asyan.org
добавить свой файл
1
Тест № 11 Творчість Т.Г.Шевченка
1. Хто з письменників сказав про Т. Шевченка: «Він був кріпаком і став велетнем у царстві

людської культури?»

А І. Франко; В Є. Маланюк;

Б М. Коцюбинський; Г М. Рильський
2. Укажіть рік викупу Т. Шевченка з кріпацтва.

А 1840 р.; В 1838 р.;

Б 1841р.; Г 1850 р.
3. Чий портрет було намальовано, щоб викупити Шевченка з кріпацтва?

А Т. Шевченка; В К. Брюллова;

Б В. Жуковського; Г І. Сошенка.
4. Укажіть рік виходу «Кобзаря» - першої поетичної збірки Т. Шевченка.

А 1838 p.; В 1840 p.;

Б 1839 p.; Г 1841 р.
5. Укажіть, де і за яких умов Т. Шевченко відбував заслання.

А Рядовим в Оренбурзькому окремому корпусі із забороною писати й малювати;

Б рядовим у Васильківському окремому корпусі із забороною писати й малювати;

В рядовим у Московському військовому окрузі без заборони писати й малювати;

Г молодшим офіцером у Васильківському окремому корпусі.
6. Укажіть жанр твору Т. Шевченка «Катерина».

А Балада;

Б ліро-епічна поема героїчного характеру;

В сатирична поема;

Г ліро-епічна соціально-побутова поема;

Д драматична поема.
7. Яка з поезій Т. Шевченка дала назву одному з періодів його творчості?

А «Великий льох»;

Б «Кавказ»;

В «Ісаія. Глава 35»;

Г «Заповіт»;

Д «Три літа».
8. Укажіть, які реальні історичні події зображено в історико-героїчній поемі Т. Шевченка

«Гайдамаки».

А Козацько-селянське антифеодальне повстання 1768 p., відоме в історії як

Коліївщина;

Б події національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького;

В військові походи на Туреччину під проводом П. Конашевича-Сагайдачного;

Г участь у війні зі шведами;

Д похід князя Ігоря Святославовича на половців 1185 р.

9. Якого персонажа поеми «Гайдамаки» Т. Шевченко називає «сирота убогий»?

А М. Залізняка;

Б І. Ґонту;

В Лейбу;

Г ксьондза;

Д Ярему Галайду.


10. Яка з наведених рис не є характерною для раннього періоду творчості Т. Шевченка?

А Сентиментальність;

Б інтерес до незвичайного, яскравого, фантастичного;

В правдиве зображення дійсності;

Г культ держави;

Д піднесений стиль мови.
11. Установіть відповідність між назвою твору і його жанром.

1 «Тополя» А послання

2 «Тарасова ніч» Б повість

3 «І мертвим, і живим...» В балада

4 «Художник» Г п'єса

5 «Назар Стодоля» Д поема
12. Розмістіть твори Т. Г. Шевченка відповідно до хронології їх виходу у світ.

А « Гайдамаки »

В «Давидові псалми»

В « Кобзар»(1-ше видання^

Г «Гамалія»

Д «Три літа».