asyan.org
добавить свой файл
1
В И Д А Ч А  В И Т Я Г У

УВАГА!!! Витяги надаються лише тим  юридичним особам та фізичним особам – підприємцям, в яких є свідоцтво нового взірця (видане після 01.07.2004 р.).

     Витяг надається протягом п’яти робочих днів з дати подання державному реєстратору наступних документів:

  • бланк запиту встановленого взірця (отримується в державних реєстраторів).
  • квитанція або копія платіжного доручення з відміткою банку за витяг (оплата здійснюється в будь-якому відділенні банку, згідно наведеного нижче рахунку);


Рахунок оплати за видачу витягу:

ДП  „Інформаційно-ресурсний центр” Р/р 26003301812
У ГОУ ВАТ „Ощадбанк” м.Київ МФО 300465, код ЄДРПО 33499803


СУМА 54,40 грн. . Додатково оплачується 3,40 грн. за кожен  додатковий аркуш  витягу з Єдиного державного реєстру.

Документи для отримання витягу подає фізична особа – підприємець, а від юридичної особи її керівник, особисто з паспортом, а якщо це уповноважена особа, то з паспортом і довіренністю на вчинення відповідних дій (завіреною в установленому порядку).

Витяг є чинним до перших змін щодо відомостей, які зазначені у ньому.

*Органи   державної    влади    звільняються   від    плати     за
одержання  відомостей  з  Єдиного  державного  реєстру, якщо такий
запит   подається    у   зв'язку     зі  здійсненням    ними  повноважень,
визначених законодавством.

ЗАПИТ

про видачу витягу з Єдиного державного реєстру

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Державному реєстратору ___________________________________________________

(найменування виконавчого комітету міської ради міста обласного значення )

Запитувач_________________________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище ім'я, по батькові фізичної особи, що подає запит)
Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" прошу видати витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо юридичних осіб та (або) фізичних осіб-підприємців (необхідне підкреслити).


  1. Критерій пошуку відомостей про юридичних осіб (необхідне відмітити):за ідентифікаційним

код за ЄДРПОУ


кодом
за найменуванням

організаційно-правова форма
юридичної особи

назва юридичної особи

за місцезнаходженням:

областьрайонмісто (село)вулицябудинок

за видом діяльності:

вид діяльності

за КВЕДза серією та номером

серія

свідоцтва про

номер
державну реєстраціююридичної особиДо Витягу внести (необхідне відмітити):
дані про постановку на облік (зняття з обліку)
серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію
місце проведення державної реєстрації
форма власності юридичної особи
вищий орган управління
розмір внеску до статутного або складеного капіталу юридичної особи
дата закінчення формування статутного або складеного капіталу юридичної особи;
керівник юридичної особи
орган, до сфери управління якого належить юридична особа державної форми власності чи юридична особа, в статутному фонді якої частка держави становить не менше 25 відсотків
відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності
засновники юридичної особи
відокремлені підрозділи юридичної особи
основні види діяльності юридичної особи
стан юридичної особи
статус відомостей про юридичну особу
телефон для зв'язку
дані про запитувачів, що зверталися до державного реєстратора про надання відомостей з Єдиного державного реєстру про юридичну особу та фізичну особу - підприємця2. Критерій пошуку відомостей про фізичних осіб-підприємців (необхідне відмітити):

за ім'ям фізичної особи-підприємця:

прізвище
ім'я
по батьковіза місцем проживання:

область
район
місто (село)
вулиця
будинокза видом діяльності:

вид діяль-

ності за КВЕД

за серією та номером

серія


свідоцтва про державну

номер

реєстрацію фізичної особи-підприємця
До Витягу вносяться (необхідне відмітити):
дані про постановку на облік (зняття з обліку)
серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію
місце проведення державної реєстрації
дані про управителя майна фізичної особи-підприємця
відомості про осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені фізичної особи-підприємця без довіреності
основні види діяльності
стан фізичної особи-підприємця
телефон для зв'язку
дані про запитувачів, що зверталися до державного реєстратора про надання відомостей з Єдиного державного реєстру про юридичну особу та фізичну особу - підприємця3. Витяг сформувати у вигляді (необхідне відмітити):


підписаного державним реєстратором та засвідченим
файлуйого печаткою документу

4. Витяг (необхідне відмітити):видати на руки


надіслати поштою на адресу:

країна

поштовий індекс
область

район

місто (село)

вулиця, будинок


надіслати на електронну

електронна адреса:


адресу

Контактний телефон __________________________ Факс _____________________________________
"_______"____________20____року

__________________________ _____________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)