asyan.org
добавить свой файл
1УКРАЇНА
БОГОРОДЧАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ
НАКАЗ

від 15.10.2012 р.195/01-03

смт. Богородчани

Про організацію

фізкультурно-оздоровчої та

спортивно-масової роботи в

навчально-виховних

закладах району

На виконання Законів України «Про освіту», «Про фізичну культуру і спорт», наказів Міністерства освіти і науки України від 21.07.2003 року № 486 «Про систему організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів», від 02.08.2005 р. № 458 «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України», з метою формування у дітей та учнівської молоді навичок здорового способу життя, активізації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи всіх ланок освіти району
НАКАЗУЮ:

1.Затвердити план-заходів відділу освіти щодо організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів району (додаток 1).

2.Затвердити регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчально-виховних закладах району (додаток 2).

3.Створити та затвердити координаційну раду з питань організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів району(додаток 3).

4.Керівникам навчально-виховних закладів:

4.1.Розробити та забезпечити проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів.

4.2.Створити координаційну раду з питань організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи з учнівською молоддю.

4.3.Забезпечити належне керівництво і контроль за організацією та проведенням фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.

4.4.Забезпечити безпечні умови роботи з учнями під час проведення спортивно-масових заходів.

4.5.Ефективно використовувати навчально-спортивну базу закладів освіти.

4.6.Щорічно, протягом травня місяця, проводити звіт про стан фізичної культури, фізично-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальному закладі перед батьками і громадськістю.

4.7.Удосконалити лікарсько-педагогічний контроль за організацією фізичного виховання в навчально-виховних закладах.

5. Про стан організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи щорічно інформувати відділ освіти до 15 травня.

6. Стан організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи навчально-виховних закладів району винести на обговорення наради керівників закладів освіти району в жовтні 2013 року.

7.Контроль за виконанням даного наказу покласти на головного спеціаліста відділу освіти Н.Романюк та методиста РМК Костюк М.Б.


Начальник відділу освіти Івн Дрогомирецький

Додаток 1

до наказу відділу освіти

від 15.10.2012 р.195/01-03

План

заходів відділу освіти Богородчанської райдержадміністрації щодо організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів району

з/п

Назва заходу

Дата

Виконавці

1.

Підготувати та видати наказ відділу освіти «Про організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчально-виховних закладах району»

Жовтень

2012р.

Н.Романюк

2.

Розробити план заходів щодо реалізації наказу відділу освіти «Про організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчально-виховних закладах району».

Жовтень

2012р.

Н.Романюк

3.

Провести нараду керівників закладів освіти з питань організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів району»

Вересень

2012р.

І.Дрогомирецький

Н.Романюк

4.

Організувати роботу щодо залучення учнівської молоді до занять з плавання.

Щорічно

Відділ освіти,

В.Петришин

5.

Забезпечити проведення в закладах освіти району:

- уроків (занять) з фізичної культури;

- ранкової гімнастики;

-фізкультурних хвилинок, фізкультурних пауз під час навчально-виховного процесу;

- годин фізичної культури у ГПД;

- занятть з дітьми, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;

- днів здоров’я і фізичної культури;

- спортивно-масових заходів;

-товариських зустрічей з різних видів спорту.Постійно


Керівники шкіл

6.

Вжити заходів щодо створення безпечних умов проведення фізкультурно-оздоровчих заходів.

Постійно

Відділ освіти,

керівники шкіл

7.

Використати в повній мірі навчально-матеріальну базу закладів освіти. Передбачити діяльність різнопрофільних гуртків, спортивних секцій.

Постійно

Керівники шкіл

8.

Проводити щорічний звіт стану фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчально-виховних закладах перед батьками і громадськістю.

Щорічно

Керівники шкіл

9.

Активізувати на період учнівських канікул діяльність спортивних клубів та секцій.

Щорічно, протягом канікул

Керівники шкіл

10.

Забезпечити участь школярів в спортивно-масових заходах району.

Постійно

Керівники шкіл

11.

Організувати роботу з обдарованими дітьми з підготовки їх до участі у І, ІІ, ІІІ етапах Всеукраїнської олімпіади з фізичної культури.

Щорічно

Відділ освіти,

Керівники шкіл

12.

Провести відповідну роботу з батьками з метою вироблення єдиних вимог в питаннях організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи закладу.

Щорічно

Керівники шкіл,

Голови батьківських комітетів

13.

Організувати та провести Спартакіаду школярів району.

1 раз у 4 роки

Відділ освіти, ДЮСШ, керівники шкіл

14.

