asyan.org
добавить свой файл
1
Урок № 17

ТЕМА: Центри різноманітності і походження культурних

рослин. Райони одомашнення тварин.
МЕТА: сформувати уявлення про внесок М. І. Вавилова в розвиток селекції, ознайомити учнів з вченням М. І. Вавилова про центри походження і різноманітності культурних рослин; познайомити з районами одомашнення і походження порід свійських тварин; розвивати вміння працювати з підручником; виховувати інтерес до науки.
ОБЛАДНАННЯ І МАТЕРІАЛИ: карта світу або глобус, малюнки культурних рослин різних з центрів походження, картки із планом характеристики центру.
БАЗОВІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ УРОКУ: центри поход-ження і різноманітності культурних рослин, райони одомашнення і походження порід свійських тварин
ТИП УРОКУ: комбінований
ЛІТЕРАТУРА: 1. Біологія: Словник-довідник.: Навч.

посібник/ Авт. - упоряд.: В. П. Попович, Т.

О. Сало, Л. В. Деревинська – Х.: Країна

мрій, 2006. – ст.69

2. Энциклопедический словарь юного

биолога / Сост. М. Е. Аспиз. – М.: Педа-

гогика, 1986. – ст. 273


СТРУКТУРА І ЗМІСТ УРОКУ
І. Організаційний етап уроку.

Перевірка готовності класу до роботи, облік відвідування.
ІІ. Перевірка домашнього завдання.

1. Бесіда за запитаннями:

- Якими методами користується наука селекція?

- Що таке штучний добір? Хто є автором вчення про штучний добір?

- Поясніть механізм штучного добору.

- В чому суть методу гібридизації? Які системи схрещування застосовуються в селекції рослин і тварин?

- Поясніть значення терміну „гетерозис”. При якому схрещуванні спостерігається явище гетерозису?

- Який вид гібридизації, на вашу думку, ілюструють наступні схеми?


Жито  пшениця → тритікале
Кобила  осел → мул
Білуга  стерлядь → бістер- Що таке віддалена гібридизація? Яка основна проблема виникає при створенні міжвидових гібридів? (Їх стерильність)

- Чи відомі науці шляхи подолання стерильності міжвидових гібридів?
ІІІ. Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності.

- Пригадайте, які завдання розв’язує наука селекція на сучасному етапі її розвитку?

- Чи важливо для селекційної роботи знати вихідні предкові форми сільськогосподарських тварин та культурних рослин, враховувати різноманітність вихідного матеріалу?

- Яким чином, на вашу думку, вчені можуть отримати цю інформацію?

ІV. Повідомлення теми і мети уроку.

- Сьогодні ми з’ясуємо, звідки ж походять ті культурні рослини, домашні тварини, які є супутниками людини протягом всієї історії людства; дізнаємося, як були зібрані та науково обґрунтовані такі дані.

- Запишемо дату та тему кроку в робочі зошити.
V. Вивчення нового матеріалу.

1. Внесок М. І. Вавилова в дослідження центрів походження і різноманітності культурних рослин (Розповідь вчителя)

- „Життя коротке, а так багато необхідно зробити”, - говорив академік Микола Іванович Вавилов. Зробленого ним у науці вистачило б на кілька життів. Однаковою мірою його можна вважати і генетиком, і селекціонером, і географом. Це видатний російський вчений, який досліджував проблеми генетики, рослинництва та інших галузей біологічної науки.


М. І. Вавилов

(1887 – 1943)

- Ще в студентські роки, навчаючись у Московському сільсько-господарському інституті, Микола Іванович побував в експедиції на Кавказі, де зібрав ботанічну колекцію рослин. Вона й поклала початок справі всього життя вченого – пошуку рослинних ресурсів земної кулі.

- З 1924 року Вавилов був директором Всесоюзного інституту прикладної ботаніки і нових культур в Ленінграді. Під його керівництвом інститут розгорнув різностороннє вивчення рослинних багатств світу. Вавилов був організатором і учасником близько 60 експедицій, організованих ним з метою вивчення рослинних ресурсів земної кулі.

