asyan.org
добавить свой файл
1
Урок 1.

Тема. Учень про себе

Мета:

Навчальна: Навчити учнів послідовно складати розповідь про себе, повторити вивчені мовні одиниці та вміти оперувати ними в мовленні, закріпити вживання часу Present Simple та відмінювання дієслова to be. Увести нові лексичні одиниці.

Розвивальна:стимулювати учнів до мовлення, знайомства з новими людьми, розвивати навички усного монологічного та діалогічного мовлення, аудіювання , роботи в групах, розвивати логічне мислення, послідовність мовлення, вміння самостійно планувати мовленнєві дії із застосуванням нового матеріалу.

Виховна: формувати позитивне ставлення до однокласників та оточуючих, виховувати доброзичливість, чемність, працьовитість.

Обладнання: підручник, дошка, демонстраційний матеріал, лист від друга Мері з Лондона, індивідуальні картки-персональні файли.

Тип уроку: комбінований.
І. ПОЧАТОК УРОКУ

Організаційна частина

Greeting

Учні вітаються з вчителем. Доповідь про відсутніх та по якій причині. Діалог про день, дату, місяць, пору року.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ


Warming-up. Do you like to meet a new friend? What is the first question you will ask him?

Мотивація навчальної діяльності. Today we shall meet a new friend. You will listen to her letter and you will try to make a story about yourselves. It will help you to get acquainted with other people.

Listening The letter of a girl from London.


Pre-listening: відпрацювання нових слів

на дошці слова, які вказують про що лист. Теба визначити, за яким порядком з’являється інформація. City, Name, Hobby, Nationality, Hair, Age, Favourite animal, Favourite activity at school, Family, School, Eyes, Favourite food.

Writing Учні впорядковують план, записуючи слова в стовпчик

Post-listening: Запис основних ключових слів у файл.

Speaking За тими ж ключовими словами складають розповідь про себе, розказують товаришу.


Individual tasks Декільком сильнішим учням роздаються картки з файлом, де подана інформація про іншу людину. Вони складають розповідь від першої особи. Утворюються групки, в якіх ці учні розповідають “про себе”. Учні записують в себе в зошити.

Reading

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУHomework

Write a letter to your new friend about yourself. (за планом в зошиті), вивчити слова.
Summarizing. Підбиття підсумків уроку

Who did you meet today? What can you inform about her?

Оцінювання учнів

Урок 2.

Тема. Учень про свого товариша

Мета:

Навчальна: Навчити учнів послідовно розповідати про себе та про товариша, повторити вивчені мовні одиниці та вміти оперувати ними в мовленні, закріпити вживання часу Present Simple Affirmative and Negative та відмінювання дієслова to be, дієслово have(has) got. Активізувати нові лексичні одиниці на позначення рис характеру та зовнішності.

Розвивальна:стимулювати учнів до мовлення, знайомства з новими людьми, розвивати навички усного монологічного та діалогічного мовлення, аудіювання , роботи в групах, розвивати логічне мислення, послідовність мовлення, вміння самостійно планувати мовленнєві дії із застосуванням нового матеріалу.

Виховна: формувати позитивне ставлення до однокласників та оточуючих, виховувати доброзичливість, чемність, працьовитість.

Обладнання: підручник, дошка, демонстраційний матеріал, картки, фото.

Тип уроку: комбінований.

І. ПОЧАТОК УРОКУ

Організаційна частина

Greeting

Учні вітаються з вчителем. Доповідь про відсутніх та по якій причині. Діалог про день, дату, місяць, пору року.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ


Warming-up. Guess the person according to description.

Мотивація навчальної діяльності. Today we shall describe our friends. We shall tell about their characters.

Listening : відпрацювання нових слів eyes(green, grey, blue, hazel), ears, hair(wavy, curly, straight), tall, short, thing, fat, beautiful, ugly, pretty, handsome.


на дошці слова, які вказують на зовнішні ознаки, характер.

Writing Учні впорядковують план, записуючи слова в стовпчик

Speaking За тими ж ключовими словами складають розповідь про себе, розказують товаришу.


Individual tasks Декільком сильнішим учням роздаються картки з файлом, де подана інформація про іншу людину. Вони складають розповідь про цю людину та розповідають групі. Утворюються групки, в якіх ці учні розповідають “про себе”. Учні записують в себе в зошити.

