asyan.org
добавить свой файл
1
Тема уроку. Відокремлені обставини.

Мета уроку: дати поняття про відокремлені обставини, удосконалити вміння учнів вживати розділові знаки при них, обґрунтовувати їх вживання за допомогою правил, виробляти вміння знаходити відокремлені обставини в реченнях, правильно використовувати їх в усному і писемному мовленні, виразно читати речення з відокремленими обставинами. Розвивати логічне мислення, зв’язне мовлення, пам’ять, увагу, спостережливість, творчу уяву, емоційні почуття. Виховувати любов до природи, почуття прекрасного.

Тип уроку: урок осмислення нових знань, формування умінь і навичок на основі знань з елементами інтерактивного і холістичного навчання.

Обладнання: опорна схема «Умови відокремлення обставин», музика П.І. Чайковського «Пори року», картки з індивідуальними завданнями, аркуші паперу, олівці, ілюстрації із зображенням весняного пейзажу і квітів.

Методи і прийоми: «Мікрофон», метод асоціацій, лінгвістичний експеримент, лінгвістичне повідомлення, спостереження, робота з підручником, евристична бесіда, діалогічне мовлення, метод вправ, «Останнє слово за мною», тренінг- тест.

Форми роботи: індивідуальна, колективна, групова, самостійна.

Міжпредметні звязки: відокремлення як засіб художнього зображення в літературі, живопис, музика.

Хід уроку.

І. Актуалізація опорних знань учнів з супровідним повторенням.

1. «Мікрофон». Відновлення в пам’яті теоретичних положень теми: «Відокремлені члени речення» («Я знаю, що…»)

2. Орфографічна хвилинка. ( Асоціативний словниковий диктант ).

Підсніжник, первоцвіт, ряст, черемха, сон - трава, мати - й - мачуха, кульбаба, дзвоники, тюльпан, нарцис, чапля, зозуля, лелека, ніжно - блакитний, жовто - зелений , прикрашати, небокрай, прекрасний, піднебесся, суцвіття, жовтогарячий.

- З чим асоціюються ці слова?

3. Морфологічна хвилинка. ( Морфологічний розбір іменника ).

Весна – іменник, п. ф.- весна, заг. н., неістота, ж. р., одн., Н. в., І в., тв. гр…

- А визначити синтаксичну роль зможете після того, як введете це слово в речення, ускладнене відокремленим членом.

4. Творча хвилинка.

5. Синтаксична хвилинка. ( Розбір речення, складеного учнем ).

6. Лінгвістичний експеримент.

Весняний ліс, струснувши з себе росу, горить рівним сріблясто – блакитним кольором.

- Чи змогли б ви пояснити розділові знаки в цьому реченні?

- Яким членом речення виступає дієприслівниковий зворот?

- Яка це обставина за будовою?

7. Лінгвістичне повідомлення на тему: «Я - Обставина».

ІІ. Повідомлення теми і очікуваних результатів.

Сьогодні ми будемо вивчати відокремлену обставину. Скажіть, що ви повинні знати? А що вміти?

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Вивчення сьогоднішньої теми допоможе вам збагатити своє мовлення новим засобом виразності і емоційного впливу. Засвоєння пунктуаційних правил при відокремлених обставинах сприятиме підвищенню культури вашого писемного мовлення.

ІV. Сприйняття й усвідомлення учнями нового матеріалу.

Уявіть собі хмаринку. Уявили? Хмаринки завжди є бажаними гостями, особливо навесні. А відокремлюються вони з приходом сонечка. Так і наші обставини можуть відокремлюватися.

1. Теоретична хвилинка. ( Спостереження ).

На дошці записані речення. Чим виражена відокремлена обставина?

1). Повернувшись із вирію, весна усміхнулась барвистою веселкою квітів, буянням трав, гомоном дібров.(Дієприслівниковим зворотом).

2). Повернувшись, весна усміхнулась барвистою веселкою квітів, буянням трав, гомоном дібров.(Одиничним дієприслівником).

3). Незважаючи на дощі, весна усміхнулась барвистою веселкою квітів, буянням трав, гомоном дібров.(Іменником з прийменником незважаючи).

