asyan.org
добавить свой файл
1
Козерівська Ірина Леонідівна – вчитель світової літератури

Урок розвитку звязного мовлення

в 6 класі

Тип уроку: урок-тренінг зі світової літератури.

Тема: «Я вірю в тебе, людино» (уявна розмова з письменником)

за романом Д.Дефо «Робінзон Крузо»

Мета уроку:

Обладнання:

Портрет Д. Дефо, малюнки до твору, картки з завданням для груп, фішки з зеленими і червоним кольорами.

Зміст уроку

  1. Організація класу (вчителі і учні сідають у коло, столи прибирають)

  2. Вступна частина тренінгу

  1. зворотній зв’язок

Слово вчителя:

Сьогодні ми будемо знайомитись

незвичайно. Подивіться на тему уроку.

Хто буде сьогодні нашим гостем? Так,

Д. Дефо, а тому ми познайомимось таким

чином: ви продовжите фразу: «А я знаю

про Вас, сер…» (учні по черзі або по

бажанню продовжують цю думку)

  1. Гра «Вірю-не-вірю»

(У дітей є по дві фішки: зелена та червона. Якщо вони згодні з твердженням – піднімають зелену, не згодні – червону.)

(+) Прізвище Фо вказує на його просте походження;

(-) Д. Дефо не мав ніякого відношення до політичної діяльності;

(-) Д. Дефо писав тільки романи;

(+) Прототипом героя Р. Крузо є О. Селькірк;

(-) Повна назва роману Д. Дефо складається з 10 слів;

(-) Д. Дефо ніколи не сидів у в’язниці;

(+) Справжнім автором роману Д. Дефо назвав самого Р. Крузо;

(-) Англія в скорботі завмерла, коли помер Д. Дефо.

3. Основна частина тренінгу

1) Вступне слово вчителя: Давайте спробуємо прочитати повну

назву англійською мовою. Яке головне слово

в назві? 1 учень (який добре читає

англійською мовою) читає вголос

Потім вчитель читає українською. Так

яке головне слово?»

  1. Людина (а людина повинна завжди нею залишитись. А для цього повинна відчувати гармонією з..

Собою ???

Природою

Словникова гра:

Гармонія – злагодженість; взаємна

відповідність різних якостей

предметів, явищ, частин цілого.

  1. Практична робота в групах

(для цього вчитель по колу об’єднує учнів у 3 групи і тільки

після того, як вони об’єднаються, дає кожній завдання, – це

допоміжна вправа тренінгу)

Завдання для 1 групи:

«Я (Д. Дефо) вважаю, що людина

повинна жити в гармонії з

природою. Чи зміг я це довести у

творі» (доведіть схемою вчинків)

Завдання для 2 групи:

«Я вважаю, що людина повинна

жити в гармонії з собою, тобто

постійно себе вдосконалювати. Чи

зумів я це довести у творі?» (доведіть)

схемою вчинків Р. Крузо)

Завдання для 3 групи:

«Я представник якої епохи? (Саме

тому, я вважаю, що розум допомагає

людини вижити в будь-яких умовах.

А може ще щось» (доведіть це

Схемою вчинків Р. Крузо)

  1. Захист творчих схем – відповідей (мають право доповнювати інші групи)

4. Заключна частина тренінгу

1) Індивідуальне завдання для дитини « Що таке робінзонада?»

(це слово було сховано на дошці, після відповіді дитини можна його відкрити)

Робінзонада – це наслідування теми дивовижних пригод…

Легенда про сосуд

Жив – був мудрий чоловік. Багато учнів було у нього, багато чому він їх навчив, але дуже цікавило їх одне питання: «А скільки може отримати знань, людина? Чи то безмежний процес?»

Прийшли вони до вчителя й питають про це у нього. Взяв вчитель сосуд у руки і питає в учнів: «Подивіться, цей сосуд порожній чи повний?»

«Порожній,» - впевнено сказали учні. «А зараз?» - спитав вчитель і насипав туди каміння. «Повний.» «А зараз?» - усміхнувшись, спитав вчитель, а у відповідь - тиша…

(вчитель, який розповідає легенду не повинен завершувати її, діти самі це зроблять, підведуть підсумки…)

4)Процедура завершення тренінгу.

5) Оцінювання відповідей, роботи в групах.