asyan.org
добавить свой файл
1
Розробка уроку з фізики, 11кл.

Сібєнкова Л.С. – викладач
Іванівського професійного аграрного ліцею


Тема програми: Електромагнітні хвилі

Тема уроку: Закони відбивання і заломлення світла. Повне відбивання

Мета уроку:

 • дати поняття про закони відбивання і заломлення світла, повне відбивання, абсолютний і відносний показник заломлення, формувати уміння порівнювати, аналізувати явища природи, робити висновки;

 • розвивати самостійність творчого мислення, навички роботи в парах, вміння відстоювати свої погляди;

 • виховувати інтерес до предмету, професії, прагнення до пізнання законів світу та культуру мовлення.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Методи навчання, прийоми: елементи бесіди, проблемні питання, експеримент-дослідження, робота з опорним конспектом, робота в парах

Форма організації навчальної діяльності: урок-дослідження з використанням комп’ютерної техніки

Дидактичне забезпечення: опорний конспект, програмовані картки-тести, кросворд, ілюстративний матеріал

Матеріально-технічне забезпечення: ПК; склянки з рідинами, що мають різний показник заломлення; перископ; фото та репродукції картин художників

Міжпредметні зв’язки: технологія приготування їжі з основами товарознавства; образотворче мистецтво; інформатика; математика; природознавство; українська література

Література: С.У Гончаренко «Фізика. 11кл.», Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко «Фізика. 11кл.», Л.А. Кирик «Уроки фізики»

Хід уроку

І. Організаційна частина

Вчитель. Сьогодні урок ми проводимо в кабінеті інформатики. Ви знайомі з правилами безпеки при роботі з комп’ютером, зверніть на них увагу, дотримуйтесь їх на цьому уроці.

ІІ. Актуалізація опорних знань

1.Фронтальне опитування:

1.Яку тему вивчили на минулому уроці?

2.Якими методами визначалася швидкість світла?

3.У чому суть методу визначення швидкості світла О. Ремером?

4.Хто з вчених отримав найточніший результат?

5.Чому дорівнює швидкість світла?

2.Розгадування кросворду /Додаток 1/

Правильність розв’язування кросворда перевіряється на екрані комп’ютера

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

 1. Вчитель читає уривок із повісті М. Гоголя «Майська ніч, або утоплена». На моніторах картина А.І. Куїнджі «Місячна ніч на Дніпрі» /Додаток 2/

...Чи знаєте ви українську ніч? О, ви не знаєте української ночі! Пригляньтесь до неї: з середини неба дивиться місяць. Безмежне склепіння небесне розійшлося, розширилось іще безмежніш. Горить і дише воно. Земля вся в срібному світлі; а дивне повітря віє і теплом, і прохолодою, і дише млостю, і розливає океан пахощів. Вгорі все дише, все чудове, все урочисте. А на душі й безмежно, і дивно, і рої срібних видінь зграйно виникають у її глибині. Божественна ніч! Чарівлива ніч! І раптом усе ожило: і гаї, і стави, і степи. Котиться величний грім українського солов'я, і здається, що й місяць заслухався його посеред неба... Як зачароване, дрімає на пагорбі село. Ще біліше, ще краще блищать проти місяця гурти хат; ще сліпучіше вирізуються з темряви низькі їх стіни. Пісні замовкли. Скрізь тихо...

 1. Вчитель. Природа, що оточує нас, захоплює своєю красою, створює настрій, надихає на творчість… Спостерігаючи за відображенням зірок та місяця у річці, милуючись крапельками роси, в яких відбиваються промені сонця, ми, звичайно, не замислюємося над тим, що це – складні фізичні процеси. Та все ж природа це – дивна лабораторія, де, спостерігаючи за явищами, ми пізнаємо світ, формулюємо закони.

ІV. Оголошення теми, мети уроку.

Вивчаючи тему сьогоднішнього уроку, ми зможемо дати відповідь на питання «Чому місяць створює на поверхні річки місячну доріжку? Якими законами це можна пояснити?». Отже, тема нашого уроку

Закони заломлення та відбивання світла. Повне відбивання

В процесі нашої роботи ми повинні з’ясувати:

Як поводять себе промені

 • в одному середовищі

 • на межі двох середовищ

 • при переході від одного середовища в інше?

V. Формування нових знань, умінь, навичок

1. Входження в тему.

