asyan.org
добавить свой файл
1
УРОК НА ТЕМУ

«ВВП – ПОКАЗНИК РЕЗУЛЬТАТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА», 11клас

Мета: з’ясувати економічний зміст поняття ВВП як засобу вимірювання загальної ринкової вартості, навчити аналізувати структуру ВВП за доходами та витратами, визначити відмінності реального та номінального ВВП; розвивати вміння обчислювати ВВП за доходами та витратами, номінального та реального ВВП, виховувати економічне та аналітичне мислення.

Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок.

Обладнання: підручники, зошити, мультимедійна дошка.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань.

Запитання до класу.

1.Пригадайте, що таке мікроекономіка та макроекономіка?

2.Що таке національна економіка, з яких галузей вона складається?

3. Назвіть економічні суб’єкти національної економіки.

4. Назвіть структуру національного багатства і коротко охарактеризуйте її.

5. Що таке структурні доходи та витрати? Назвіть структурні елементи структурних доходів та витрат.

ІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів.

Приватні підприємства регулярно вимірюють свій потік доходів. Завдяки цій інформації фірма може визначити рівень свого економічного «здоров’я». Якщо справи йдуть добре та прибутки високі, бухгалтерські дані можна використовувати, щоб пояснити успіх. Якщо справи невтішні, фірма, знову ж таки проаналізувавши фінансові показники за кілька звітних періодів, може виявити причини негараздів.

А як виміряти успішність національної економіки? Узагальнювальними показниками результатів національної економіки за методикою Системи національних рахунків є ВВП, ВНД, ЧВП, НД, ОД. Така уніфікована система показників дає можливість зіставити загальний стан національних економік, здійснити порівняльний аналіз результатів їх економічного та соціального розвитку.

Основним показником СНР, який узагальнює результати функціонування національної економіки за певний період часу, є валовий внутрішній продукт (ВВП). Із цим показником ви вже знайомі з курсу соціально-економічної географії. Сьогодні ви дізнаєтесь, як використовують цей показник у макроекономічному аналізі та навчитесь обчислювати ВВП різними способами.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу .

1.Валовий внутрішній продукт - це ринкова вартість усієї сукупності кінцевих товарів і послуг, вироблених у країні за певний проміжок часу, як правило за рік.(слайд 2)
Особливості ВВП.(слайд3)

1. Щоб стати частиною ВВП, речі та послуги мають бути не тільки створені, а й реалізовані на ринку, набувши ринкової вартості.

2. Виробництво і продаж продукції мають відбуватись у межах одного року.

3. ВВП охоплює лише продукцію, придатну для кінцевого споживання, і не охоплює ту, що призначена для проміжного використання.

Приклад. (слайд 4)

Фермер продав мірошникові зерно за 100 тис. грн. Мірошник змолов зерно і продав борошно за 125 тис. грн. Борошно купила кондитерська фабрика, яка виробила тістечка і продала їх на ринку за 200 тис. грн.

Кінцева продукція – це тістечка, ринкова вартість яких становить 200 тис. грн.

Проміжна продукція – це зерно та борошно, використані для створення

кінцевої продукції - тістечок.

2. Способи розрахунку ВВП (слайд 5)

За доходами За витратами За вартістю

Y = W + R + i + Y = C + I + G + Xn Сума доданих

А + Pr + Tn вартостей

W – заробітна плата C – споживчі витрати вироблених

R – рентні платежі I - валові приватні кінцевих про-

і – відсоток інвестиції дуктів.

Pr – прибуток G – державні видатки

А – амортизаційні Xn – чистий експорт

відрахування (експорт – імпорт)

Tn – непрямі

податки на бізнес

Задача. (слайд 6)

Розрахуйте величину ВВП країни за доходами та витратами.

Про економіку країни N минулого року відомі такі показники (у млн. грош. од.):

відсотки – 57

імпорт = 52,8

експорт – 59,2

споживчі витрати -352

амортизація – 56

непрямі податки – 32

нерозподілений прибуток корпорацій – 16

податок на прибуток – 9,6

заробітна плата – 351

інвестиції – 89,6

державні закупівлі – 112

орендна плата – 14,4

дивіденти – 24

Розв’язання. (слайд 7)

1) ВВП за доходами:

Y = W(351) + R(14,4) + i(57) + Pr(9,6 + 24 + 16) + A(56) + Tn(32) = 560 млн. гр. од.

2) ВВП за витратами:

Y = C(352) + I(89,6) + G(112) + Xn(59,2 – 52,8) = 560 млн.гр. од.

Відповідь:560 млн. гр. од.

При обчисленні ВВП не враховується (слайд 8)

1). Фінансові операції: державні трансферти (пенсії, стипендії, допомога малозабезпеченим); доходи від купівлі-продажу цінних паперів; приватні трансферти.

2). Кошти від продажу раніше використаних речей.

3). Вартість товарів і послуг, вироблених підприємцем для власного споживання.

