asyan.org
добавить свой файл
1 2 ... 5 6


Матеріали з досвіду роботи
Учителя світової літератури

Бондаренко маргарити Григорівни

Розробки уроків

із світової літератури

Опис власного педагогічного досвіду

вчителя світової літератури

Бондаренко Маргарити Григорівни


Проектно – конструкторська модель уроку літератури

Інформаційна картка уроку літератури

Клас 8

Тема уроку за програмою. “Пісня про Роланда” — французький героїчний епос. Історична правда (похід Карла Великого 778 р. за Піренеї) та вигадка в поемі. Боротьба проти іноземців та іновірців за батьківщину — провідна тема поеми.

 1. Тема уроку. Апологія лицарства у поемі «Пісня про Роланда».

 2. Мета літературної освіти.

Цілі:

 • Поглибити знання учнів про епос та героїчний епос; визначати особливості “Пісні про Роланда” як французького середньовічного героїчного епосу; розрізняти історичну правду (похід Карла Великого 778 р. за Піренеї) та вигадку в поемі: реальний похід був невдалим, а в поемі сказано, що франки завоювали ледь не всю Іспанію; реального Роланда (Хруотланда) вбили християни-баски, а не мусульмани-маври;

 • розвивати навички виразного читання поетичних творів, дослідницької роботи з текстом та комунікативно – мовленнєвих навичок;

 • виховувати у восьмикласників повагу до культурних цінностей народів,

 1. Змістові лінії літературної освіти: аксіологічна, літературознавча, культурологічна, комунікативно – мовленнєва.

 2. Компетенції учня – читача: читацька, літературознавча, комунікативно – мовленнєва.

 3. Очікувані (плановані) результати. Після уроку учні зможуть:

 • Визначати відмінні риси героїчного епосу, тему поеми «Пісня про Роланда»; розрізняти художню вигадку та історичну правду у творі;

 • складати та ілюструвати «літопис», «репортаж», «сирвенту»;

 • усно висловлювати особисте ставлення до проблем, що піднімаються в творі, аргументуючи свою точку прикладами і цитатами з тексту.

 1. Тип і різновид уроку: урок вивчення літературно – мистецького явища

 2. Теоретико – літературні поняття: героїчний епос; історична правда та вигадка; квазіісторизм; сирвента.

 3. Літературно – мистецькі зв’язки: середньовічний героїчний епос, живопис.

 4. Наочні засоби навчання: «Статуя Роланда біля ратуші» ілюстрації до теми «Середньовіччя», презентація.

 5. Випереджальне завдання: ознайомитися зі змістом «Пісні про Роланда».

 6. Варіативне домашнє завдання:

Для всіх:

 • зробити цитатну характеристику Роланда;

За вибором:

 • зробити порівняльну характерстику Роланда та Олів’єра.

 • порівняти Ганелона та Роланда.

 • Виразне читання в особах указаних фрагментів «Діалог Роланда Олів’єра», «Діалог Роланда -Ганелона», «Плач Карла»


Література

 1. Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. Зарубіжна література: Підруч. для 8 кл. загальноосіт. навч. закл. – К. : Грамота, 2008. – 384 с.: іл..

 2. Ніколенко О.М. Зарубіжна література. 8 клас: Підручн. Для загальноосвіт. навч. закл. /О.М. Ніколенко , І.Л. Столій. – Х.: АН ГРО ПЛЮС, 2008. – 336 с.: іл..

 3. Баліна К.Н., Тригуб І.А. Зарубіжна література. Тематичне оцінювання. 8 клас. Зошит. – К.: Грамота, 2008. – 152 с..

 4. Пісня про Роланда: Давньофранцузький епос/ Пер. В. і Н. Пащенків. – К.: Либідь, 2003. – 192 с..

 5. Зарубіжна література. Книжка для вчителя: календарне планування та розробки уроків. Клас 12 – річної школи/ І.В. Юсипович, К.Н. Баліна, О.В. Каєнко та ін.. – К.: Грамота, 2008. – 448 с.

 6. Первак О.П. Зошит для робіт із зарубіжної літератури. 8 клас. – К.. Грамота, 2008. – 96 с.

Конспект уроку

 1. Зачин уроку

  1. Вступне слово-звернення вчителя до учнів-читачів. Декламація фрагмента поезії Бертрана де Борна «Сирвента».