1.1. Слайди із зображенням прямолінійного поширення світла /Додаток 3/

1.2. Бесіда. Як поширюється світло в оптично однорідному середовищі? Яке фізичне явище підтверджує прямолінійне поширення світла?

2. Відбивання світла.

2.1. Демонстрація відбивання світла (професійна спрямованість – відбивання кулінарного виробу в дзеркалі).

Вчитель. Є середовище, перпендикуляр до межі поділу двох середовищ, падаючий промінь. Завдання: змінюючи кут падіння променя, знайти кут відбивання, визначити залежність кута падіння від кута відбивання.

2.2. Проведення досліду на ПК.. На основі експерименту формулюється закон відбивання світла. Робота з опорним конспектом. /Додаток 4/

2.3. Демонстрація слайдів «Закони відбивання у природі, техніці і побуті» (коментар вчителя) /Додаток 5/

3. Заломлення світла.

3.1. Демонстрація склянок з рідинами /напої, желе і т.п./, що мають різний показник заломлення (професійна спрямованість) Для більшої наочності розглядаємо малюнки на екрані /Додаток 6/

Вчитель. Чим зумовлене заломлення світла на межі розділу двох прозорих середовищ?

3.2. Проведення учнями експерименту: як залежить кут падіння від кута заломлення при переході з менш густішого середовища в більш густіше? (Повітря - вода, повітря - скло). Використовуючи демонстраційний експеримент і креслення, формулюється закон заломлення світла. Робота з опорним конспектом. /Додаток 4/

3.3. Демонстрація слайдів «Закони заломлення у природі, техніці і побуті» (коментар вчителя) /Додаток 7/

Учитель вводить поняття відносного та абсолютного показника заломлення середовища та зв’язок між ними. Робота з опорним конспектом. /Додаток 4/

4.Закріплення вивченого блоку

Один учень розв’язує задачу на дошці.

 1. Промінь переходить з повітря у воду. Визначити показник заломлення середовища, якщо кут падіння дорівнює 45°, а кут заломлення 30°.

 2. Визначіть, на який кут відхиляється промінь світла від свого початкового напряму при переході зі скла в повітря, якщо кут падіння 30°, а показник заломлення скла 1,5.

Решта працюють на місцях з поетапною перевіркою на комп’ютері. /Додаток 8/

5. Повне відбивання

5.1. Розв’язується парадоксальна задача: промінь світла падає з води на межу розподілу вода-повітря під кутом 50° . Знайти кут заломлення променя в повітрі.

Відповідь. (sinβ=1.02) . 1,02 [-1; 1] - області значень функції у=sinx. Виник парадокс.

5.2. Проведення досліду учнями на ПК – визначення граничного кута. Робота з опорним конспектом /Додаток 4/

5.3. Демонстрація слайдів (коментар вчителя) /Додаток 9/

VІ. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Тестова перевірка знань на комп’ютері /Додаток 10/

 2. Вирішення проблемного питання:

Так «Чому ж місяць створює на поверхні річки місячну доріжку? Якими законами це можна пояснити?» (Відповіді учнів)

VІІ. Підсумок уроку:

 1. Рефлексія.

Продовжити речення. Я не знав, а тепер знаю …

Урок допоміг мені зрозуміти, що …

Найбільші труднощі я відчув …

 1. Обґрунтування оцінок

VІІІ. Інформація-інструктаж домашнього завдання

Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко «Фізика. 11кл.» §40, 41, 43

С.У Гончаренко «Фізика. 11кл.» §33, 34.

Задачі з додатка 4 /за рівнями/.

Додаток 1

Прямолінійне поширення світла

1о

п

т

и

к

а


2г

е

о

м

е

т

р

и

ч

н

а

3і

о


4р

е

м

е

р
5с

в

і

т

л

о
6м

а

й

к

е

л

ь

с

о

н7т

і

н

ь

1.Наука про світло та його взаємодію з речовиною

2.Розділ оптики, в якому вивчаються закони поширення світлової енергії в прозорих середовищах.

3.Один із супутників Юпітера

4.Прізвище вченого, який визначив швидкість світла астрономічним методом

5.Електромагнітні хвилі з частотами, які сприймаються людським оком, тобто з довжинами хвиль наближено від 380 до 760 нм.