Робота в парах опис партнера.

Reading впр 5 ст.9

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУHomework

Write a letter to your new friend about your character and appearance. (за планом в зошиті), вивчити слова.
Summarizing. Підбиття підсумків уроку

Who did you meet today? What can you inform about her?

Оцінювання учнів
Урок 3.

Тема. Ти унікальний.

Мета:

Навчальна: Навчити учнів послідовно складати розповідь про себе як особистість, повторити вивчені мовні одиниці та вміти оперувати ними в мовленні, закріпити вживання часу Present Simple Questions, дієслова to be. Розвивати навички опису своєї зовнішності та характеру. Увести нові лексичні одиниці.

Розвивальна:стимулювати учнів до мовлення, знайомства з новими людьми, розвивати навички усного монологічного та діалогічного мовлення, аудіювання , роботи в групах, розвивати логічне мислення, послідовність мовлення, вміння самостійно планувати мовленнєві дії із застосуванням нового матеріалу.

Виховна: формувати позитивне ставлення до однокласників та оточуючих, виховувати доброзичливість, чемність, працьовитість.

Обладнання: підручник, дошка, демонстраційний матеріал, лист від друга Мері з Лондона, індивідуальні картки-персональні файли.

Тип уроку: комбінований.
І. ПОЧАТОК УРОКУ

Організаційна частина

Greeting

Учні вітаються з вчителем. Доповідь про відсутніх та по якій причині. Діалог про день, дату, місяць, пору року.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ


Warming-up. Tell about you as you are some other person 3 sentences

Мотивація навчальної діяльності. Today we shall speak about our friends. We shall say why people are unique.

Reading . Відпрацювання нових слів the same, different, tastes and hobbies, appearance, left-handed, unique, kind-hearted, helpful, sociable, friendly, get angry.

Writing Учні впорядковують план, записуючи слова в стовпчик

Speaking За тими ж ключовими словами складають речення про свого товариша.

Reading впр.2 стр 40

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУHomework

Впр 2 (в,с) ст..40., вивчити слова.
Summarizing. Підбиття підсумків уроку
Оцінювання учнів

Урок 4.

Тема. Моя сімя та я.

Мета:

Навчальна: Навчити учнів послідовно розповідати про свою родину,описувати родинні зв’язки, повторити вивчені мовні одиниці та вміти оперувати ними в мовленні, закріпити вживання часу Present Simple та відмінювання дієслова to be, дієслово have(has) got. Активізувати нові лексичні одиниці.

Розвивальна:стимулювати учнів до мовлення, запитувати та давати відповідь на запитання, розвивати навички усного монологічного та діалогічного мовлення, аудіювання , роботи в групах, розвивати логічне мислення, послідовність мовлення, вміння самостійно планувати мовленнєві дії із застосуванням нового матеріалу.

Виховна: формувати позитивне ставлення до однокласників та оточуючих, виховувати доброзичливість, чемність, працьовитість.

Обладнання: підручник, дошка, демонстраційний матеріал,

Тип уроку: комбінований.

І. ПОЧАТОК УРОКУ

Організаційна частина

Greeting

Учні вітаються з вчителем. Доповідь про відсутніх та по якій причині. Діалог про день, дату, місяць, пору року.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ


Warming-up. Have you got a big family? Guess and say in one word 1. This person helps. 2. This person has many good friends. 3. This person likes to be good to other people. 4. This person loves animals. 5.This person writes with his left hand.

Мотивація навчальної діяльності. Today we shall meet a new friend. You will listen to her letter and you will try to make a story about yourselves. It will help you to get acquainted with other people.

Listening . Listen to your partner and use new words to describe him.

Reading ex.2 p.40
Speaking За тими ж ключовими словами складають розповідь про себе, розказують товаришу ex 3 p. 40.


Individual tasks Декільком сильнішим учням роздають фото, вони запитують запитання в групі. Розповідається про зображених людей та їх характер.

Writing ex. 3b p. 41.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУHomework

Write a letter to your new friend about new people, ex. 5 p.41

Summarizing. Підбиття підсумків уроку

Who did you meet today? What can you inform about him/her?

Оцінювання учнів
Урок 5.

Тема. Члени родини.

