asyan.org
добавить свой файл
1
Практична робота

Тема: Складання та реалізація програм опрацювання
рядкових величин.

Мета: Навчитись складати та реалізовувати програми з використанням операцій та функцій опрацювання рядкових величин, розвивати культуру та логіку мислення, виховувати культуру запису та оформлення робіт.

Завдання для практичної роботи:

 1. Вивчити можливості мови програмування Pascal використання функцій та процедур опрацювання рядкових величин:

 2. Відповісти на контрольні запитання.

 3. Скласти програму розв’язування задачі відповідно до завдання.

 4. Виконати дану програму.

 5. Підготувати і використати тести для перевірки правильності функціонування програми.

 6. Оформити звіт з практичної роботи.


Задачі до практичної роботи.

 1. Ввести довільний текст. Відредагувати його, замінивши всі символи «;» на «:».

 2. Ввести довільний текст. У ньому видалити всі символи «,» та знайти довжину утвореного тексту.

 3. Ввести довільний текст. Перевірити, чи у даному тексті співпадає кількість відкритих та закритих дужок.

 4. Ввести довільний текст. У ньому замінити всі слова «мама» на «тато».

 5. Ввести довільний текст. Підрахувати, скільки раз у введеному тексті зустрічається буквосполучення «то».

 6. Перевірити, чи є введене слово словом-перевертом.

 7. У введеному тексті підрахувати кількість букв»а» та «б» і сповістити, яких букв більше.

 8. Підрахувати кількість слів у введеному тексті.

 9. Підрахувати, скільки букв співпадає у рядкових величинах «борода» і «ворота».

 10. шляхом копіювання та склеювання із рядкової величини «конкатенація» отримати нові слова.

 11. Скласти програму, яка перевіряє, чи є частиною введеного слова слово « сок ».

 12. Визначити, чи зустрічається у заданому слові введена буква, якщо так, - то скільки раз?

 13. Перевірити, які голосні українського алфавіту і в якій кількості входять до даного слова.

 14. Дано рядкову величину У. Перевірити, чи можна з даної рядкової величини отримати слово «інтеграл».Питання для самоконтролю:

 1. Як описуються рядкові величини?

 2. Як оформляється операція склеювання?

 3. Яка функція визначає довжину рядкової величини?

 4. Яка функція здійснює копіювання фрагмента із заданої рядкової величини?

 5. За допомогою якої процедури можна здійснити видалення фрагмента рядкової величини?