asyan.org
добавить свой файл
  1 2 3 4 ... 19 20

3. Основні відомості про емітента


3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Закрите акцiонерне товариство "Трубосталь"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ЗАТ "Трубосталь"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Закрите акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

11500

3.1.5. Область, район

Житомирська, Коростенський район

3.1.6. Населений пункт

м. Коростень

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Шатрищанська, буд.65
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А00 №512685

3.2.2. Дата державної реєстрації

27.06.2001

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Володарсько-Волинська районна Державна адмiнiстрацiя Житомирської областi

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

811869.00

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

811869.00
3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ЖОД ПАТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ", м. Житомир

3.3.2. МФО банку

311528

3.3.3. Поточний рахунок

2600015538

 

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ЖОД ПАТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ", м. Житомир
3.3.5. МФО банку
311528
3.3.6. Поточний рахунок
26000155383.4. Основні види діяльності

27.22.0

Виробництво труб та фiтiнгiв для труб зi сталi

28.52.0

Загальнi механiчнi операцiї

28.62.0

Виробництво iнструментiв
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Внутрiшнi перевезення вантажiв вантажними автомобiлями, причепами та напiвпричепами

АВ 382698

16.01.2008

Мiнiстерство транспорту та зв"язку України

16.01.2013

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї Товариство планує продовжити її шляхом отримання нової Лiцензiї

 << предыдущая страница   следующая страница >>