asyan.org
добавить свой файл
1

Комп’ютерні системи і мережі


Лабораторна робота № 17-18 .
Тема «Адміністрування мережних принтерів».

Мета: Навчитися управляти принтерами, управляти документами та здійснювати друк в мережі.
Хід роботи.

 1. Управління принтерами

 2. Управління принтерами вважається однієї з найважливіших функцій адміністрування друку і має на увазі наступні задачі:

 3. • призначення формату паперу для лотків;

 4. • завдання сторінки-роздільника;

 5. припинення, поновлення і скасування завдань друку;

 6. • перенаправлення документів на інший принтер;

 7. • зміну власника принтера.

 8. Управління документами

 9. Управління друком документів — це друга основна функція адміністрування принтерів, у тому числі:

 10. • припинення і поновлення друку документів;

 11. • настроювання параметрів повідомлень, пріоритетів і часу друку;

 12. • видалення документів.

 13. Рішення проблем при роботі з принтерами

 14. Рішення проблем, що виникають при роботі з принтерами, — третя задача адміністрування принтерів. Вона має на увазі визначення і рішення всіх проблем, пов'язаних з роботою принтерів. Вам треба уміти виправити ситуацію, коли, наприклад:

 15. • принтер виключений або знаходиться в автономному режимі;

 16. • у принтері закінчився папір, тонер або чорнило;

 17. • користувачі не можуть роздрукувати або не можуть правильно роздрукувати документи;

• користувачам не вдається отримати доступ до принтера

.

 1. Виконання задач, для яких потрібен дозвіл Управління принтерами

 2. Деякі задачі, пов'язані з адмініструванням принтерів, вимагають дозволу Управління принтерами (Управление принтерами):

 3. додавання і видалення принтерів;

 4. • управління спільним використанням принтерів;

 5. • призначення власника принтера;

 6. • зміна властивостей або дозволів принтера.

 7. За замовчуванням члени груп Адміністратори (Администраторы) і Досвідчені користувачі (Опытные пользователи) мають право Управління принтерами (Управление принтерами) для всіх принтерів.

 8. Призначення дозволів для принтера

 9. За замовчуванням у Windows XP Professional дозвіл Друк (Печать) задається для кожного принтера, доступного для групи користувачів Всі (Все), дозволяючи всім користувачам відправляти документи на друк. Ви також можете призначати дозволи для принтера окремим користувачам або групам.

 10. Завдання дозволів для принтера ґрунтується на діях:

 11. 1. Натисніть кнопку Пуск , потім — Панель управління (Панель управления).

 12. 2. У вікні Панель управління (Панель управления) натисніть значок Принтери й інше устаткування (Принтеры и другое оборудование), а потім — Принтери і факси (Принтеры и факсы).

 13. 3. У вікні Принтери і факси (Принтеры и факсы) натисніть правою кнопкою миші значок відповідного принтера і виберіть Властивості (Свойства)

 14. 4. У діалоговому вікні, що відкрилося, перейдіть на вкладку Безпека (Безопасность)

 15. На вкладці Безпека (Безопасность) натисніть кнопку Додати (Добавить)

 16. 6. У вікні, що відкрилося, Вибір: Користувачі або Групи виберіть відповідного користувача або групу і натисніть кнопку Додати (Добавить). Повторіть цю дію для всіх користувачів або груп, що додаються.

 17. 7. Натисніть ОК.

 18. 8. На вкладці Безпека (Безопасность), виберіть окремого користувача або групу і виконайте одну із дій, які описані далі.

 19. У нижній частині діалогового вікна виділіть дозволи, які ви хочете призначити.

 20. Натисніть кнопку Додатково (Дополнительно), задайте додаткові дозволи, що не відображені на вкладці Безпека (Безопасность), і натисніть ОК.

 21. У нижній частині діалогового вікна відображаються дозволи, призначені користувачеві або групі, обраної в списку у верхній частини вікна.

 22. Зміна дозволів для принтера

 23. Ви можете змінювати дозволи як задані за замовчуванням у Windows ХР Professional, так і раніше призначені вами окремим користувачам або групам. Для зміни дозволів виконайте дії, описані далі.

 24. 1. У вікні Принтери і факси (Принтеры и факсы) натисніть правою кнопкою миші значок відповідного принтера і виберіть пункт меню Властивості (Свойства).

