asyan.org
добавить свой файл
1
Практична робота 3,4

Тема: Форматування в Excel.

Мета: Навчитись форматувати дані в Excel.

Обладнання: ПК, інструкційні картки.

Теоретичні відомості

Форматування комірок (діапазонів комірок)

За замовчуванням вся інформація в таблицях по­дається у форматі Общий, що дає змогу працювати як із текстом, так і з числами. Формат комірок (діапазо­нів комірок) можна змінити. Для цього активізують команди Формат→Ячейки.

У вкладці «Число» є перелік таких форматів:

 • общий — використовується за замовчуванням як для чисел, так і для тексту;

 • числовой — застосовується для роботи з числа­ми, параметр Число десятичных знаков дає мож­ливість установити потрібну кількість десяткових знаків (45,33; 56,125);

 • финансовый, денежный — використовуються для роботи з числами, що стосуються грошових оди­ниць (11,25 гри.; 24 грн.);

 • дата — відображає числа у вигляді дати (12.01.2001 або 12 Січ 01);

 • время — відображає числа у вигляді часу (15.02.2001 12:45:33);

 • процентний — застосовується для створення чи­сел у відсотковому вигляді. Якщо на такий фор­мат перетворюють числовий тип існуючих значень, то вони збільшуються у 100 разів;

 • дробный — числа подаються у вигляді дробу (чис­ло 0,5 у цьому форматі матиме вигляд 1/2; 5/10).

У вкладці «Выравнивание» можна встановити різні ви­ди вирівнювання значень, які можуть бути розташовані по вертикалі та горизонталі (група Ориентация), а також параметр для об'єднання кількох комірок в єдине ціле (наприклад, при створенні об'єднаних назв тощо).

У вкладці «Шрифт» можна встановити вид і розмір шрифту, верхній та нижній індекси, вибрати тип ліній рамки.

У вкладці «Границы» можна встановити рамки для комірки (діапазонів комірок).

У вкладці «Вид» можна виконати заливання комірки кольором.
Практичне завдання

Завдання 1. Розрахувати витрати на посівний матеріал для кожної культури окремо і для всіх культур разом.

Шифр культури

Необхідна к-сть посівних матеріалів, ц

Ціна, грн./га

Витрати для посівного матеріалу, грн.

181001

2800

70,6
185001

12079

61,4
187001

150

40,2
188001

20

190,7
189001

569

35,3
Всього


Завдання 2. Визначити скільки протеїну міститься в кормах ВРХ.
Вид культури

Кількість корму, ц

Кількість протеїну в 1 ц корму, кг

Всього протеїну, ц
Озимий ячмінь

1632

8Комбікорм

297

10Силос кукурузний

524

1,4Сіно злакових

619

4Сіно бобових

473

11Овес

866

8,5Всього
Контрольні запитання

 1. В якому форматі по замовчуванню вводиться інформація?

 2. Як визвати вікно форматування комірки?

 3. З яких вкладок складається вікно форматування комірки?

 4. Які існують формати даних у Excel?

 5. Як можна вирівняти данні в Excel?

 6. Як змінити параметри шрифту у Excel?

 7. як змінити зовнішній вид комірки (границі та заливку) ?