступні стовпчики).

zrazok_3

 1. Зберегти одержані таблиці у власну папку під назвою tab_4.


Фізкультхвилинка

Учні виконують вправи для очей, рук і корпуса, рекомендовані під час роботи з комп’ютером (варіант 2, папка практичних робіт).
Завдання 3(*)Використання іменованих комірок.

 1. Створити новий документ.

 2. Створити іменовану клітинку PROC в клітинці С1 (у рядку адрес написати proc і натиснути Еnter).

 3. Набрати таблицю згідно зразка:
  Процент:

  Назватовару

  Ціна

  Кількість

  Сума

  Нова ціна

  Нова сума

  Капелюх

  67

  213


  Сорочка

  95

  50


  Чоботи

  350

  112
  Всього
  Всього
 4. У комірці PROC розмістити значення, на яке підвищені ціни (набрати число 10 і натиснути Еnter).

 5. Підрахувати значення комірок D3:D5.

 6. Нарахувати нову ціну товару за формулою =B3+B3*PROC%.

 7. Підрахувати значення комірок F3:F5.

 8. Підрахувати значення сум «Всього».

Т
прямоугольник 28аблиця набуде вигляду:

zrazok_4

 1. Вносити зміни в іменовану комірку PROC (20, 5, 0)і подивитись, як змінюються дані в інших комірках таблиці.

 2. Зберегти одержану таблицю у власну папку під назвою tab_5.


VІ.Домашнє завдання.

Опрацюватирозділ 2 п.2.2 ст. 48-52, п.2.3 ст. 58-60, конспект, виконати

№ 1,4 ст.53
VІІ. Підсумок уроку.

Повторення і аналіз виконання практичних завдань

Узагальнення вивченого матеріалу вчителем.За допомогою табличного процесора ми можемошвидко, автоматично здійснювати різні математичні обрахунки для значної кількості даних.

Формулоюв Excel називається послідовність символів, що починається зі знака рівності «=».

Оцінювання учнів.
*Додаткове завдання.