До серця рицар той мені,

Що, першим кинувшись у бій,

Летить безстрашно на коні,

Запалює загін весь свій

Відвагою п’янкою.

Ось бій шалений закипів,

І мчить боєць серед полів,

Рискує головою, -

Складу тому свій кращий спів,

Хто йде вперед на ворогів!

Вчитель.

Діти, ви прослухали фрагмент відомої вам поезії Борна, відомого трубадура.

Питання до учнів.

  • Згадаймо поняття сирвенти.

  • Сирвента – це вірш про що? (вірш на військову тематику)

Отже, як ми вже знаємо, в літературі Середньовіччя актуальними були декілька тем, одна з яких військова. Чому? Тому що йшли феодальні війни, а лицарі - це професійні воїни.

Давайте звернемося до поезії Бертрана де Борна і намалюємо словесний портрет лицаря – воїна (цитатний портрет, або творча характеристика).
Умотивування подальшої діяльності учнів діяльності учнів і корпоративне формулювання теми уроку.

Вчитель.

Звертаю вашу увагу, що на кожному етапі ми будемо звертатися до картки уроку, де послідовно виконаємо ряд завдань та опрацюємо новий словник.

Самостійна робота зі статтею.

Не лише в поезії зображувалося лицарство, а й у героїчному епосі. Звернемося до невеликого фрагменту статті із вікіпедії.

Класичний героїчний епос («Пісня про Нібелунгів», «Пісня про Роланда», «Пісня про мого Сіда», «Слово о полку Ігоревім») відбиває народну точку зору на важливі для національної історії події, що відбуваються в «епічну» добу. Вони наближені до історичної достовірності, вага казково-міфологічних елементів у них знижується, на перший план виходить розробка суспільно-значущих тем (патріотизм, вірність королю, засудження феодального розбрату), а героями стають лицарі.
Вчитель. Отже, бачимо, що епоси створювалися одночасно в різних країнах Європи. Давайте створимо, виходячи з матеріалу статті створимо карту середньовічних епосів: визначте, які епоси створені в кожній із цих країн.


XII -XIII століття

Київська Русь

Німеччина

Іспанія

Франція

Вчитель.

Сформулюємо, виходячи з матеріалів статті вікіпедії риси середньовічного епосу. Для цього створимо інформаційне гроно «Риси середньовічного епосу».


Герой - лицар

Вірність королю

патріотизм


Засудження феодального розбрату
Головна ідея - національна


Вчитель.Ми з вами зупинимося у середньовічній Франції, де також живуть герої середньовічного епосу. А познайомимося ми з ними завдяки «пісні про діяння» - «Пісні про Роланда».
Оголошення теми уроку.

Вчитель. Тема нашого уроку наступна: “Пісня про Роланда” — французький героїчний епос. Історична правда (похід Карла Великого 778 р. за Піренеї) та вигадка в поемі. Боротьба проти іноземців та іновірців за батьківщину — провідна тема поеми.
Корпоративне визначення завдань уроку.

Вчитель.

Давайте визначимо, виходячи з теми уроку, які завдання стоять перед нами. Учні формулюють читацькі завдання:

1) довести, що «Пісня» - це героїчний епос;

2) порівняти історичні факти та зміст твору з метою виявлення елементів вигадки;

3) визначити тему поеми.

Вчитель.

Але ми можемо вдало виконати поставлені перед нам завдання, якщо знаємо зміст твору. Я пропоную сформулювати одним складним реченням зміст твору, використовуючи початок: «У «Пісні» йдеться про…». Ми вже знаємо, що загальною темою епосу є героїчні діяння воїнів – лицарів, але кожен твір все ж таки має свою тему та свою ідею. Визначити тему «Пісні про Роланда» нам допоможе читання першої жести.

Зі словника дізнаємося, що таке жеста. Отже, читаємо першу жесту – першу строфу.

Комунікативна вправа. Самостійне формулювання теми твору через аналіз фрагменту з тексту.

Вчитель.

Підкресліть опорні слова, які допоможуть нам сформулювати тему твору.

Виразне читання фрагменту з тексту.

Король наш Карл, Великий Імператор,

В Іспанії провоював сім років.

