asyan.org
добавить свой файл
1
УВАГА!!! Виписки надаються лише тим  юридичним особам та фізичним особам – підприємцям, в яких є свідоцтво нового взірця (видане після 01.07.2004 р.).

ВИДАЧА В И П И С К И

Для отримання виписки з Єдиного державного реєстру запит подається за місцем реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Запит про видачу виписки з відомостями, що стосуються інших юридичних осіб або фізичних осіб, до розгляду не приймається.
Виписка не надається юридичній особі у разі наявності в Єдиному державному реєстрі запису про:

- відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням;

         - відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу.

Виписка надається протягом двох робочих днів з дати подання державному реєстратору наступних документів:

  • бланк запиту встановленого взірця (отримується в державних реєстраторів).
  • квитанція або копія платіжного доручення з відміткою банку за виписку (оплата здійснюється в будь-якому відділенні банку, згідно наведеного нижче рахунку, який потрібно переписати);

Рахунок оплати за видачу виписки:

ДП  „Інформаційно-ресурсний центр”  Р/р 26003301812
У ГОУ ВАТ „Ощадбанк” м.Київ МФО 300465, код ЄДРПО 33499803


СУМА 17 грн.

Згідно ст.21 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» не справляється плата за одержання виписки під час проведення державної реєстрації юридичної особи; фізичної особи-підприємця; внесення змін до юридичної особи; фізичної особи-підприємця; внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, але не пов’язані із змінами, що вносяться до установчих документів юридичної особи; змін до установчих документів юридичної особи; змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі; припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи-підприємця банкрутом, а також при внесенні до Єдиного державного реєстру судового рішення про відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця.
Документи для отримання виписки подає фізична особа – підприємець, а від юридичної особи її керівник, особисто з паспортом, а якщо це уповноважена особа, то з паспортом і довіреністю на вчинення відповідних дій (завіреною в установленому порядку).

ЗАПИТ

про видачу виписки з Єдиного державного реєстру

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Державному реєстратору __________________________________________________________

(найменування виконавчого комітету міської ради міста обласного значення

або районної, районної у містах Києві та Севастополі державної адміністрації)
Відповідно до статті 21 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" прошу видати виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців

Запитувач __________________________________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище ім'я, по батькові фізичної особи-підприємця)
телефон _______________________________ факс __________________________
"_______"____________20____року
__________________________ _________________________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


Виписка отримана: "_______"____________20____ року


__________________________ __________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)