asyan.org
добавить свой файл
1
Календарне планування з інформатики для 11 класу

на 2011-2012 навчальний рік

( 1 година на тиждень — 31 година на рік )


п/п

Тема уроку (зміст навчального матеріалу)

Дата проведення

Примітка

11 кл

II курс

1. Комп’ютерне моделювання. Основи алгоритмізації (4 год.)

1

Інструктаж з ТБ та охорони праці при роботі в комп’ютерному класі.

Поняття алгоритму. Властивості алгоритмів. Форми подання алгоритму. Виконавець алгоритму. Система команд виконавця алгоритму. Базові структури алгоритмів: слідування, розгалуження, повторення. Графічні схеми базових структур алгоритмів.


3

Поняття моделі. Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об’єктів.


4

Етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера. Вхідні дані та результати, їх взаємозв’язок. Поняття про метод розв’язування задачі. Поняття програми.

Підсумковий урок теми.


2. Системи опрацювання табличних даних (10 год.)

2.1. Електронні таблиці. Табличний процессор ( 5 год.)

5

Поняття електронної таблиці. Засоби опрацювання електронних таблиць.

Запуск на виконання табличного процесора, відкриття й збереження документа. Огляд інтерфейсу табличного процесора. Поняття книги, аркуші, рядки, стовпці, клітинки. Навігація аркушем і книгою; виділення елементів книги й аркушу. Введення даних до клітинок і редагування їх вмісту.


6

Копіювання, переміщення й видалення даних. Автозаповнення.

Форматування даних, клітинок і діапазонів клітинок.

Практична робота № 1. Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.


7

Використання найпростіших формул. Абсолютні, відносні та мішані посилання на клітинки і діапазони клітинок. Посилання на клітинки інших аркушів та інших книг. Копіювання формул та модифікація посилань під час копіювання.

Практична робота № 2. Використання формул в електронних таблицях.


8

Створення та настроювання діаграм, вибір типу діаграми.

Практична робота № 3. Побудова діаграм.


9

Підсумковий урок теми (урок виконання індивідуальних та групових рівневих завдань, захист виконаних робіт).


2.2. Аналіз даних у середовищі табличного процессора (6 год.)

10

Призначення й використання основних математичних, статистичних, логічних функцій табличного процесора.


11

Практична робота № 4. Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора.


12

Сортування й фільтрація даних у таблицях. Умовне форматування даних.

Практична робота № 5. Сортування та фільтрація даних.


13

Проміжні підсумки та зведені таблиці.


14

Підсумковий урок теми.


3. Бази даних. Системи управління базами даних (8 год.)

15

Поняття моделі даних, бази даних. Поняття й призначення систем управління базами даних (СУБД).

Огляд реляційної моделі даних. Модель «сутність-зв’язок». Поняття відношення, атрибута, ключа, зв’язку.


16

Класифікація зв’язків за множинністю та повнотою. Правила побудови моделі даних предметної області.


17

Поняття таблиці, поля, запису. Основні етапи роботи з базами даних у середовищі системи управління базами даних. Режими роботи в СУБД. Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних.

Практична робота № 6. Робота з об’єктами бази даних в середовищі СУБД.


18

Властивості полів, типи даних. Введення даних у таблиці. Призначення форм. Сортування, пошук і фільтрація даних.

Практична робота № 7. Створення бази даних в середовищі СУБД, створення форм і введення даних.


19

Поняття запиту до реляційної бази даних. Призначення звітів.

Створення таблиць, форм, запитів на вибірку даних і звітів за допомогою майстрів. Редагування запитів і форм за допомогою конструктора.


20

Практична робота № 8. Створення запитів і звітів за допомогою майстра та в режимі конструктора


21

Виконання проектного завдання.


22

Презентація та захист проектного завдання. Підсумковий урок теми.


4. Інформаційні технології (8 год.)

4.1. Автоматизоване створення й публікація веб-ресурсів (4 год.)

23

Структура веб-сайтів, різновиди веб-сайтів. Різновиди веб-сторінок. Етапи створення веб-сайтів.


24

Поняття про засоби автоматизованої розробки веб-сайтів, редактор веб-сайтів з графічним інтерфейсом. Поняття про систему керування вмістом сайту. Поняття хостингу. Автоматизоване створення статичної веб-сторінки, вибір її типу й оформлення.

Практична робота № 9 (І частина). Автоматизоване створення веб-сайту.


25

Наповнення веб-сторінки текстом та графічними даними, створення гіперпосилань, завантаження файлів.

Основи веб-дизайну.

Практична робота № 9 (ІІ частина). Автоматизоване створення веб-сайту.


26

Огляд сервісів Веб 2.0. Веб-спільноти. Вікі технології.

Поняття блогу, різновиди блогів. Створення й оформлення блогу, публікація повідомлень та настроювання його параметрів.

Практична робота № 10. Створення й ведення власного блогу.


4.2. Інтегроване використання засобів опрацювання електронних документів (2 год.)

27

Обмін даними між графічним редактором, текстовим і табличним процесором, системою керування базами даних, засобом для розробки комп’ютерних презентацій. Імпорт та експорт файлів документів. Вбудовування та зв’язування файлів. Веб-публікація документів.


28

Практична робота № 11. Виконання завдань з опрацювання даних у кількох програмних середовищах.


4.3. Спільна робота з документами. Розробка колективного проекту (2 год.)

29

Середовище для спільної роботи з документами. Колективне виконання завдань з опрацювання даних.

Служби онлайнового документообігу. Спільна робота з онлайновими документами.


30

Практична робота № 12. Розробка колективного проекту.


31

Підсумковий урок теми.