asyan.org
добавить свой файл
1
Додаток 2

Тест схильності підлітка до вживання наркотичних речовин

З’ясовуючи по черзі наявність або відсутність кожного окремого чинника і потім підсумовуючи отримані результати, ви одержите кількісну характеристику досліджуваного явища і у такий спосіб визначите групи ризику в досліджуваного підлітка.

1. Низька стійкість до психічних перевантажень і стресів.

2. Часта невпевненість в собі, низька самооцінка, завищені вимоги до себе.

3. Труднощі в спілкуванні з однолітками на вулиці.

4. Тривога і напруга в спілкуванні за місцем навчання.

5. Прагнення до одержання нових відчуттів, задоволення, причому як можна швидше будь – яким шляхом.

6. Надмірна залежність від друзів, прагнення до наслідування приятелів, відсутність критичності, підпорядкування впливу.

7. Нестерпність конфліктів, прагнення до тікання у світ ілюзій.

8. Нав’язливі форми поводження – переїдання, азартна й комп’ютерна ігроманія, сексоманія тощо.

9. Відхилення у поводженні у зв’язку із травмами головного мозку, інфекційними або вродженими захворюваннями, мозкова патологія.

10. Посттравматичний синдром. Перенесене фізичне, психологічне або сексуальне насильство.

11. Асоціальні форми поведінки – залишення дому, конфлікти із законом, приналежність до неформальних об’єднань радикального типу.

12. Обтяжена спадковість (захворювання наркоманією або алкоголізмом батьків або близьких родичів). Явне неблагополуччя в родині.
За кожну позитивну відповідь на запитання 1, 2, 3, 4 нарахуйте по п’ять балів; за відповідь «так» на запитання 5, 6, 7 – по десять балів; за відповідь «так» на запитання 8, 9, 10, 11, 12 – по п'ятнадцять балів.
Підсумуйте результати:

Менше 15 балів – ймовірність залежності низька, підліток до групи ризику не входить;

Від 15 до 30 балів – середня ймовірність залежності. Підлітка вже можна віднести до групи ризику, можливо, він потребує допомоги психолога або соціального працівника.

Більше 30 балів – висока ймовірність залежності, вимагає особливої уваги батьків, педагога, лікаря, психолога, соціального працівника, працівника правоохоронних органів.