Мета:

Навчальна: Навчити учнів послідовно складати розповідь про себе, повторити вивчені мовні одиниці та вміти оперувати ними в мовленні, закріпити вживання часу Present Simple та відмінювання дієслова to be, присвійні прикметники. Увести нові лексичні одиниці.

Розвивальна:стимулювати учнів до мовлення, знайомства з новими людьми, розвивати навички усного монологічного та діалогічного мовлення, аудіювання , роботи в групах, розвивати логічне мислення, послідовність мовлення, вміння самомтійно планувати мовленнєві дії із застосуванням нового матеріалу.

Виховна: формувати позитивне ставлення до однокласників та оточуючих, виховувати доброзичливість, чемність, працьовитість.

Обладнання: підручник, дошка, демонстраційний матеріал, лист від друга Мері з Лондона, індивідуальні картки-персональні файли.

Тип уроку: комбінований.
І. ПОЧАТОК УРОКУ

Організаційна частина

Greeting

Учні вітаються з вчителем. Доповідь про відсутніх та по якій причині. Діалог про день, дату, місяць, пору року.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ


Warming-up. Do you like to meet a new friend? What is the first question you will ask him?

Мотивація навчальної діяльності. Today we shall meet a new friend. You will listen to her letter and you will try to make a story about yourselves. It will help you to get acquainted with other people.

Listening The letter of a girl from London.


Pre-listening: відпрацювання нових слів

на дошці слова, які вказують про що лист. Теба визначити, за яким порядком з’являється інформація. City, Name, Hobby, Nationality, Hair, Age, Favourite animal, Favourite activity at school, Family, School, Eyes, Favourite food.

Writing Учні впорядковують план, записуючи слова в стовпчик

Post-listening: Запис основних ключових слів у файл.

Speaking За тими ж ключовими словами складають розповідь про себе, розказують товаришу.


Individual tasks Декільком сильнішим учням роздаються картки з файлом, де подана інформація про іншу людину. Вони складають розповідь від першої особи. Утворюються групки, в якіх ці учні розповідають “про себе”. Учні записують в себе в зошити.

Reading

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУHomework

Write a letter to your new friend about yourself. (за планом в зошиті), вивчити слова.
Summarizing. Підбиття підсумків уроку

Who did you meet today? What can you inform about her?

Оцінювання учнів

Урок 6.

Тема. Мої батьки.

Мета:

Навчальна: Навчити учнів послідовно розповідати про себе та про товариша, повторити вивчені мовні одиниці та вміти оперувати ними в мовленні, закріпити вживання часу Present Simple та відмінювання дієслова to be, дієслово have(has) got, присвійний відмінок. Активізувати нові лексичні одиниці.

Розвивальна:стимулювати учнів до мовлення, знайомства з новими людьми, розвивати навички усного монологічного та діалогічного мовлення, аудіювання , роботи в групах, розвивати логічне мислення, послідовність мовлення, вміння самомтійно планувати мовленнєві дії із застосуванням нового матеріалу.

Виховна: формувати позитивне ставлення до однокласників та оточуючих, виховувати доброзичливість, чемність, працьовитість.

Обладнання: підручник, дошка, демонстраційний матеріал,

Тип уроку: комбінований.

І. ПОЧАТОК УРОКУ

Організаційна частина

Greeting

Учні вітаються з вчителем. Доповідь про відсутніх та по якій причині. Діалог про день, дату, місяць, пору року.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ


Warming-up. Have you got many friends? Have you got friends in Internet? What is the first question you will ask him?

Мотивація навчальної діяльності. Today we shall meet a new friend. You will listen to her letter and you will try to make a story about yourselves. It will help you to get acquainted with other people.

Listening The letter of a girl from London.


Pre-listening: відпрацювання нових слів

на дошці слова, які вказують про що лист. Теба визначити, за яким порядком з’являється інформація. City, Name, Hobby, Nationality, Hair, Age, Favourite animal, Favourite activity at school, Family, School, Eyes.

Writing Учні впорядковують план, записуючи слова в стовпчик

Speaking За тими ж ключовими словами складають розповідь про себе, розказують товаришу.


Individual tasks Декільком сильнішим учням роздаються картки з файлом, де подана інформація про іншу людину. Вони складають розповідь від першої особи. Утворюються групки, в якіх ці учні розповідають “про себе”. Учні записують в себе в зошити.

