asyan.org
добавить свой файл
1

ІІ. Звичайні дроби Тема 2. Додавання і віднімання дробових чисел.

Урок № 16

Тема. Зведення дробів до НСЗ. Порівняння дробів

Мета: відпрацювати навички зведення дробів до НСЗ та використати ці вміння учнів для розв'язування вправ, що передбачають порівняння дробів.

Тип уроку: застосування вмінь і навичок.

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання

Розв'язання домашніх вправ учитель заздалегідь записує на відкид­ній дошці. На цьому уроці учні, працюючи у парах, перевіряють пра­вильність виконання домашнього завдання (учні з місця коментують розв'язання вправ).
II. Актуалізація опорних знань

Усні вправи

 1. Обчисліть:

 2. Знайдіть НСК і НСД чисел:

а) 12 і 10; б) 12 і 15; в) 12 і 11; г) а = 22 · 33 · 5; b = 22 · 33 · 5.

 1. При яких натуральних значеннях т і п правильна рівність:

; ; ?

 1. На пошиття семи однакових спідниць витратили 12 м тканини. Скіль­ки метрів тканини витратили на одну спідницю?

 2. Порівняйте: а) і ; б) і ; в) і ; г) і ; д) і .


III. Відпрацювання навичок

 Оскільки цей урок є заключним з підтеми «Зведення дробів до НСЗ. Порівняння дробів», для фронтальної роботи бажано було б обрати завдання достатнього рівня складності, що передбачають порівняння дробів; розв'язування цих завдань є підготовкою до самостійної роботи. Також слід повторити скорочення дробів.

Виконання завдань

 1. Батько Наталі виготовив 42 однакові деталі за 5 годин, а батько Ірини
  60 таких же деталей — за 7 годин Хто витрачав на виготовлення однієї
  деталі більше часу?

 2. Знайдіть три натуральні числа, при яких буде правильною нерівність

а) ; б) .

 1. Порівняйте числа а) і ; б) і ; в) 0,7 і ; г) 5,8 і .

 2. Скоротіть дроби ; ; .


IV. Самостійна робота
Варіант 1


 1. Скоротіть дроби ; ; .

 2. Порівняйте дроби і ; і .

 3. Мишко купив 15 цукерок за 8 грн, а Марічка — 20 цукерок за 11 грн.
  У кого з дітей кожна цукерка коштувала дорожче?

 4. Запишіть дроби у порядку зростання , , , , .


Варіант 2

 1. Скоротіть дроби ; ; .

 2. Порівняйте дроби і ; і .

 3. 11 кг вишневого варення розлили порівну в 15 банок, а 13 кг полунич­ного — порівну у 18 банок. Якого варення в одній банці було більше — полуничного чи вишневого?

 4. Запишіть дроби в порядку спадання , , , , .


V. Домашнє завдання

 1. Порівняйте числа а) і ; б) і ; в) і 0,35; г) 3,7 і .

 2. У 21 кг. рису міститься 16 кг крохмалю, а у 12 кг ячменю — 7 кг крохмалю. Де крохмалю більше — в 1 кг рису чи в 1 кг ячменю?

 3. Обчисліть а) ; б) ; в) ;

г) ; д) .С.П.Бабенко. Уроки математики 6 клас