asyan.org
добавить свой файл
1
Умови проведення

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницького проектування та винахідництва
1 Загальні положення

1.1. Обласний етап Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницького проектування та винахідництва (далі − Конкурс) є щорічним індивідуально-командним змаганням талановитої учнівської молоді, яка займається дослідництвом і здійснює відкриття в різних галузях знань.

1.2. Конкурс є ресурсним і розглядається як джерело пошуку інновацій в

експериментально-дослідницькій творчості талановитої учнівської молоді.
2. Організатори

Організатором Конкурсу є обласний дитячий еколого-натуралістичний центр.
3. Учасники Конкурсу

3.1. До участі в Конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх і позашкільних

навчальних закладів віком від 12 до 15 років включно.

3.2. Брати участь у Конкурсі можна індивідуально або у складі команди (2-3 дослідники, які працювали над спільною темою проекту).

3.3. Участь у Конкурсі можуть брати переможці обласних науково-дослідницьких конкурсів за умови відповідності їх проектів вимогам Конкурсу.
4. Вимоги до наукових проектів

4.1. Наукові дослідження, презентовані на Конкурсі, мають бути проведені учнями самостійно за наявності наукового керівника − кваліфікованого фахівця в даній галузі (вчителя, науковця, викладача вищої школи).

4.2. Конкурсні роботи мають базуватися на результатах самостійних досліджень учнів. Перевага надається роботам, які можуть мати практичне застосування.

4.3.Структура наукового проекту:

- назва;

- проблема проекту (мотивація, актуальність);

- гіпотеза проекту;

- короткий виклад проекту (мета);

- матеріали дослідження;

- методи дослідження;

- практичний експеримент;

- аналіз отриманих даних (таблиці, графіки, Фотографії, малюнки, тощо);

- висновки

- бібліографія (основні джерела).

4.4. Учасником Конкурсу можуть бути подані додаткові матеріали: журнал дослідження, моделі, комп’ютерна презентація , наявність патенту або заявки на патент. Зазначені документи не є обов’язковими, але їх наявність має сприяти кращому розумінню змісту проекту членами журі.
5. Порядок проведення Конкурсу

5.1. Для участі у обласному етапі Конкурсу необхідно тези роботи подати організаційному комітету до 22 березня 2011 року.

Тези роботи на Конкурс подаються українською мовою. Обсяг тез не повинен перевищувати 2 сторінки (6000 друкованих символів шрифтом Times New Roman, 12; формат роботи − MS Word). Малюнки, таблиці та інші графічні зображення, а також фото оформляються окремим додатком.

5.2. У тезах має розкриватися наступна інформація:

- тема наукового дослідження;

- прізвище та ім’я автора;

- місце навчання, клас, контактна інформація;

- термін проведення та короткий опис наукового дослідження: проблема, яка

досліджується, гіпотеза, матеріали та методи дослідження, процедура проведення дослідження, дані експерименту та їх аналіз (основні графіки, таблиці), висновки (практичне значення, доцільність);

- бібліографія (1-2 основні джерела, які використовувались, або посилання на

відповідні веб-сайти).

5.6. Конкурс проходить у формі захисту науково-дослідницьких проектів або авторських розробок з винахідництва для кожної категорії:

- біологічні науки (ботаніка, зоологія, тощо);

- екологія та проблеми довкілля;

- науки про Землю (географія, геологія);

- науки про людину (анатомія, фізіологія, охорона здоров’я, психологія;

- хімія;

- інженерні науки та розробки в галузі штучного інтелекту.
7. Підведення підсумків Конкурсу

7.1. Переможці та призери Конкурсу визначаються конкурсним журі, склад якого формується організаторами.

7.2. Переможці та призери Конкурсу нагороджуються грамотами обласного дитячого еколого-натуралістичного центру.

7.3. Роботи переможців обласного етапу Конкурсу надсилаються для участі у І етапі ІІ Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницького проектування та винахідництва.