asyan.org
добавить свой файл
1

Темур'янц Наталія Арменаковна


Доктор біологічних наук, професор
Кафедра фізіології людини і тварин і біофізики
Біологічний факультет
E-mail: timur328@gmail.com

 Особисті дані:

Закінчила Кримський медичний інститут.

У 1989 р. захистила докторську дисертацію.

Керівник лабораторії електромагнітної фізіології та біофізики.

Дійсний член Європейського та Американського біоелектромагнітного товариств, Міжнародного товариства біометеорологія, член Українського біофізичного і фізіологічного товариств, Соросівський професор, дійсний член Кримської АН, лауреат Державної премії АРК, премії ім. В.І. Вернадського ТНУ.

Під її керівництвом захищено 23 кандидатських і 1 докторська дисертації.

Автор більше 250 публікацій, 10 монографій, 20 патентів.

Голова спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальностями: 03.00.13 - "Фізіологія людини і тварин", редактор журналу "Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського" (серія "Біологія. Хімія »), член експертної ради МОНмолодежьспорта Україні, член редколегії журналу" Геополітика і Екогеодинаміка регіонів ". В 2007 році нагороджена нагрудним знаком МОНУ «За наукові досягнення». У 2008 р. удостоєна звання «Заслужений працівник освіти». У 2011 р. - переможець в номінації «Найбільш продуктивний професор Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського »в рамках наукової конференції« Дні науки ТНУ ім. В.І. Вернадського ».

 

Область наукових інтересів:

фізіологічна дія низькоінтенсивних електромагнітних факторів, космічна погода, біоритмологія

 

Дисципліни:

«Гістологія», «Ендокринологія», «Фізіологія крові», «Біофізика крові», «Екологічна фізіологія», «Екологічна біофізика», «Фізіологія адаптаційних процесів».

Монографії:

  1. Сидякін В.Г., Темур'янц Н.А., Макєєв В.Б., Володимирський Б.М. Космічна екологія. Монографія. - Київ: Наук.думка, 1985. - 150 с.

  2. Темур'янц Н.А., Володимирський Б.М., Тішкін О.Г. Наднизькочастотних електромагнітні поля в біологічному світі. Монографія. - Київ: Наук.думка, 1992. - 188 с.

  3. Володимирський Б.М., Сидякін В.Г., Темур'янц Н.А., Макєєв В.Б., Самохвалов В.П. Космос і біологічні ритми. Монографія. - Сімферополь, 1995. - 206 с.

  4. Володимирський Б.М., Темур'янц Н.А. Вплив сонячної активності на біосферу-ноосферу. Монографія. - М.: МНЕПУ, 2000. - 374 с.

  5. Чуян О.М., Темур'янц Н.А., Московчук О.Б., Чирський Н.В., Верко Н.П, Туманянц Е.Н., Пономарьова В.П. Фізіологічні механізми біологічних ефектів низькоінтенсивного ЕМІ КВЧ. Монографія. - Сімферополь: ПП «Ельіньо», 2003. - 448 с.

  6. Чуян О.М., Темур'янц Н.А., Пономарьова В.П., Чирський Н.В. Функціональні асиметрії у людини і тварин: вплив низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону. Монографія. - Сімферополь: ПП «Ельіньо», 2004. - 440 с.

  7. Володимирський Б.М., Темур'янц Н.А., Мартинюк В.С. Космічна погода і наше життя. Монографія. - М.: Изд-во «Вік-2», 2004. - 221 с.

  8. Мартинюк В.С., Темур'янц Н.А., Володимирський Б.М. У природи немає поганої погоди: космічна погода в нашому житті. Монографія. - Київ: Видавець В.С. Мартинюк, 2008. - 212 с.