asyan.org
добавить свой файл
1
Увага! До 16 листопада 2010 року (включно) необхідно подати тези Вашої доповіді (Microsoft Word Document) в електронному варіанті.

Тези, отримані оргкомітетом будуть видані окремим збірником.

До тез обов’язково додається заявка на участь у конференції.

Заявку та тези також необхідно подати в електронному вигляді.
Оргкомітет залишає за собою право відбору тез, які увійдуть до збірника.

Тези, які не відповідають вказаним вимогам оформлення до розгляду не приймаються.
Організаційний внесок за участь у конференції і публікацію тез складає 50 грн.(у.т.ч. НДС). Кошти перераховуються на р/р університету, призначення платежу:за публікацію тез, ПІБ.

Одержувач: ЗАО ДУЭП р/р 26009140758001 в КБ ПриватБанк, МФО 305299.

Заявку на участь у конференції просимо надсилати за адресою:

49000, Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18, Дніпропетровський університет економіки та права, кафедра фінансів та банківської справи, кім. 3315

e-mail: dsec.fbs@duep.edu

Додаткова інформація за телефоном: (056) 31-20-45

Горячкіна Юлія Володимирівна,

Романова Ганна Анатоліївна.


Вимоги до оформлення тез:

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Обсяг 1 сторінка формату А4, шрифт: Times New Roman, кегель 14, інтервал 1,0.

Формат Microsoft Word (файл.doc).

Всі поля – 20 мм.

Назва файлу відповідає прізвищу автора (Іванов-тези, Іванов-заявка).

Схема оформлення:

по центру:

1 рядок - прізвище та ініціали автора, назва ВНЗ, група;

2 рядок - назва тез по центру великими літерами напівжирним шрифтом;

останній рядок – П.І.Б. наукового керівника, наукове звання та посада.

Зразок

ЗаявкаНа участь у Міжрегіональній

науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених

Формування практичних компетенцій у майбутніх фінансистів: досвід співпраці ВНЗ та працедавців України ”
24 листопада 2010 року
П.І.Б. __________________________________

Назва ВНЗ _____________________________

Спеціальність___________________________

Науковий керівник _____________________

Курс __________________________________

Назва секції, в якій бажаєте

працювати ____________________________

Поштова адреса ________________________

Телефон _______________________________

E-mail _________________________________

Дніпропетровський Університет Економіки та Права

Кафедра фінансів та банківської справи


ЗАПРОШЕННЯМіжрегіональна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених

Формування практичних компетенцій у майбутніх фінансистів: досвід співпраці ВНЗ та працедавців України ”
24 листопада 2010 року

м. Дніпропетровськ

ОРГКОМІТЕТ

Голова оргкомітету:

Кузнецова С.А.. – доктор економічних наук, завідувач кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського Університету Економіки та Права, Директор Аудиторської фірми «МІНМАКС-АУДИТ».
Члени оргкомітету:

Крамаренко Г.О .- доктор економічних наук, професор кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського Університету Економіки та Права,

Щетинін А.І. - доктор економічних наук, професор кафедри фінансів і кредиту Академії Митної Служби України,

Галасюк В.В. – кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів та кредиту Дніпропетровського Університету Економіки та Права, Директор Консалтингової групи «Каупервуд».

Левшаков С.Ф. –доцент кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського Університету Економіки та Права, Начальник департаменту міжнародних розрахунків КБ «Приватбанк»,

Долгольова М.О. – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського Університету Економіки та Права

Баранник Л.Б. – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського Університету Економіки та Права,

Новікова Л.Ф. – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів т кредиту Академії Митної Служби України,

Шкура І.С. – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського Університету Економіки та Права,

Болгар Т.М. – кандидат економічних наук, завідувач кафедри фінансів та банківської справи Кременчуцького Інститу Дніпропетровського Університету Економіки та Права,

Бершадська І.М. ст. викладач кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського Університету Економіки та Права.
Секретар оргкомітету:

Горячкіна Ю.В. – викладач кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського Університету Економіки та Права.
Шановний (на) ________________________

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжрегіональній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих вченихФормування практичних компетенцій у майбутніх фінансистів: досвід співпраці ВНЗ та працедавців України, яка відбудеться на кафедрі фінансів та банківської справи 24 листопада 2010 року.
На конференції планується робота наступних секцій:
  1. Управління фінансами підприємства в умовах нестабільної економіки.
2. Особливості територіальних управлінь Держкомісії з цінних паперів та фондового ринку.
3. Тенденції розвитку та особливості становлення страхового ринку в умовах кризи.

4. Фінансові аспекти державних цільових фондів в України.
5. Принципи та проблеми формування, розподілу та використання місцевих бюджетів в Управлінні Державного казначейства України.

6. Сучасний стан та перспективи розвитку банків в Україні в умовах кризи.

7. Розвиток кредитного ринку в Україні та перспективи його стабілізації.
ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
24 листопада

9.00 – реєстрація учасників конференції

10.00 – відкриття конференції

11.00 – робота в секціях