Reading

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУHomework

Write a letter to your new friend about yourself. (за планом в зошиті), вивчити слова.
Summarizing. Підбиття підсумків уроку

Who did you meet today? What can you inform about her?

Оцінювання учнів
Урок 7.

Тема. Моя мама.

Мета:

Навчальна: Навчити учнів послідовно складати розповідь про свою маму, повторити вивчені мовні одиниці та вміти оперувати ними в мовленні, закріпити вживання часу Present Simple та відмінювання дієслова to be. Увести нові лексичні одиниці.

Розвивальна:стимулювати учнів до мовлення, знайомства з новими людьми, розвивати навички усного монологічного та діалогічного мовлення, аудіювання , роботи в групах, розвивати логічне мислення, послідовність мовлення, вміння самомтійно планувати мовленнєві дії із застосуванням нового матеріалу.

Виховна: формувати позитивне ставлення до однокласників та оточуючих, виховувати доброзичливість, чемність, працьовитість.

Обладнання: підручник, дошка, демонстраційний матеріал, лист від друга Мері з Лондона, індивідуальні картки-персональні файли.

Тип уроку: комбінований.
І. ПОЧАТОК УРОКУ

Організаційна частина

Greeting

Учні вітаються з вчителем. Доповідь про відсутніх та по якій причині. Діалог про день, дату, місяць, пору року.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ


Warming-up. Do you like to meet a new friend? What is the first question you will ask him?

Мотивація навчальної діяльності. Today we shall meet a new friend. You will listen to her letter and you will try to make a story about yourselves. It will help you to get acquainted with other people.

Listening The letter of a girl from London.


Pre-listening: відпрацювання нових слів

на дошці слова, які вказують про що лист. Теба визначити, за яким порядком з’являється інформація. City, Name, Hobby, Nationality, Hair, Age, Favourite animal, Favourite activity at school, Family, School, Eyes, Favourite food.

Writing Учні впорядковують план, записуючи слова в стовпчик

Post-listening: Запис основних ключових слів у файл.

Speaking За тими ж ключовими словами складають розповідь про маму, розказують товаришу.


Individual tasks Декільком сильнішим учням роздаються картки з файлом, де подана інформація про іншу людину. Вони складають розповідь від першої особи. Утворюються групки, в якіх ці учні розповідають “про себе”. Учні записують в себе в зошити.

Reading

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУHomework

Write a letter to your new friend about your mother. (за планом в зошиті), вивчити слова.
Summarizing. Підбиття підсумків уроку

Who did you meet today? What can you inform about her?

Оцінювання учнів

Урок 8.

Тема. Мої дідусь та бабуся.

Мета:

Навчальна: Навчити учнів послідовно розповідати про себе та про товариша, повторити вивчені мовні одиниці та вміти оперувати ними в мовленні, закріпити вживання часу Present Simple та відмінювання дієслова to be, дієслово have(has) got. Активізувати нові лексичні одиниці.

Розвивальна:стимулювати учнів до мовлення, знайомства з новими людьми, розвивати навички усного монологічного та діалогічного мовлення, аудіювання , роботи в групах, розвивати логічне мислення, послідовність мовлення, вміння самомтійно планувати мовленнєві дії із застосуванням нового матеріалу.

Виховна: формувати позитивне ставлення до однокласників та оточуючих, виховувати доброзичливість, чемність, працьовитість.

Обладнання: підручник, дошка, демонстраційний матеріал,

Тип уроку: комбінований.

І. ПОЧАТОК УРОКУ

Організаційна частина

Greeting

Учні вітаються з вчителем. Доповідь про відсутніх та по якій причині. Діалог про день, дату, місяць, пору року.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ


Warming-up. Have you got many friends? Have you got friends in Internet? What is the first question you will ask him?

Мотивація навчальної діяльності. Today we shall meet a new friend. You will listen to her letter and you will try to make a story about yourselves. It will help you to get acquainted with other people.

Listening The letter of a girl from London.


Pre-listening: відпрацювання нових слів

на дошці слова, які вказують про що лист. Теба визначити, за яким порядком з’являється інформація. City, Name, Hobby, Nationality, Hair, Age, Favourite animal, Favourite activity at school, Family, School, Eyes.