Аналіз схем у підручнику, стор.96-97.

3. Номінальний та реальний ВВП.(слайд 9)

Номінальний ВВП - річний обсяг кінцевих товарів та послуг, виражений у поточних цінах.

Реальний ВВП – річний обсяг товарів та послуг, виражений у цінах базового року.

Дефлятор ВВП – коефіцієнт, що використовується для коригування грошового вираження ВВП з урахуванням цін

Дефлятор ВВП = номінальний ВВП : реальний ВВП

Завдання (слайд 10)
Розрахуйте дефлятор ВВП країни та поясніть його економічний зміст.

В умовній країні виробляють лише 3 товари:

яблука – 100т, апельсини – 200т. та банани – 250т.

У поточному році вони були реалізовані за такими цінами:

яблука-3 грош.од. за 1кг,

апельсини – 4 грош.од. за 1 кг,

банани – 5 грош. од. за 1 кг.

Минулого року ціни складали: 2 грош. од. за 1кг яблук;

3 грош. од. за 1 кг апельсинів;

4 грош.од. за 1 кг бананів.

Розв’язання (слайд11)

Номінальний ВВП = 3 х 100 000 + 4 х 200 000 + 5 х 250 000 = 2 350 000 гр. од.

Реальний ВВП = 2 х 100 000 + 3 х 200 000 + 4 х 250 000 = 1 800 000 гр. од. Дефлятор ВВП = 2 350 000 : 1 800 000 = 1,3 (у відсотках 130%)

Відповідь: дефлятор ВВП = 1,3. Це означає, що ціна одиниці кінцевого продукту зросла в 1,3 разу (збільшилась на 130%).

ІV. Закріплення нових знань, умінь та навичок.

Задача (для самостійного розв’язання).(слайд 11)

Населення умовної країни складає 100 млн. осіб, реальний ВВП – 20 млрд.

грош. од. За рік реальний ВВП зріс на 8%, а кількість населення – в1,25 раз.

Як змінився показник ВВП на одну особу?

Розв’язання (слайд 12)

Реальний ВВП поточного року: 20 млрд. гр. од. х 1,08 = 21,6 млрд. гр. од.

Кількість населення в поточному році = 100 млн. х 1,25 = 125 млн. осіб.

ВВП на одну особу в базовому році: 20 млрд. гр. од. : 100 млрд. гр. од. =200 гр. од.

ВВП на одну особу в поточному році: 21,6 млрд. гр. од. :125 млн. гр. од = 172,8 гр. од.

200 – 172,8 = 27,2 гр. од.

Відповідь: ВВП на одну особу зменшився на 27,2 гр. од.

Завдання. Перед вами перелік операцій. Визначте, що з них враховується при обчисленні цьогорічного ВВП України, а що ні, і поясніть своє рішення.

1. Стипендія, яку отримує студент бюджетного відділення університету.

Ні. Це державні трансфертні платежі.

2. Купівля нового трактора фермером.

Так.

3. Купівля вживаного верстата приватним підприємцем.

Ні, вартість вживаних речей враховувалась при першому продажу.

4. Погашення державної облігації України.

Ні, боргове зобов’язання держави до ВВП не має відношення.

5. Послуги електрозварювальника з ремонту системи опалювання власного будинку.

Ні, це поза ринкова діяльність.

6. Пенсія, яку отримує вчитель після 60 років.

Ні,це трансферні платежі з бюджету.

7. Збільшення запасів сировини та напівфабрикатів підприємством комунальної власності.

Так.

8. Купівля літака Збройними Силами України.

Так.

9. Дохід лікаря- стоматолога від надання медичних послуг.

Так

10. Дохід приватної особи від продажу акцій «Нафтогаз України».

Ні, це продаж на вторинному ринку.

V. Підсумки уроку.

Найважливішим показником результатів національного виробництва є ВВП – ринкова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених у країні за рік.

Розрізняють номінальний та реальний ВВП,причому останній є більш точним показником функціонування національної економіки.

Міжнародні порівняння макроекономічних показників дають можливість фахівцям бачити місце будь- якої країни у світовій економічній системі, виявити причини успішного розвитку чи відставання.

VI. Домашнє завдання.

1. Опрацювати стор. 94-100 підручника.

2. Виконати завдання 3-5 на стор. 102 підручника.

ЛІТЕРАТУРА

1.Радіонова І.Ф. Економіка (рівень стандарту, академічний рівень), 11 клас. - К –П.:«Аксіома», 2011.

2. Довгань Г. Д. Економіка (розробки уроків), 11 клас. – Х.: «Ранок», 2011.

3.Базилевич В. Д. Макроекономіка: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002.

4.Горленко Г. О. Збірник задач з економіки. – К –П.: «Абетка – Нова», 2001.

5.Довгань Г. Д. Основи економіки у визначеннях, таблицях і схемах. – Х.: «Ранок», 2010.