asyan.org
добавить свой файл
1УРОК 5

Тема: Практична робота №2: "Розв'язування задач з екології."

Мета: Закріпити поняття про біоценоз, біогеоценоз, екосистему, ланцюг живлення; розглянути типи взаємозв’язків організмів у біогеоценозах та перетворення в них в них; розвивати уміння логічно мислити, робити висновки та узагальнення, уміння розв’язувати задачі з екології;  виховувати екологічний світогляд.
Тип уроку: урок використання знань, умінь і навиків

Обладнання: комп’ютер, проектор, презентація вчителя «Біогеоценоз»

Хід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ВЧИТЕЛЬ. Використання вчительської презентації «Біоценоз» з пустими схемами. Учні заповнюють їх в зошитах і озвучують, потім перевірка з використанням заповнених схем.

ІІІ. Повідомлення теми і мети.

ІV. Мотивація навчальної діяльності.

Сьогодні на уроці ми научимось застосовувати знання про трофічні ланцюги і піраміди, правило екологічної піраміди, характеристику популяцій розв’язувати задачі з екології.

V. Загальний інструктаж, усвідомлення учнями алгоритму дій.

Користуючись правилом екологічної піраміди визначити, яка площа (в га) біоценозу може прогодувати одну особину останньої ланки в ланцюгу живлення: 
- планктон-риба-тюлень (300 кг);
- планктон-нехижі риби-щука (10 кг);
Суха біомаса планктону з 1кв.м становить 600 г за рік.
Із вказаної у дужках маси 60% становить вода.
1). Визначаємо суху масу тюленя: 300 кг --- 100%
х кг ---- 40%
х = 120 кг
2). На підставі правила екологічної піраміди визначаємо, скільки потрібно планктону: 120 кг тюлень
1200 кг риба
12000 кг планктон
3). Визначаємо площу даного біоценозу, якщо відомо, що суха біомаса планктону з 1 кв.м становить 600 г.
Отже, 1 кв.м ----0,6 кг
х кв.м ---- 1200 кг
х = 20000 кв.м = 2 га
Відповідь: необхідно 2 га планктону.

VІ.Самостійне виконання учнями завдань під контролем і за допомогою вчителя.

3. Розв’яжемо наступні задачі.

Задача №1.

Яка маса рослин необхідна для існування лисиці масою 15кг, з яких 65% - вода?

Задача №2.

Яка площа необхідна для існування дельфіна масою 340кг, з яких 75% - вода, якщо продуктивність біоценозу 1м2 моря 400г сухої біомаси за рік?

Задача №3.

Яка площа здатна прогодувати пару сов масою по 1,5кг кожна, з яких 70% - вода, якщо продуктивність біоценозу 300г сухої біомаси з 1м2 за рік?

Задача №4.

Сарана відклала 80000яєць, вижило личинок першого віку 24000, другого віку 12000, третього віку 6000, дорослих особин 1200. визначте коефіцієнт виживаності кожної вікової групи і загальний коефіцієнт виживаності.

Задача №5.

У одному з мисливських господарств у природу випустили 4000 фазанів. Єгері встановили, що 400 фазанів потрапили у кігті яструбів, 800 з’їли лисиці, 200 – бродячі собаки, а 2400 фазанів застрелили мисливці. Яка імовірність у фазана вижити?

VІ. Звіт про виконану роботу. Узагальнення і систематизація результатів роботи.

VІІ. Підсумки уроку

VІІ. Домашнє завдання. Підготуватися до заліку

Вправа № 1
Скільки потрібно фітопланктону, щоб у Чорному морі виріс дельфін білобочка масою 300 кг.
Вправа № 2
Скласти ланцюг живлення, користуючись правилом екологічної піраміди, визначити, скільки га лугів потрібно, щоб прохарчувати людину масою 58 кг (із них 66% становить вода). Суха біомаса трави з 2 кв.м становить 200 г на рік.