asyan.org
добавить свой файл
1
Тест з охорони праці уч. групи № ______________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові)

Тема 2. Основи безпеки праці у галузі.

1. За функціональним призначенням сигнальні пристрої поділяються на такі:

а) аварійні, інформаційні, наказуючі;

б) аварійні, наказуючі, запобіжні;

в) інформаційні, наказуючі, запобіжні;

г) аварійні, інформаційні, запобіжні.

2. Умови праці це

а) здатність людини до праці, яка визначається рівнем його фізичних і психофізіологічних можливостей, а також станом здоров'я і професійною підготовкою,

б) це сукупність факторів виробничого середовища і виробничого процесу, які впливають на здоров'я і працездатність людини під час її професійної діяльності.

в) відсутність неприпустимого ризику, що пов'язаний з можливістю нанесення ушкодження.

г) стан умов праць при якому відсутній виробничий травматизм.

4. Умови праці поділяються на

а) 3 класи

б) 4 класи

в) 5 класів

5. Фізичні небезпечні виробничі чинники це

а) це рухомі машини, елементи обладнання, вироби, матеріали, підвищена або знижена температура поверхонь обладнання чи матеріалів, небезпечна напруга електричної мережі тощо.

б) це дія на людину їдких та подразнюючих речовин.

в) це фізичні та нервово-психічні перевантаження.

6. В який колір фарбують заборонні знаки

а) червоний

б) синій

в) чорний

7. Знаки безпеки бувають:

а) заборонні, приписувальні, наказові, запобіжні

б) аварійні, інформаційні, запобіжні

в) світлові, звукові, кольорові

8. Працездатність це

а) здатність людини до праці, яка визначається рівнем його фізичних і психофізіологічних можливостей, а також станом здоров'я і професійною підготовкою,

б) відсутність неприпустимого ризику, що пов'язаний з можливістю нанесення ушкодження.

а) стан умов праць при якому відсутній виробничий травматизм

9. Небезпечні умови праці це:

а) при яких зберігається здоров'я працюючих і працездатність підтримується на високому рівні.

б) при яких параметри факторів виробничого середовища не перевищують встановлені гігієнічні нормативи;

в) що характеризуються таким рівнем виробничих чинників, коли їх дія протягом робочої зміни створює великий ризик виникнення тяжких форм гострих професійних уражень, отруєнь, ушкоджень, загрозу для життя.

10. Колір інформації:

а) синій

б) жовтий

в) зелений