 25. 2. На вкладці Безпека (Безопасность) діалогового вікна властивостей принтера виберіть відповідного користувача або групу і виконайте одну з наступних дій:

 26. відзначте дозволи, що ви хочете змінити для користувачів або груп;

 27. натисніть кнопку Додатково для зміни додаткових дозволів для принтера, що не включені в список дозволів на вкладці Безпека (Безопасность).

 28. 3 Натисніть ОК.

 29. Управління документами

 30. Крім управління принтерами Windows XP Professional дозволяє управляти документами - здійснювати припинення, поновлення, перезапуск і скасування друку документів. Крім того, ви можете встановити повідомлення для певного користувача про закінчення друку документа, пріоритет важливих документів у черзі друку і визначений час друку документів

 31. Припинення, перезапуск і скасування друку документа

 32. Якщо виникає проблема з друком визначеного документа, ви можете призупинити і потім відновити друк цього документа, а також запустити знову або скасувати друк документа. Для виконання цих дій вам необхідний дозвіл Управління документами (Управление документами) для певного принтера. Через те, що власник документа отримує дозвіл на управління документами за замовчуванням, користувачі можуть виконувати кожну з цих дій зі своїми документами.

 33. Для управління документами натисніть правою кнопкою миші значок відповідного принтера у вікні Принтери і факси (Принтеры и факсы), потім виберіть пункт меню Відкрити (Открыть). Виділіть відповідні документи, натисніть пункт меню Документ і виберіть відповідну команду для припинення, поновлення, перезапуску або скасування друку документа.

  3адача

  Дії

  Приклад

  Припинення друку документа

  Виділіть документи, друк яких ви хочете призупинити, потім натисніть Призупинка (Приостановка ). Стан документів зміниться на Припинений

  При виникненні проблем з документом призупиніть друк до усунення проблеми

  Поновлення друку документа

  Виділіть документи, друк яких ви хочете відновити, потім натисніть Поновлення (Возобновление). Стан документів зміниться на Відновлений

  Відновіть друк документа після усунення проблеми з документом

  Перезапуск друку документа

  Виділіть документи, друк яких ви хочете запустити знову, потім натисніть Перезапуск (Перезапуск). По цій команді друк починається заново з початку документа

  Запустіть знову друк частково віддрукованого документа після усунення проблеми з документом або неполадок із принтером

  Скасування друку документа

  Виділіть документи , друк яких ви хочете скасувати, потім натисніть пункт меню Скасування (Отмена ). Ви також можете скасувати друк документа, натиснувши клавішу Delete

  Якщо настроювання принтера для друку окремого документа задані некоректно або відпала необхідність друкувати даний документ, ви можете видалити документ із черги друку ще до того, як документ буде надрукований

 34. Призначення повідомлення, пріоритету в черзі друку та часу друку

 35. Ви можете керувати завданнями на друк, призначаючи повідомлення, пріоритети і час друку. Для виконання цих задач необхідний дозвіл Управління документами (Управление документами для відповідного принтера.

 36. Ви можете встановлювати повідомлення, пріоритет і час друку для документів на вкладці Загальні (Общие) діалогового вікна властивостей принтера. Щоб відкрити діалогове вікно властивостей принтера для одного або більше документів, спочатку виділіть документи у вікні Принтер , виберіть пункт Властивості (Свойства) у меню Документ.

 37. Призначення повідомлення, зміна пріоритету і призначення розкладу друку

  Задача

  Дії

  Приклад

  Встановлення повідомлення

  У текстовому полі Повідомлення (Уведомление) введіть ім'я користувача, який повинен отримати повідомлення. За замовчуванням у Windows XP Professional встановлюється ім'я користувача, що друкує документ

  Змініть повідомлення про друк, якщо необхідно повідомити про закінчення друку документа іншого користувача

  Зміна пріоритету документа

  Зруште повзунка Пріоритет (Приоритет) до бажаного рівня пріоритету.

