asyan.org
добавить свой файл
1
Автор:

Кулакова Н.М.,

вчитель історії

ліцею №15 м. Чернігова

Всесвітня історія 8 клас

Тема 3. ПОЧАТОК НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ XVII ст .

Тема уроку. Передумови національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

Мета: визначити причини та передумови Національно-визвольної війни українського народу проти польського панування,

 • дати характеристику історичної постаті Богдана Хмельницького та його сподвижників;

 • ознайомитись з періодизацією Національно-визвольної війни;

 • характеризувати події на початку війни;

 • розвивати логічне та історичне мислення школярів;

 • виховувати в учнів інтерес та повагу до історії своєї держави.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, мультимедійна дошка та презентація.

Основні поняття й терміни: Національно-визвольна війна.

Основні дати: 1595—1657 рр. — роки життя Богдана Хмельницького; 1648 р. — початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.; 1648—1657 рр. — Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

Учитель. Доброго дня! Сідайте. Подивиться один на одного, посміхніться і подумки побажайте успіхів один одному на уроці.

ІІ. Актуалізація знань учнів.

Бесіда

 1. Назвіть причини появи українського козацтва.

 2. Яким було становище українського населення під владою Речі Посполитої?

 3. Назвіть причини і значення козацьких повстань 20-30-х років XVII ст.

ІП. Вивчення нового матеріалу

Оголошення теми, мети, плану уроку, основних понять і дат (слайди 1-4 презентації)

 1. Причини та передумови війни.

Розповідь вчителя.

Національно-визвольна війна розпочалася 1648 р. То був пам’ятний для європейської історії рік. Адже саме тоді закінчилася Тридцятилітня війна та було укладено Вестфальський мир. За ним Швеція заволоділа гирлами майже всіх судноплавних річок Північної Німеччини, Франція - частиною Ельзасу, за німецькими князями було визнано право бути незалежними володарями. Вестфальський мир закріпив і посилив політичну роздрібненість Німеччини, зумовив міжнародне визнання незалежності Швейцарії та Нідерландів. В Англії тоді розпочалися революція і друга громадянська війна, яка 1649 р. завершилася стратою короля Карла Стюарта. У Франції виступила Фронда - рух проти абсолютизму. Московія налагоджувала внутрішнє становище, збурене подіями Смутних часів та поразкою 1634 р. під Смоленськом, якої вона зазнала від Речі Посполитої. Туреччина ще залишалася могутньою, проте дедалі відчутнішою ставала внутрішня криза, виявом якої, зокрема, були династичні перевороти. Придунайські князівства і Крим за умовами васальної залежності від Туреччини, на першу вимогу останньої, мали виставляти свої війська. Потужні повстання й війни прокотилися Іспанією, Італією, Португалією.

Робота з таблицею (слайд 5 презентації)

Розглянувши частину таблиці «Передумови Національно-визвольної війни», учні висловлюють свої думки щодо можливих причин розгортання боротьби. В кінці обговорення відкриваємо частину таблиці «Причина національно-визвольної війни». Робимо висновки про характер та рушійні сили війни.

Передумови Національно-визвольної війни

Політична сфера

Національно-релігійна сфера

Соціально-економічна сфера

Психологічна сфера

Відсутність в українського народу перспектив на повноцінний політичний розвиток за умови подальшого перебування у складі Речі

Посполитої

Наявність у політиці польської влади численних проявів національно-релігійного гноблення стосовно українського населення

Загострення суперечностей між двома протилежними типами господарювання: козацьким, який був фермерським за своєю суттю, і фільварковим, що базувався на підневільній праці селян-кріпаків

Ступінь і характер насильства в діях панів, урядовців, орендаторів і католицького духовенства обумовлювали поширення в українському суспільстві злості до гнобителів і бажання помститися

Причини Національно-визвольної війни

Швидке зростання в Україні землеволодіння польських магнатів і шляхти

Посилення релігійних утисків православних українців, їх ополячення та окатоличення

Невідповідність між набуттям козацтвом фактичного політичного лідерства в українському суспільстві та погіршенням його становища за «Ординацією» 1638р.

