asyan.org
добавить свой файл
1
Діагно­стика моральних цінностей особистості учнів
Тема дослідження:
«Ставлення учнів до моралі та готовності до морального вчинку»
«У чому ви вбачаєте для себе смисл моральної поведінки?»
Дано п'ять варіантів відповідей – оберіть свій варіант відповіді:

1) прагнення до моральної поведінки, визнання самоцінності особистості та рівності всіх людей у досягненні щастя і достойного життя;

2) прагнути виробити якості моральної поведінки, щоб вміти встановлювати гуманні стосунки між людьми;

3) важливість володіння нормами і правилами мо­ральної поведінки для досягнення життєво важли­вої мети;

4) поважливе ставлення до інших. Подобається, коли люди взаємоввічливі;

5) смислу не бачу.
Визначте відповідність власної моральної поведінки таким характеристикам:


 1. Знаю норми та правила моральної поведінки учнів.

 2. Вмію аргументувати правильність своїх дій.

 3. Не допускаю у своїй поведінці аморальних вчинків.

 4. Умію виявити наполегливість у розв'язанні мо­ральних конфліктів, можу передбачити наслідки аморальних вчинків.

 5. Прагну до моральної поведінки не тільки в гро­мадських місцях, але й коли залишаюсь наодинці.

 6. Звертаюсь до компетентних людей з метою ви­роблення моральних позицій.

 7. Працюю над моральним самовдосконаленням власної особистості.


Дані характеристики відображають відповідні мо­ральні якості учнів: компетентність, са­мостійність, вихованість, наполегливість, застережливість, товариськість, переконливість, самовдоско­налення.
Анкета для учнів

(з питань сімейного виховання)

 • За що ти любиш і поважаєш своїх батьків?

 • Чи часто ти радишся з ни­ми? З приводу яких питань?

 • Чи цікавляться батьки твоїми училищними справами, дозвіллям?

 • Назвіть ваші сімейні традиції.

 • Чого тобі недостає у взаємовідносинах з батьками та ін.?


Люби дитину!
Любов до дітей серцевина педа­гогічної моральності, основа культури вчителя.
Вір у дитину!

Без довіри в дитину вся педагогічна мудрість, усі методи і прийоми руйнуються, як буди­ночки з піску.
Знай дитину!

Без знання дитини немає вихован­ня, навчання, немає справжнього педагога і педа­гогічного колективу.
Поважай дитину!

Не вважай себе спроможним вирішувати ті питання, які належать юній особис­тості.
Знай дитину!
Розумій дитину!

Вмій поставити се­бе на її місце, побачити світ її очима, зрозуміти, чим дитина живе, до чого прагне.