Writing Учні впорядковують план, записуючи слова в стовпчик

Speaking За тими ж ключовими словами складають розповідь про себе, розказують товаришу.


Individual tasks Декільком сильнішим учням роздаються картки з файлом, де подана інформація про іншу людину. Вони складають розповідь від першої особи. Утворюються групки, в якіх ці учні розповідають “про себе”. Учні записують в себе в зошити.

Reading

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУHomework

Write a letter to your new friend about yourself. (за планом в зошиті), вивчити слова.
Summarizing. Підбиття підсумків уроку

Who did you meet today? What can you inform about her?

Оцінювання учнів
Урок 9.

Тема. Мої брати та сестри.

Мета:

Навчальна: Навчити учнів послідовно складати розповідь про себе, повторити вивчені мовні одиниці та вміти оперувати ними в мовленні, закріпити вживання часу Present Simple та відмінювання дієслова to be, ступені порівняння прикметників. Увести нові лексичні одиниці.

Розвивальна:стимулювати учнів до мовлення, знайомства з новими людьми, розвивати навички усного монологічного та діалогічного мовлення, аудіювання , роботи в групах, розвивати логічне мислення, послідовність мовлення, вміння самомтійно планувати мовленнєві дії із застосуванням нового матеріалу.

Виховна: формувати позитивне ставлення до однокласників та оточуючих, виховувати доброзичливість, чемність, працьовитість.

Обладнання: підручник, дошка, демонстраційний матеріал, лист від друга Мері з Лондона, індивідуальні картки-персональні файли.

Тип уроку: комбінований.
І. ПОЧАТОК УРОКУ

Організаційна частина

Greeting

Учні вітаються з вчителем. Доповідь про відсутніх та по якій причині. Діалог про день, дату, місяць, пору року.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ


Warming-up. Do you like to meet a new friend? What is the first question you will ask him?

Мотивація навчальної діяльності. Today we shall meet a new friend. You will listen to her letter and you will try to make a story about yourselves. It will help you to get acquainted with other people.

Listening The letter of a girl from London.


Pre-listening: відпрацювання нових слів

на дошці слова, які вказують про що лист. Теба визначити, за яким порядком з’являється інформація. City, Name, Hobby, Nationality, Hair, Age, Favourite animal, Favourite activity at school, Family, School, Eyes, Favourite food.

Writing Учні впорядковують план, записуючи слова в стовпчик

Post-listening: Запис основних ключових слів у файл.

Speaking За тими ж ключовими словами складають розповідь про себе, розказують товаришу.


Individual tasks Декільком сильнішим учням роздаються картки з файлом, де подана інформація про іншу людину. Вони складають розповідь від першої особи. Утворюються групки, в якіх ці учні розповідають “про себе”. Учні записують в себе в зошити.

Reading

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУHomework

Write a letter to your new friend about yourself. (за планом в зошиті), вивчити слова.
Summarizing. Підбиття підсумків уроку

Who did you meet today? What can you inform about her?

Оцінювання учнів

Урок 10.

Тема. Сім’я мого друга.

Мета:

Навчальна: Навчити учнів послідовно розповідати про себе та про товариша, повторити вивчені мовні одиниці та вміти оперувати ними в мовленні, закріпити вживання часу Present Simple та відмінювання дієслова to be, дієслово have(has) got. Активізувати нові лексичні одиниці.

Розвивальна:стимулювати учнів до мовлення, знайомства з новими людьми, розвивати навички усного монологічного та діалогічного мовлення, аудіювання , роботи в групах, розвивати логічне мислення, послідовність мовлення, вміння самомтійно планувати мовленнєві дії із застосуванням нового матеріалу.

Виховна: формувати позитивне ставлення до однокласників та оточуючих, виховувати доброзичливість, чемність, працьовитість.

Обладнання: підручник, дошка, демонстраційний матеріал,

Тип уроку: комбінований.

І. ПОЧАТОК УРОКУ

Організаційна частина

Greeting

Учні вітаються з вчителем. Доповідь про відсутніх та по якій причині. Діалог про день, дату, місяць, пору року.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ


Warming-up. Have you got many friends? Have you got friends in Internet? What is the first question you will ask him?

Мотивація навчальної діяльності. Today we shall meet a new friend. You will listen to her letter and you will try to make a story about yourselves. It will help you to get acquainted with other people.