Організувати та провести районні спортивно-масові заходи:

- «Старти надій»;

- « Діти – олімпійська надія України»;

- «Нащадки козацької слави»;

- «Олімпійське лелеченя»;

- спортивні змагання з видів спорту навчальної програми.Щорічно

Відділ освіти, керівники шкіл

15.

Організувати та провести на базі Богородчанської ДЮСШ:

-першість ДЮСШ з лижних перегонів;
-першість ДЮСШ з тхеквондо;
-першість ДЮСШ з настільного тенісу;
-першість ДЮСШ з волейболу;
-першість ДЮСШ з міні-футболу.

ЩорічноВідділ освіти,

Петришин В.

16.

Забезпечити участь вихованців ДЮСШ у Всеукраїнській Спартакіаді.

Згідно з планомВідділ освіти,

Петришин В.17.

Організовувати та проводити навчально-тренувальні заняття.

Постійно

ДЮСШ

Петришин В.18.

Організовувати та проводити навчально-тренувальні збори.

Відповідно графіка


Відділ освіти,

ДЮСШ
Заступник начальника відділу освіти Оксана Богдан

Додаток 2

до наказу відділу освіти

від 15.10.2012 р.195/01-03

Регламент

проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у

навчально-виховних закладах району


з/п

Заходи

Дата

І.

Дошкільні навчальні закладиВиди змагань:
1.

«Перші кроки»

Вересень-листопад

2.

«Веселі старти»

1 раз у квартал

3.

«День здоров’я і фізичної культури»

1 раз на семестр
Заходи режиму дня:
1.

Ранкова гімнастика

Щоденно

2.

Фізкультурні заняття

-ІІ-

3.

Прогулянки на свіжому повітрі з використанням рухливих ігор

-ІІ-

4.

Фізкультурні хвилинки під час занять

-ІІ-

5.

Заняття з дітьми, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи

За розкладом

ІІ.

ЗНЗ І ступеняВиди змагань:
1.

«День здоров’я і фізичної культури»

1 раз на семестр

2.

«Козацькі забави»

-ІІ-

3.

Змаганння з міні-футболу

І семестр

4.

Лижні гонки (за наявності умов)

ІІ семестр
Заходи режиму дня:
1.

Урок з фізичної культури

За розкладом

2.

Фізкультурні хвилинки під час навчального процесу

Постійно

3.

Заняття з дітьми, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи

За розкладом
ЗНЗ ІІ ступеняВиди змагань:
1.

«День здоров’я і фізичної культури»

1 раз на семестр

2.

Група обов’язкових видів:

-«Шкіряний м’яч»;

-«Старти надій»;

-волейбол (хл., дівч.);

- баскетбол (хл., дівч.);

-плавання;

-лижні гонки.


Протягом року

3.

Міжшкільні змагання з традиційних видів спорту

Протягом року
Заходи режиму дня:
1.

Урок з фізичної культури

За розкладом

2.

Фізкультурні хвилинки під час навчального процесу

Постійно

3.

Заняття з дітьми, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи

За розкладом
ЗНЗ ІІІ ступеняВиди змагань:
1.

«День здоров’я і фізичної культури»

1 раз на семестр

2.

Група обов’язкових видів:

-волейбол (хл., дівч.);

- баскетбол (хл., дівч.);

- плавання;

- футбол (хл., дівч.);

- н/теніс (хл., дівч.);

- орієнтування (хл., дівч.).


Протягом року

3.

Міжшкільні змагання з традиційних видів спорту

Протягом року
Заходи режиму дня:
1.

Урок з фізичної культури

За розкладом

2.

Фізкультурні хвилинки під час навчального процесу

Постійно

3.

Заняття з дітьми, віднесеними за станом здоров’я до спеціальної медичної групи

За розкладом


Заступник начальника відділу освіти Оксана Богдан

Додаток 3

до наказу відділу освіти

від 15.10.2012 р.195/01-03


Склад

районної координаційної ради з питань організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів району.
1.Дрогомирецький І.М., начальник відділу освіти, голова;

2.Петришин В.Б., директор Богородчанської ДЮСШ, заступник голови;

3.Романюк Н.В., головний спеціаліст відділу освіти, член ради;

4.Костюк М.Б., методист РМК, член ради;

5.Долотко В.Д., вчитель фізичної культури Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, член ради;

6. Багрій Р.І., вчитель фізичної культури Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, член ради;

7. Зіняк Н.М., методист РМК з дошкільної освіти, член ради;

8. Яремчук Б.Д., заступник директора з виховної роботи Бабченської ЗОШ І-ІІІ ступенів, член ради;

9.Михайлишин Н.С., педагог-організатор Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, член ради.


Заступник начальника відділу освіти Оксана Богдан