4). Як чарівна красуня, весна усміхнулась барвистою веселкою квітів, буянням трав, гомоном дібров. (Порівняльним зворотом).

- Діти, на цих прикладах ми розглянули чотири випадки відокремлення обставин. Звернемось до опорної схеми. ( Див. додаток ).

- Тож коли відокремлюються обставини?

2. Теоретична павутинка.

- Є випадки, коли обставини не відокремлюються. Ознайомтесь з ними. ( Самостійна робота з підручником . Пар. 49, ст. 215 ).

- Отже, коли обставини не відокремлюються?

- Як на письмі виділяються відокремлені обставини?

- А в усному мовленні?

3. Хвилинка красномовства.

Проінтонуємо речення з відокремленою обставиною.Там летять із гір потоки, обганяючи вітри.

V. Формування вмінь і навичок.

Практична десятихвилинка.

1. Робота в групах з індивідуальними картками

Знайти відокремлені обставини і обґрунтувати вживання розділових знаків.

Перша група. 1. Гроза нарве волошок в небі синім і, сплівши із таких квіток вінок, твоє чоло прикрасить Україно. 2. Буде веселку, жартуючи, травень над селом і над полем котити. 3. Журавлинні ключі із вирію летять курличучи.

Друга група. 1. Старий Дніпро, розливши плесо сиве, ген – ген в спокійнім мареві дріма. 2. Очерети, перешіптуючись, добігають, до повороту ріки. 3. Захід погас не розігрівшись.

Третя група. 1. Високо в небі, обганяючи хмари, летять довжелезні ключі журавлів. 2. Тихий вітер, пролітаючи, приніс запах весни. 3. Зелена травка пробивалася радіючи.

2. Перетворити речення на речення з відокремленими обставинами.

Земля сумно посміхалася сонцю, вона чекала весняного тепла. А сонце чекало приходу весни і не могло її зігріти.

3. Хвилинка красномовства.

За поданим початком виберіть один із запропонованих варіантів.

1. Побачивши знайому стежку, … а) я радісно скрикнув; б) у мене вирвався крик радості.

2. Вийшовши на поляну, … а) переді мною з'явилося море квітів; б) я побачив море квітів.

4. Літературна хвилинка.

- А тепер спробуйте вловити ледь відчутний запах талої води. Це «сльози» зими. Це розтоплене сонячним теплом серце Снігової Королеви. Якщо знайдете бруньки, понюхайте їх та запам’ятайте їх запах. Це рослини прокидаються від зимового сну і починають «дихати». Ось послухайте, як про це говорить Олена Пчілка в поезії «Весняні квіти».

Весна – чарівниця,

Неначе цариця,

Наказ свій послала,

Щоб краса вставала.

І проліски, і травка,

Й зелена муравка,

І кульбаба рясна,

І фіалочка ясна.

Всі квіти весняні,

Веселі, кохані

З – під листя виходять,

Голівки підводять

Од сну зимового

До сонця ясного!

5. Творча хвилинка. (Робота в групах).

Напишіть твір – мініатюру на тему: «Весна». А художник групи нехай відтворить це на аркуші паперу. (Учні працюють під музику П. І. Чайковського «Пори року».)

VІ. Домашнє завдання.

Вивчити параграф. Скласти і записати твір – опис весняного ранку, вживаючи речення з відокремленими обставинами або придумати окремі речення на цю тему.

VІІ. Підсумок уроку підводить один учень. («Останнє слово за мною»)

Я сподіваюсь, що весна допомогла усім вам відчути себе тепло і романтично.

VІІІ. Рефлексія.

Тренінг – тест. Поставте + або –

1. Я знаю, що називається відокремленими обставинами.

2. Я знаю, чим можуть виражатися відокремлені обставини.

3. Я знаю, за яких умов відокремлюються обставини.

4. Я знаю, коли обставини не відокремлюються.

5. Я знаю з якою інтонацією читаються речення з відокремленими обставинами.

6. Я знаю, що відокремлені обставини вносять додаткові відтінки значення у речення.