Listening The letter of a girl from London.


Pre-listening: відпрацювання нових слів

на дошці слова, які вказують про що лист. Теба визначити, за яким порядком з’являється інформація. City, Name, Hobby, Nationality, Hair, Age, Favourite animal, Favourite activity at school, Family, School, Eyes.

Writing Учні впорядковують план, записуючи слова в стовпчик

Speaking За тими ж ключовими словами складають розповідь про себе, розказують товаришу.


Individual tasks Декільком сильнішим учням роздаються картки з файлом, де подана інформація про іншу людину. Вони складають розповідь від першої особи. Утворюються групки, в якіх ці учні розповідають “про себе”. Учні записують в себе в зошити.

Reading

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУHomework

Write a letter to your new friend about yourself. (за планом в зошиті), вивчити слова.
Summarizing. Підбиття підсумків уроку

Who did you meet today? What can you inform about her?

Оцінювання учнів

Урок 11.

Тема. Урок домашнього читання. Рафті-Тафті.

Мета:

Навчальна: Навчити учнів послідовно складати розповідь про хлопчика, вилучаючи інформацію з тексту. Виписувти з текста нові та повторити вивчені мовні одиниці. Закріпити вживання часу Present Simple та відмінювання дієслова to be. Увести нові лексичні одиниці.

Розвивальна:стимулювати учнів до читання, знайомства з новими людьми, розвивати навички усного монологічного та діалогічного мовлення, аудіювання , роботи в групах, розвивати логічне мислення, послідовність мовлення, вміння самостійно планувати мовленнєві дії із застосуванням нового матеріалу.

Виховна: формувати позитивне ставлення до оточуючих, виховувати доброзичливість, чемність, працьовитість.

Обладнання: підручник, дошка, демонстраційний матеріал, текст про хлопчика Рафті-Тафті.

Тип уроку: комбінований.
І. ПОЧАТОК УРОКУ

Організаційна частина

Greeting

Учні вітаються з вчителем. Доповідь про відсутніх та по якій причині. Діалог про день, дату, місяць, пору року.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ


Warming-up. Do you like to meet a new friend? Do you like to read about children?

Мотивація навчальної діяльності. Today we shall meet a new friend. You will read and tell about him. It will help you to get acquainted with other people.
Writing Учні впорядковують план, записуючи речення в стовп

Speaking За тими ж ключовими реченнями складають розповідь про хлопчика, розказують товаришу.


Individual tasks Декільком сильнішим учням роздаються картки з файлом, де подана інформація про Рафті. Вони складають розповідь від першої особи. Утворюються групки, в якіх ці учні розповідають “про себе”. Учні записують в себе в зошити запитання.

Reading

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУHomework

Закінчити 2 частину, вивчити слова.
Summarizing. Підбиття підсумків уроку

Who did you meet today? What can you inform about him?

Оцінювання учнів

Урок 12.

Тема. Урок узагальнення знань.

Мета:

Навчальна: Перевірка навичок розповіді про себе та друга. Тестова самостійна робота на перевірку навичок вживання дієслова to be, to have.

Розвивальна:стимулювати учнів до писемного та усного мовлення, розвивати логічне мислення, послідовність мовлення, вміння самомтійно планувати мовленнєві дії із застосуванням вивченого матеріалу.

Виховна: формувати позитивне ставлення до однокласників та оточуючих, виховувати доброзичливість, чемність, працьовитість.

Обладнання: підручник, дошка, демонстраційний матеріал, тестові завдання.

Тип уроку: комбінований.

І. ПОЧАТОК УРОКУ

Організаційна частина

Greeting

Учні вітаються з вчителем. Доповідь про відсутніх та по якій причині. Діалог про день, дату, місяць, пору року.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ


Warming-up. Have you got many friends?

Мотивація навчальної діяльності. Today you will tell about you and your friend. You will write her a letter and you will try to make a story about yourselves. Then you will do the tests.

Writing Учні виконують тести та пишуть невелику розповідь про себе та про свого друга.

Speaking За тими ж ключовими словами складають розповідь про себе, розказують товаришу.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУHomework

Write a letter to your new friend about your family, повторити слова.
Summarizing. Підбиття підсумків уроку

Оцінювання учнів