asyan.org
добавить свой файл
1


УКРАЇНА
Д Н І П Р О П Е Т Р О В С Ь К А О Б Л А С Т Ь

СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТР І Ш Е Н Н Я
23 листопада 2011 року № 284
Про стан виконання Закону України

«Про доступ до публічної інформації»

у виконавчих органах

Синельниківської міської ради
Аналіз роботи щодо виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у м.Синельниковому свідчить, що виконавчими органами міської ради проведений комплекс заходів по організації його виконання.

Прийняті розпорядження міського голови: від 19.05.2011 №103-р «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»; від 30.06.2011 №137-р «Про порядок складання та надання запитів на інформацію»; від 22.08.2011 №166-р «Про граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».

Прийнято рішення виконавчого комітету міської ради від 22.06.2011 №146 «Про доповнення до регламенту виконавчого комітету Синельниківської міської ради», відповідно до якого Регламент доповнено розділом 16 «Про доступ до публічної інформації у виконавчому комітеті Синельниківської міської ради».

Загальний відділ міської ради визначено структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити стосовно інформації, що надходять до міського голови.

Начальник загального відділу Ларіна І.В. визначена відповідальною за організацію роботи з доступу до публічної інформації.

Відповідно до розпорядження міського голови від 08.07.2011 №101-о «Про внесення змін до посадових інструкцій» внесені зміни до посадових інструкцій відповідальних працівників у зв’язку з покладанням обов’язків по роботі із доступом до публічної інформації.

Відповідно до рішення міської ради від 04.08.2011 №170-11/УІ «Про внесення змін до положень про структурні підрозділи міської ради» внесені зміни до положень про структурні підрозділи міської ради.

Облік та реєстрацію запитів на публічну інформацію проводить головний спеціаліст загального відділу міської ради за допомогою програмного забезпечення реєстрації та контролю вхідних та вихідних документів «Облік ОДА - 2006».

Внесені зміни до номенклатури справ виконавчого комітету: додана справа 01-22 «Листування з питань доступу до публічної інформації».

Порядок підготовки та оприлюднення звітів про кількість інформаційних запитів та їх виконання затверджений розпорядженням міського голови від 19.05.2011 №103-р.

Звіти про кількість запитів та їх виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті міської ради.

Будівля міської ради обладнана пандусом та кнопкою виклику.

Місце для роботи запитувачів із документами обладнане в загальному відділі міської ради. В наявності – стіл, стілець, бланки інформаційних запитів, 2 ксерокси, сканер.

Інформаційний стенд розташований на І поверсі приміщення міської ради, на ньому представлена форма запиту, зразок запиту на інформацію, розміщено інформацію, де можна отримати бланк інформаційного запиту та передати його для розгляду.

Оновлений Перелік відомостей, які становлять службову інформацію затверджено розпорядженням міського голови від 25.10.2011 №213-р «Про затвердження переліку відомостей, що становлять службову інформацію, в структурних підрозділах Синельниківської міської ради, при наявності яких документам присвоюється гриф «Для службового користування».

В міськрайонній газеті «Синельниківські вісті», співзасновником якої є міська рада, запроваджено рубрику «Публічна інформація».

Публічна інформація оприлюднюється на офіційному сайті міської ради.

Інформація про права громадян щодо норм Закону доведена до голів квартальних комітетів, до керівників підприємств та установ, до начальників структурних підрозділів міської ради, керівників комунальних підприємств, адміністративних органів.

Інформація про унеможливлення несанкціонованого доступу до наявної інформації про особу інших осіб доведена до керівників структурних підрозділів міської ради.

Взаємодія з громадськими організаціями, громадськими радами, громадянами у здійсненні громадського контролю за забезпеченням виконавчим комітетом міської ради доступу до публічної інформації здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

На офіційному сайті Синельниківської міської ради створено рубрику «Про доступ до публічної інформації».

Рубрики в повному обсязі наповнені інформацією відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Протягом жовтня-листопада проведені перевірки стану виконання Закону України у відокремлених структурних підрозділах міської ради. Результати перевірок свідчать, що в управліннях здійснені необхідні організаційні заходи по виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», але разом з тим, в управлінні житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради не внесені зміни до посадової інструкції спеціаліста I категорії сектору бухгалтерського обліку, визначеного відповідальним за організацію роботи з доступу до публічної інформації, місце для оформлення бланків інформаційних запитів не обладнане належним чином, відсутні умови для запитувачів.

В управлінні житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради та в фінансовому управлінні міської ради не вирішене питання щодо доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до подання запитів та безперешкодного отримання інформації.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», виконавчий комітет Синельниківської міської ради ВИРІШИВ:


  1. Начальнику загального відділу міської ради Ларіній І.В. продовжити роботу по забезпеченню виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчому комітеті Синельниківської міської ради.

  2. Начальнику управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Вісічу В.В.:

- до 25.11.2011 внести зміни до посадової інструкції спеціаліста I категорії сектору бухгалтерського обліку, визначеного відповідальним за організацію роботи з доступу до публічної інформації;

- до 01.12.2011 обладнати місце для оформлення бланків інформаційних запитів, створити належні умови для роботи запитувачів.

  1. Начальнику управління житлово-комунального господарства та комунальної власності міської ради Вісічу В.В., начальнику міського фінансового управління міської ради Дубовенко В.Г. вирішити питання доступу людям з обмеженими фізичними можливостями до подання запитів та безперешкодного отримання інформації.

  2. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на начальника загального відділу міської ради Ларіну І.В., контроль за виконанням – на керуючу справами виконавчого комітету міської ради Колінько І.П.

Міський голова Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