6.Американський фізик, який розробив досконалий метод вимірювання швидкості світла із застосуванням обертових дзеркал

7.Область простору, до якої не потрапляє енергія від джерела світла

Додаток 2

Додаток 3

Прямолінійне поширення світла
Додаток 4

Опорний конспект

1.Відбивання світла

Падаючий промінь,

відбитий промінь і перпендикуляр

до межі поділу двох середовищ,
проведений у точці падіння променя,

лежать в одній площині
2. Заломлення світла

Падаючий промінь,

заломлений промінь і перпендикуляр

до межі поділу двох середовищ,

проведений у точці падіння променя,лежать в одній площиніВідносний показник заломлення


середовище

п

повітря

1,0003

вода

1,33

скло

1,4-1,6

алмаз

2,42
Абсолютний показник заломленняПовне відбивання

Додаток 5

Відбивання у природі, побуті і техніціДодаток 6

Демонстрація слайдів «Закони заломлення світла» (професійна спрямованість)

Додаток 7

Закони заломлення світла у природі, техніці та побутіДодаток 9

Повне відбивання


Додаток 10

Електромагнітні хвилі (2). Світлові хвилі

Початковий рівень

1. Швидкість світла у вакуумі прийнято позначати буквою:

а) с б) V в) п

2. Яке явище спостерігається при потраплянні світла на межу двох середовищ?

а ) відбивання світла б) заломлення світла

в) власний варіант відповіді

3. Яке наближене значення швидкості поширення світла у вакуумі?

а) 300000 м/с б) 300000 км/с в) 300000000 м/с

4. Якою буквою позначають показник заломлення?

а) к б) с в) п

5. Порівняйте швидкість поширення світла и у воді та швидкість поширення світла с у вакуумі.

а) с = V б) с> V в) с < и

6. Чи можна полум'я свічки віднести до природних джерел світла?

а) так б) ні в) власний варіант відповіді

Середній рівень

7. Як зміниться швидкість світла при переході з вакууму в середовище з показником заломлення п = 2?

а ) зменшиться у 2 рази б ) збільшиться у 2 рази

в ) не зміниться

8. Визначіть кут падіння світлових променів на плоске дзеркало, якщо кут падіння дорівнює 40°.

а) 50° б) 40° в) 60°

9. Вираз є математичним записом закону:

а) відбивання світла б) заломлення світла в) додавання світла.

Додаток 8

Розв’язати задачі:

1. Промінь переходить з скла у воду. Визначити показник заломлення середовища, якщо кут падіння дорівнює 43 градуса, а кут заломлення 52.

 1. Визначіть, на який кут відхиляється промінь світла від свого початкового напряму при переході зі скла в повітря, якщо кут падіння 30°, а показник заломлення скла 1,5.

 2. Під яким кутом до дзеркальної поверхні падає промінь, якщо кут між падаючим променем та відбитим променем дорівнює 120°?

 3. Промінь переходить з скла у воду. Кут падіння дорівнює 30°. Визначити кут заломлення. Абсолютний показник заломлення скла дорівнює 1,55; абсолютний показник заломлення води дорівнює 1,33.

 4. Визначити кут падіння променя з вакууму, якщо абсолютний показник заломлення другого середовища дорівнює 1,33, а кут заломлення дорівнює 25°.

 5. Визначити абсолютний показник заломлення середовища, якщо при переході променя з цього середовища у воду кут падіння дорівнює 43°, а кут заломлення 52°. Абсолютний показник заломлення води дорівнює 1,33.

 6. Визначити кут падіння променя з вакууму на поверхню скла, якщо кут заломлення в 2 рази менший, ніж кут падіння. Абсолютний показник заломлення скла дорівнює 1,55.

 7. Кут падіння променя з вакууму на скляну пластинку з паралельними гранями дорівнює 60°. Товщина пластинки 2 см. Визначити зміщення променя, викликане проходженням променя через пластинку. Абсолютний показник заломлення скла дорівнює 1,55.

 8. Кут падіння променя з вакууму дорівнює 50°. Заломлюючий кут призми дорівнює 60°. Визначити кут заломлення променя пд. Час виходу з призми. Абсолютний показник заломлення речовини призми дорівнює 1,55.

Високий рівень

17. Промінь падає на плоску скляну пластинку завтовшки 3 см під кутом 70°. Визначіть зміщення променя всередині пластинки. Показник заломлення скла 1,5.