Слабкість вищої державної влади Речі Посполитої (короля і сейму), які не мали достатніх повноважень і авторитету, щоб контролювати дії польських магнатів і шляхти в Україні

Робота над поняттями

Пропонуємо учням на основі отриманих знань спробувати самостійно дати визначення поняттю «національно-визвольна війна».

Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. це збройна боротьба українського народу під проводом Б. Хмельницького за визволення від польсько-шляхетського панування.

 1. Богдан Хмельницький та його сподвижники.

Робота з джерелами.

Перегляд відеофільму ( слайд 6 презентації), розгляд гравюри Гондіуса ст. 112 підручника Власова В.С. На основі даних джерел складаємо історичний портрет Богдана Хмельницького

Завдання «Юний вексіолог» ( слайд 7 презентації).

На зображенні - прапор Богдана Хмельницького. Завдання: Роздивіться прапор уважніше (ст. 115, підручник Власова В.С.) Спробуйте витлумачити літери на його полотнищі…

Повідомлення учнів про сподвижників Б.Хмельницького.

Супроводжується показом слайду 8 та гіперпосилань.

Звернути увагу! Соратники Б. Хмельницького мали відмінні погляди з багатьох питань. Одні з них були досить поміркованими, інші — налаштованими радикально. Проте Б. Хмельницький зміг згуртувати їх навколо ідеї боротьби за визволення України.

 1. Періодизація Національно-визвольної війни ( слайд 9 презентації)

Коментоване ознайомлення з таблицею.

Звернути увагу! В історичній літературі на сьогодні немає єдиної думки з питання типологічної характеристики та періодизації боротьби, що розпочалася у 1648 році.

 1. Початок війни.

Робота з підручником ст. 117 – 118, підручник Власова В.С. (слайд10)

Завдання:

 1. Яких заходів уживав Хмельницький, готуючись до війни?

 2. З якою метою він уклав угоду з кримським ханом? Чому саме з ним?

Орієнтовна відповідь: У такий спосіб гетьман розв’язав проблеми: відсутності власної кінноти; уникнення несподіваного нападу татарських і ногайських орд, що було б особливо небажаним під час воєнних дій проти Польщі.

IV. Закріплення

Метод «Чиста дошка» (слайд 11).

На слайді в блоках розміщені певні дати, поняття, прізвища пов’язані з темою. Учні в довільному порядку розкривають їх зміст, суть або дають коротку характеристику. Після ідентифікації – відповідний блок «зникає».
V. Домашнє завдання

В результаті попереднього етапу на слайді «відкривається» домашнє завдання, яке учні записують в щоденник.

 1. Опрацювати §15, підручник Власова В.С.

 2. Питання 1-5 на ст. 118 - усна відповідь.

 3. Почати складати хронологічну табличку подій.

Національно-визвольна війна

Дата

Подія

Значення подіїVІ. Оцінювання.

Оцінювання роботи учнів ,що готували повідомлення та найактивніших учнів.
Література та джерела:


 1. Власов В.С. Історія України:8кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закл./ В.С.Власов.-К.; Генеза, 2008.

 2. Гісем О. В. Історія України. 7—9 класи: Наочний довідник /О. В. Гісем, О. О. Мартинюк, О. Ф. Трухан. — К.; Харків: Веста, 2007.

 3. Гісем О.В. Історія України. 7-9 класи: Наочний довідник/ О.В.Гісем, О.О.Мартинюк, О.Ф.Трухан.-К., Харків:Веста,2007.

 4. Картографія, історія, всесвітня історія, історія України, географія: Історія України (XVI-XVIII вв), 8 клас [Електроний ресурс]/ Режим доступу: http://ukrmap.su/program2009/uh8/Maps/8_07.jpg.

 5. Мироненко А.І. Історія України. 8 клас /А. І. Мироненко, О. П. Мокрогуз. — Х. : Вид. група «Основа», 2010.

 6. Проект «Обличчя української історії. Богдан Хмельницький»[Електроний ресурс]/Телеканал «Перший національний».Режим доступу: http://1tv.com.ua/uk/video/episode/faces_history/2011/04/05/2521.