Весь край гірський він підкорив до моря,

Фортеці непохитні впали швидко,

Ні міст, ні мурів не лишилося цілих,

Зостались Сарагоса на горі лиш…

Там цар Марсілій, що не вірить в Бога,

Шанує Аполлона й Магомета,

Та прийде час, і Бог його скарає. Аой!


Вчитель.

Отже, тема твору – зображення походу Карла. З якою метою зображений цей похід? (зобразити героїзм лицарів, зокрема Роланда та Олів’єера, тобто прославити їх). Отже, ідея твору – уславлення героїзму та патріотизму. Звернемося до словника, підберемо синонім до слова уславлення. (визначення апології)

Ми з’ясували тему твору і переходимо до наступних завдань: визначимо співвідношення історичної правди та вигадки у творі, а також доведемо, що «Пісня про Роланда» є герїчним епосом.

Робота з підручником: виконання ситуативно – мовленнєвої вправи з використанням тексту підручника.

Інструктаж щодо виконання читацьких завдань.

Діти, будемо працювати за варіантами. 1 варіант: працюючи зі статтею підручника, скласти дорожню карту учня «Шляхом французького героїчного епосу» і від імені учителя літератури підготувати свій коментар. А 2 варіант виступлять у ролі дослідників, які виступатимуть на науковій конференції з питань «квазіісторизму» в літературі. Щоб підготувати виступ, необхідно опрацювати підручник на с.143 (Ковбасенко Ю.І.), звернути увагу на термін «квазіісторизм» і обґрунтувати у висновках явище квазіісторизму у літературі.

Завдання 1 варіанту.

Працюючи зі статтею підручника, скласти дорожню карту учня «Шляхом французького героїчного епосу» і від імені учителя літератури підготуйте свій коментар:

Методична ремарка. Для формулювання відповіді скористайтеся науковою лексикою: пропоную вашій увазі, визначимо, зверніть увагу на…, зважаючи на…, на підставі вищесказаного, спираючись на… тощо.
Завдання 2 варіанту.

Виступити у ролі дослідників, які виступатимуть на науковій конференції з питань «квазіісторизму» в літературі. Щоб підготувати виступ, необхідно опрацювати фрагмент статті підручника «Французький героїчний епос» на с.143 (3, 4 абзац) (Ковбасенко Ю.І.), звернути увагу на термін «квазіісторизм» і обґрунтувати у висновках явище квазіісторизму у літературі. Свої висновки відобразіть у вигляді таблиці.


Об’єкти порівняння

Історичні факти

Відображення їх у творі

Час подіїТривалість походуМета походуУчасники воєнного конфліктуФінал конфлікту


Виступ учнів із підготовленими відповідями. Запис у картці уроку.

Рефлексійно – корективна лінія читацького досвіду учнів.

Вибір епіграфа.

Підіб’ємо підсумки нашої роботи. Пропоную вам дати назву нашому урокові, або дібрати до нього епіграф. Для цього зверніться матеріалу, визначеного у робочій картці уроку.

Од звичайного погляду скрите
відкривається лиш дивакам.
Прочитай золоті манускрипти,
подивися у вічі вікам.

Л. Костенко

Світло й тьма, тління і вічність, віра і безчестя

складають світ цей і потрібні одне для одного.
Г. Сковорода

Обов'язок! Ти величне, велике слово.

Це саме те велике, що підносить людину над самою собою.
Кант

Честь не можна відняти, її можна втратити.
А. Чехов

Відважному — короткий меч.
Французьке прислів'я

Не ганебний той рубець, який є наслідком мужності.
Публій Сір

Віра в героїзм створює героїв

Бенджамі́н Дізрае́лі
2. Бліц – диктант.

 • «Пісня про Роланда» є героїчним епосом епохи…

 • Основою поеми стала історична подія …

 • На відміну від історичного факту, у творі змінено…

 • Темою поеми є…

 • Ідея твору в …

 • Особливість французького епосу в …

 • Роланд втілює…


Слово – епілог уроку.
Сьогодні ми розпочали знайомство з перлиною на наступному уроці ми вже будемо говорити про образи лицарів у цій поемі

Тому ви отримуєте такі домашні завдання:

Для всіх:

 • зробити цитатну характеристику Роланда;

За вибором:

 • зробити порівняльну характерстику Роланда та Олів’єра.
 • порівняти Ганелона та Роланда.

