asyan.org
добавить свой файл
1
План уроку

Тема: Оператор вибору.

Мета: Ознайомити учнів з оператором вибору та з використанням його в середовищі програмування; розвинути логічне та алгоритмічне мислення; виховати культуру оформлення, старанність та уважність.

Структура уроку

 1. Організаційна частина.

 2. Актуалізація та корекція опорних знань.

 3. Повідомлення теми та мети уроку.

 4. Викладення нового матеріалу.

 5. Підведення підсумків уроку.

Хід уроку

 1. Організаційна частина.

Учитель:

- Добрий день, діти!

- Сідайте, будь ласка!

- Хто сьогодні відсутній?

 1. Актуалізація та корекція опорних знань.

1.Які ви знаєте алгоритми розгалужень?

2.Для чого використовують вкладені розгалуження?

3. Чи можна вкладені розгалуження замінити блочними?

4. Який синтаксис вкладеного умовного оператора?

 1. Повідомлення теми та мети уроку.

Учитель:

Тема: Оператор вибору.

Мета: Ознайомити учнів з оператором вибору та з використанням його в середовищі програмування; розвинути логічне та алгоритмічне мислення; виховати культуру оформлення, старанність та уважність.

 1. Викладення нового матеріалу.

Учитель:

Розгалужений обчислювальний процес можна реалізувати у Visual Basic також за допомогою оператора вибору, який має вигляд:

Select Case <Вираз>

[Case <Список_порівняння1>

<Оператори1>][Case Else

<ОператориN>]

End Select

де <Вираз> може бути виразом будь-якого типу (цілого, дійсного, рядкового тощо).

<Список_порівняння1> складається з елементів порівняння, розділених комою.

Елемент порівняння можна записати в одному з трьох видів:

1) вираз, що дає одне значення для перевірки на збіг (наприклад: 3, х+7);

2) конструкція <Вираз1> To <Вираз2>, що задає інтервал значень для перевірки влучення в діапазон (наприклад: 1 То 5);

3) конструкція Is <Операція порівняння> <Вираз> задає значення, для яких виконується умова в порівнянні (наприклад: Is > 32).

Якщо серед умов вибору зустрічається математична нерівність вигляду

a < x < b,

то її можна реалізувати за допомогою оператора вибору в такий спосіб:

Select Case x

…………….

Is (a < x) And (x < b)

…………….

End Select

Оператор вибору виконується так. Спочатку обчислюється вираз, що стоїть після ключових слів Select Case. Потім відшукується в списках перше порівняння, якому відповідає здобуте значення. Якщо таке порівняння знайдене, виконуються оператори, які стоять у відповідному блоці Case, і керування передається на кінець оператора. Якщо ж значення виразу не задовольняється в жодному списку і є конструкція Case Else, виконується оператори, які містяться в ній. У протилежному випадку жоден із операторів, які містяться в операторі вибору, не виконується.

Таким чином, оператор вибору дуже близький за дією до умовного оператора. І, якщо вираз, який стоїть після Select Case – булівського типу, він цілком з ним збігається. Оператор вибору доцільно використовувати в тих випадках, коли обчислювальний процес складається з більш ніж двох гілок, тобто – в складних розгалужених процесах.

Розглянемо приклад:

Розробити програму виведення кількості днів у місяці, якщо останній задається цілим числом від 1 до 12.

Передбачте можливість вибору року (високосний чи ні).

Орієнтовний вигляд програми в роботі:Для створення подібної програми потрібно додати на форму такі елементи:

 • Один ComboBox;

 • Два RadioButton;

 • Один Button.

Для елемента ComboBox задати властивість Items (введіть місяці числом) в вікні Propertie.

Для елементів RadioButton задати властивість Text («Високосний» та «Не високосний»).

Для елемента Button задати властивість Text («Визначити»).

У обробнику події натискання кнопки ввести код:

Select Case ComboBox1.Textпочаток оператора вибору, отримання значення для порівняння (місяць числом)

Case 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12елементи з якими порівнюється початкове значення (місяць), в разі співпадіння виконується наступний оператор

MessageBox.Show("У " + ComboBox1.Text + " місяці 31 день ") – виведення текстових даних в діалоговому вікні.

Case 4, 6, 9, 11- елементи з якими порівнюється початкове значення (місяць), в разі співпадіння виконується наступний оператор

MessageBox.Show("У " + ComboBox1.Text + " місяці 30 день ") - виведення текстових даних в діалоговому вікні

Case 2 And RadioButton1.Checkedмісяць 2 та рік високосний.

MessageBox.Show("У " + ComboBox1.Text + " місяці 29 день ") - виведення текстових даних в діалоговому вікні

Case 2 And RadioButton2.Checked - місяць 2 та рік не високосний.

MessageBox.Show("У " + ComboBox1.Text + " місяці 28 день ") - виведення текстових даних в діалоговому вікні

End Selectкінець оператора вибору.

 1. Підведення підсумків уроку.

Отже, ми сьогодні ознайомились з оператором вибору та навчились використовувати їх в програмуванні на мові Visual Basic.