  Вищому пріоритетові відповідає значення 99, нижчому — 1

  Змініть пріоритет таким чином, щоб важливі документи друкувалися раніш інших

  Призначення розкладу друку

  Щоб обмежити час друку, натисніть перемикач Тільки з (Только с) у групі Розклад (Расписание) і встановіть час початку і закінчення друку документа

  Встановіть час друку великих документів таким чином, щоб вони друкувалися тільки в неробочий час, наприклад пізно ввечері
 38. Усунення проблем друку

 39.   Діагностика проблеми

 40. Знайшовши проблеми з друком, насамперед переконайтеся, що пристрій друку включений у мережу, включений і приєднаний до сервера друку.

 41. Щоб з'ясувати причину, спробуйте вивести документ на друк з іншої прикладної програми. У такий спосіб ви переконаєтеся, що це технічна неполадка принтера, а не відмовлення програмного забезпечення. Якщо це проблема з принтером, з'ясуйте наступні питання.

 42. Чи можуть інші користувачі друкувати документи? Якщо так, то імовірніше всього справа в обмежених дозволах, відсутності з'єднання з мережею або з клієнтським комп'ютером.

 43. Чи використовує сервер друку відповідний драйвер принтера?

 44. Чи функціонує сервер друку і чи досить вільного дискового простору?

 45. Чи встановлений відповідний драйвер принтера на клієнтському комп'ютері?

 46. Огляд проблем друку

 47. Деякі проблеми мережного друку зустрічаються досить часто. У таблиці 11.6 описані деякі з них, а також можливі причини і способи рішення.

 48. Можливі причини і способи рішення найбільш розповсюджених проблем з друком

  Проблема

  Можлива причина

  Рішення

  Користувач отримує повідомлення про системну помилку Access Denied (Доступ заборонений) при спробі настроїти принтер з прикладної програми (наприклад, з ранніх версій Microsoft Excel)

  Користувач не має відповідного дозволу на зміну конфігурації принтера

  Змініть дозвіл для користувача або настройте принтер відповідним чином

  Документ не друкується цілком або друкується з перекручуваннями

  Встановлено невірний драйвер принтера

  Встановіть відповідний драйвер

  Відбувається активне звернення до жорсткого диску, але документ не відправляється на друк

  Недостатньо вільного місця на диску сервера друку

  Звільніть більше вільного місця на жорсткому диску
 49. Засіб усунення неполадок друку в Windows XP Professional

 50. У Windows XP Professional є вбудований засіб усунення неполадок, який допоможе вам вирішувати проблеми з друком. Щоб запустити його, досить у вікні Принтери і факси (Принтеры и факсы ) натиснути Діагностика друку (Диагностика печати)

 51. Вбудований засіб усунення неполадок друку у вікні

 52. Принтери і факси (Принтеры и факсы)

 53. Відкриється список можливих проблем друку. Виберіть зі списку схожу проблему і натисніть Далі (Далее ) — на екрані відобразиться кілька порад і питання, відповівши на які ви зможете уточнити проблему, а отже, і вирішити її. Крім того, ви можете здійснити пошук необхідної для рішення проблеми інформації або вибрати варіант Перевірити настроювання комп'ютера за допомогою засобу усунення неполадок (Проверить настройки компьютера с помощью средства устранения неполадок ).

 54. Додаткові можливості усунення неполадок

 55. Якщо у вас виникає проблема з комп'ютером, у Windows XP Professional передбачено кілька способів отримання допомоги для її рішення. У меню Пуск виберіть пункт Довідка і підтримка (Справка и поддержка). Якщо це проблема з друком, то вам належить натиснути посилання Друк і факс (Печать и факс.

 56. Розділ Усунення проблем із принтером (Устранение проблем с принтером)

 57. Скориставшись Центром довідки і підтримки (Центр справки и поддержки або), ви зможете через Віддаленого помічника (Удаленного помощника) попросити в Інтернеті допомоги у фахівця. Прийнявши запрошення, він зможе не тільки розмовляти з вами, але і побачити Ваш екран. При необхідності він передасть вам будь-які файли, необхідні для вирішення проблеми або виконає будь-які необхідні операції. Крім того вам доступні групи новин Windows XP Professional або Служба підтримки Microsoft.

 58. Запустіть текстовий редактор «Word» та створіть текстовий документ: Автобіографія або Грамота. Встановіть мережний принтер та роздрукуйте документ.

 59. Складіть резюме та занотуйте його у звіт.

 60. Оформити звіт по роботі