 • Виразне читання в особах указаних фрагментів «Діалог Роланда Олівєра», «Діалог Роланда -Ганелона», «Плач Карла»Робоча картка уроку

Тема: “Пісня про Роланда” — французький героїчний епос. Історична правда (похід Карла Великого 778 р. за Піренеї) та вигадка в поемі. Боротьба проти іноземців та іновірців за батьківщину — провідна тема поеми.

Назва уроку:_______________________________________________
Давайте повторимо вивчене

Завдання 1. Сирвента – це вірш про_____________________________(1 бал)

Завдання 2. Ознайомтеся зі статтею з вікіпедії. Класичний героїчний епос («Пісня про Нібелунгів», «Пісня про Роланда», «Пісня про мого Сіда», «Слово о полку Ігоревім») відбиває народну точку зору на важливі для національної історії події, що відбуваються в «епічну» добу. Вони наближені до історичної достовірності, вага казково-міфологічних елементів у них знижується, на перший план виходить розробка суспільно-значущих тем (патріотизм, вірність королю, засудження феодального розбрату), а героями стають лицарі.

Завдання 3. Створіть карту середньовічних епосів: визначте, які епоси створені в кожній із цих країн. (3 бали)


XII -XIII століття

Київська Русь

Німеччина

Іспанія

Франція


Завдання 4. Створіть інформаційне гроно «Риси середньовічного епосу». (2 бали)

Завдання 5. Сформулюйте одним складним реченням зміст твору, використовуючи початок: «У «Пісні» йдеться про…___________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________»(1 б.)

Завдання 6. Виразно читаємо початок 1 жесту.

Виразне читання фрагменту з тексту.

Король наш Карл, Великий Імператор,

В Іспанії провоював сім років.

Весь край гірський він підкорив до моря,

Фортеці непохитні впали швидко,

Ні міст, ні мурів не лишилося цілих,

Зостались Сарагоса на горі лиш…

Там цар Марсілій, що не вірить в Бога,

Шанує Аполлона й Магомета,

Та прийде час, і Бог його скарає.

Аой!

Завдання 7. Підкресліть опорні слова, які допоможуть нам сформулювати тему твору. (2 б.)


Завдання 8. Виконайте вправу, використавши лексику: пропоную вашій увазі, визначимо, зверніть увагу на…, зважаючи на…, на підставі вищесказаного, спираючись на… тощо. (3 б.)

Завдання 1 варіанту.

Працюючи зі статтею підручника, скласти дорожню карту учня «Шляхом французького героїчного епосу» і від імені учителя літератури підготуйте свій коментар:

Завдання 2 варіанту.

Виступити у ролі дослідників, які виступатимуть на науковій конференції з питань «квазіісторизму» в літературі. Щоб підготувати виступ, необхідно опрацювати фрагмент статті підручника «Французький героїчний епос» на с.143 (3, 4 абзац) (Ковбасенко Ю.І.), звернути увагу на термін «квазіісторизм» і обґрунтувати у висновках явище квазіісторизму у літературі. Свої висновки відобразіть у вигляді таблиці.

Об’єкти порівняння

Історичні факти

Відображення їх у творі

Час подіїТривалість походуМета походуУчасники воєнного конфліктуФінал конфліктуЗавдання 9.

Оберіть та запишіть епіграф, який найвлучніше ілюструє тему уроку.

Од звичайного погляду скрите
відкривається лиш дивакам.
Прочитай золоті манускрипти,
подивися у вічі вікам.

Л. Костенко

Світло й тьма, тління і вічність, віра і безчестя

складають світ цей і потрібні одне для одного.
Г. Сковорода

Обов'язок! Ти величне, велике слово.

Це саме те велике, що підносить людину над самою собою.
Кант

Честь не можна відняти, її можна втратити.
А. Чехов

Відважному — короткий меч.
Французьке прислів'я

Не ганебний той рубець, який є наслідком мужності.
Публій Сір

Віра в героїзм створює героїв


Бенджамі́н Дізрае́лі

Завдання 10. Бліц – диктант. (2 б.)

 • «Пісня про Роланда» є героїчним епосом епохи…

 • Основою поеми стала історична подія …

 • На відміну від історичного факту, у творі змінено…

 • Темою поеми є…

 • Ідея твору в …

 • Особливість французького епосу в …

 • Роланд втілює…
Комунікативно –мовленнєва діяльність учнів

Урок 1

Комунікативно – мовленнєва діяльність учнів

Урок 1
Проектно – конструкторська модель уроку літератури

Інформаційна картка уроку літератури

Клас 8

Тема уроку за програмою: Роланд — головний герой епосу

 1. Тема уроку: ««Хай Бог боронить, щоб я збезчестив весь свій рід шляхетний»

 2. Мета літературної освіти.

