asyan.org
добавить свой файл
1

Атестаційний проект з WORD для учнів 11-их класів


Тема атестаційного проекту

 1. Ви є редактором періодичного видання в м.Скадовськ

(тип видання: науково-популярний, рекламний, навчальний, гумористичний, дитячий, шкільний …)

Вимоги до виконання атестаційного проекту

 1. Проект виконується програмою Word у вигляді брошури.

 2. Орієнтація альбомна, поля ліворуч 2, см, праворуч 1 см, вгорі і внизу 2 см.

 3. Відступ першого рядка 1,2 см, ліворуч і праворуч – без відступів.

 4. Основний текст виконується шрифтом Times New Roman, розмір 12, звичайний.

 5. Заголовки виконуються шрифтом Arial, розмір 15, напівжирний.

 6. Текст вирівнюється по ширині, заголовки – по центру.

 7. Міжабзацні інтервали для заголовків: до – 10 пт, після – 5 пт.

 8. Для всього документа міжрядковий інтервал – одинарний.

 9. В проекті повині бути «буквиці», колонтитули, гіперпосилання, зноски.

 10. Проект повинен мати не менше 8 сторінок.

 11. Титульна сторінка виконується із використанням Word Art, на ній повина бути назва видання, логотип (емблема), тип видання, рубрика (Сьогодні в номері…-гіперпосилання на сторінки змісту).

 12. Передостання сторінка повина містити інформацію про автора проекту.

 13. Остання сторінка повина містити рекламу про ваше видання.

 14. Зміст виконується на окремих сторінках.

 15. Номери сторінок, починаючи з 1, розміщуються внизу зовні.

 16. Об’єм файлу проекту не більше 2 Мбайт.

 17. Для захисту проекту підготувати окремий текстовий файл в якому обґрунтувати:

 • Логотип видання

 • Тип видання

 • Про що йдеться на сторінках видання

 • Підготувати вірш про проект і розмістити його на останньому аркуші видання

 1. Термін виконання і захисту проекту – 16 листопада 2009 року.

Процедура захисту атестаційного проекту

 1. Бездоганне копіювання тексту і таблиць з посібника оцінюється у 7 балів.

 2. Процедура захисту полягає в доведенні особистого виконання роботи.

 3. Захист проекту проводиться публічно в присутності групи.

 4. При захисті задаватимуться питання з теми проекту та його виконання.

 5. Учень повинен володіти темою проекту і здати відповідний тест по Word (АТЕСТАЦІЯ-Word.ats).

До базової оцінки можуть додаватися бали за:

 1. Здачу комп’ютерного тесту на 10 або 11 балів.

 2. Наявність в проекті додаткового матеріалу, якого немає в підручнику.

 3. Створення і використання власних стилів при форматуванні тексту.

 4. Розташування прізвища та ім’я учня у верхньому колонтитулі.

 5. Використання стилів „Заголовок” і автоматичне створення змісту.

 6. Використання малюнків, створених засобами Word і Paint.

 7. Використання сканованих малюнків або зображень, знятих з екрану.

 8. Використання малюнків у мало об’ємному форматі (наприклад .JPEG).

Від базової оцінки можуть відніматися бали за:

 1. Здачу відповідного комп’ютерного тесту нижче 7 балів.

 2. Порушення правил набору тексту.

 3. Ручну нумерацію списків і сторінок.

 4. Неправильне форматування абзаців.

 5. Великий об’єм малюнків та самої брошури.

 6. Неправильне макетування всього документа.

 7. Найменша оцінка при виконанні проекту не повинна бути нижчою 5 балів.

Проект виконується на уроках або на домашньому комп’ютері.