- На основі глибоких досліджень Вавилов створив своє вчення про центри походження культурних рослин. Він визначив 7 головних центрів: 5 – в Старому Світі і 2 – в Новому Світі. В ці центри під керівництвом та за участю Миколи Івановича споряджалися численні експедиції. Вони побували в Середземномор’ї, Північній Африці, Ірані, Афганістані, Китаї, Кореї, Японії, Північній і Південній Америці та інших місцях. Зібрані матеріали дали можливість створити найбагатшу колекцію культурних рослин світу і їх диких предків. Ця жива колекція була передана Всесоюзному інституту рослинництва, де зараз зберігається і весь час поповнюється. Вона має велике значення для селекційної та науково-дослідної роботи.


2. Центри походження і різноманітності культурних рослин

1. Організація роботи учнів у групах (7 груп відповідно до кількості центрів).

Завдання: - Кожна група отримує план, за яким ви будете готувати характеристику одного із центрів походження і різноманітності культурних рослин, відповідно до свого номеру на картці. Користуючись матеріалом підручника, протягом 5 хв. підготуйте невеличку презентацію про свій центр відповідно до запропонованого плану.

План

характеристики центру походження

і різноманітності культурних рослин


  1. Назва центру.

  2. Місце розташування центру (показати на карті).

  3. Яку територію земної кулі охоплює (частини світу, країни)?

  4. Які рослини походять з цього центру? (назвати, показати малюнки)


2. Робота в групах.

3. Представлення презентацій.
Підсумок: - Більшість центрів збігається з древніми осередками землеробства. Це в основному гірські райони.

- Вчення М. І. Вавилова про центри різноманітності і походження культурних рослин має велике значення для практичної селекції.
3. Райони одомашнення і походження порід свійських тварин

1. - Як ви вважаєте, чим можна пояснити, що райони одомашнення тварин, як правило, збігаються з центрами походження культурних рослин? (Вони пов’язані з давніми центрами землеробства, де люди жили і приручали тварин)

- Встановити центри походження свійських тварин значно складніше, ніж культурних рослин. Це пояснюється значним переміщенням їхніх предків у межах первісних ареалів. Проте подальше поширення порід було пов’язане вже не з природним середовищем існування, а з діяльністю людини. Більшість свійських тварин приручено 8 – 10 тис. років тому.

- З’ясуємо, де і як це відбувалося. Для цього за допомогою підручника заповнимо таблицю.

2. Самостійне заповнення таблиці учнями

Свійська тварина

Дикий предок

Приблизний час і місце одомашнення

Собака


Кілька видів вовків


10-15 тис. років тому; у кількох місцях Євразії

Кішка


Дика лівійська кішка

Близько 5 тис. років тому; у Єгипті

Вівці

Архар, муфлон

9 -10 тис. років тому; гірські регіони Греції, Кавказу, Малої і Середньої Азії

Кінь

Дикій кінь - тарпан

Лісостепи Європи і Казахстану

Велика рогата худоба

Дикий бик - тур

4 тис. років тому; у Греції

Свині

Дика свиня

5 – 9 тис. років тому; у Євразії

Свійські кури

Банківські і червоні кури

5 -6 тис. років тому; південна та південно-східна Азія

3. Перевірка виконання завдання
VІ. Закріплення та узагальнення знань.

- Який внесок зробив М. І. Вавилов у розвиток селекції як науки? (Розробив вчення про світові центри походження і еволюції культурних рослин, про їх географічне поширення)

- Скільки таких центрів нараховується?

- Які свійські тварини були одомашнені одними з перших?

- Яких інших свійських тварин ви знаєте?
VІІ. Підсумок уроку.

Пропонуємо учням самостійно підвести підсумок уроку, звертаючи увагу на ті нові знання, які вони отримали в ході уроку.
VІІІ. Домашнє завдання.

Вивчити § 20 підручника, відповісти на питання до § на ст. 97.

Повторити §§ 18 – 19, підготуватись до біологічного диктанту.