Цілі:

 • охарактеризувати суперечливість головного героя (позитивні риси — сила, сміливість, відданість сюзерену тощо, і негативна риса — самовпевненість, нерозважливість);

 • розвивати уміння виразного читання та комунікативно – мовленнєві навички;

 • виховувати в учнів гідність, лицарські якості.

 1. Змістові лінії літературної освіти: аксіологічна, літературознавча, культурологічна, комунікативно – мовленнєва, діяльнісно–організаційна.

 2. Компетенції учня – читача: читацька, когнітивна, комунікаційно – мовленнєва.

 3. Очікувані (плановані) результати.

Після уроку учень зможе:

 • виразно читати поему;

 • характеризувати Роланда як головного героя епосу (позитивні риси — сила, сміливість, відданість сюзерену тощо, і негативна риса — самовпевненість, нерозважливість);

 • давати порівняльну характеристику героїв

 1. Тип і різновид уроку: Урок аналізу художнього твору (урок-пошук)

 2. Теоретико – літературні поняття: епос

 3. Літературно – мистецькі зв’язки: ілюстрації, опера «Роланд»

 4. Наочні засоби навчання: підручник – хрестоматія, робоча картка уроку.

 5. Варіативне домашнє завдання.

Для всіх:

Цитатну характеристику Карла, Ганелона

На вибір:

1) скласти порівняльну характеристику Роланда та Ганелона, Карла та Марсилія

Карл

План співставлення


Ганелон
Соціальне становищеПоведінка під час радиРиси характеру


Роланд
Ганелон
Сутність конфліктуСтавлення один до одногоРиси характеру
Ставлення до лицарського обов’язку

Література

 1. Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. Зарубіжна література: Підруч. для 8 кл. загальноосіт. навч. закл. – К. : Грамота, 2008. – 384 с.: іл..

 2. Ніколенко О.М. Зарубіжна література. 8 клас: Підручн. Для загальноосвіт. навч. закл. /О.М. Ніколенко , І.Л. Столій. – Х.: АН ГРО ПЛЮС, 2008. – 336 с.: іл..

 3. Баліна К.Н., Тригуб І.А. Зарубіжна література. Тематичне оцінювання. 8 клас. Зошит. – К.: Грамота, 2008. – 152 с..

 4. Пісня про Роланда: Давньофранцузький епос/ Пер. В. і Н. Пащенків. – К.: Либідь, 2003. – 192 с..

 5. Зарубіжна література. Книжка для вчителя: календарне планування та розробки уроків. Клас 12 – річної школи/ І.В. Юсипович, К.Н. Баліна, О.В. Каєнко та ін.. – К.: Грамота, 2008. – 448 с..

 6. Зарубіжна література: Тести. 5-12 класи: Посібник/Автори – укладачі: Ніколенко О.М., Орлова О.В., Конєва Т.М. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 352 с.

 7. Література західноєвропейського Середньовіччя. Вінниця: Нова книга, 2003. 464 с. - С.: 163-174.

 8. Василь Щурат. Передмова. // Пісня про Роланда. Львів, 1988. - С. 1-5.

Конспект уроку
  1. Зачин уроку.

Вступне слово – звернення вчителя до учнів. (1 хв.)

У дуже давні славні дні

Складалися дзвінкі пісні

Про мудрих добрих королів,

Про їх підступних ворогів,

Про лицарів, що рвуться в бій,

Аби звершити подвиг свій,

І про принцес, яким любов

Хвилює серце й юну кров.

«Трістан і Ізольда»

Вчитель. Діти, ці слова із середньовічного куртуазного роману «Трістан і Ізольда», що влучно характеризують час, коли жили герої, які служили інтересам народу, жертвуючи власним життям, які були взірцем моральної стійкості і втіленням справжнього героїзму, на яких завжди можна було покластися. Давайте пригадаємо, як народжувалася легенда про честь та лицаря.

Інтелектуальна розминка «Віднови речення» (2 хв.)
следующая страница >>