asyan.org
добавить свой файл
1Тема: Складання листа замовлення

Мета: Навчитися працювати з ms Excel.

Тип уроку: Лабораторна робота.

Обладнання: Комп'ютер з програмою, роздатковий матеріал

Актуалізація опорних знань.
Теоретичні відомості.
Для вирівнювання вмісту комірок необхідно:

1. виділити комірки, що слід отформатувати;

2. у менюФормат вибрати команду Ячейки;

3. вибрати укладку Выравнивание (мал.3);

4. у прихованому переліку по горизонтали вибирається тип вирівнювання по горизонталі:

по значению – вирівнювання за замовчанням в залежності від типу даних;

по левому краю (отступ) – вміст комірки вирівнюється по лівому краю з відтступом, зазначеним у полі праворуч;

по центру – вміст комірки центрується;

по правому краю – вміст комірки вирівнюється по правому краю;

с заполнением – вміст виділеного діапазону заповнюється символами, зазначеними в лівому вічку обраного діапазону;

по ширине – вміст комірки розбивається на декілька рядків, а пропуски між словами встановлюються так, щоб ширина рядків відповідала вічку;

по центру выделения – вміст лівого комірки виділеного діапазону вирівнюється по центру діапазону (усі інші осередки виділеного діапазону повинні бути порожніми);

5. у прихованому переліку по вертикали вибирається тип вирівнювання по вертикали:

по верхнему краю – вміст комірки вирівнюється по верхньому краю;

по центру – по центру;

по нижнему краю – по нижньому краю;

по высоте – вміст комірки розбивається на декілька рядків, перший і останній рядки вирівнюються по верхній і нижній межі комірки;

6. у групі прапорців Отображение можна увімкнути такі режими:

переносить по словам – по досягненню правої межі комірки текст буде переноситися на новий рядок;

автоподбор ширины – розмір символів зменьшується так, що вміст комірки уміщується в межах комірки;

объединение ячеек – виділені комірки об’єднуються в одне;

7. у рамці Ориентация вибирається напрямок розташування тексту у вічку – текст можна розташувати вертикально, або під кутом.

Для швидкого вирівнювання даних у комірких використовуються кнопки .

Щоб вирівняти текст по центру декількох стовпців, необхідно:

8. виділити вічко, що містить дані, які необхідно вирівняти по центру декількох стовпців, і порожні комірки, що містяться праворуч;

9. натиснути кнопку .

Установлення шрифту

Для установлення шрифту необхідно:

10. виділити групу комірок;

11. у меню Формат вибрати команду Ячейки;

12. вибрати укладку Шрифт (мал.4);

13. у переліку Шрифт вибирається тип шрифту (шрифти типу TrueType виглядають однаково на екрані й на друку, поруч з їхнім ім'ям установлені спеціальні позначки );

14. у полі Начертание вибирається написання шрифту:

обычный – звичайне написання;

курсив – курсивне написання;

полужирный – жирне написання;

полужирный курсив – жирне курсивне написання.

15. у полі Размер – розмір шрифту у пунктах (1 пункт = 0,375мм).

16. у полі Подчеркивание –тип лінії підкреслення:

Нет – підкреслення не використовується;

Одинарное, по значению –підкреслення символів одинарною лінією;

Двойное, по значению –підкреслення символів подвійною лінією;

Одинарное, по ячейке –підкреслення одинарною лінією по ширині комірки;

Двойное, по ячейке –підкреслення подвійною лінією по ширині комірки;

17. у полі Цвет –колір символів;

18. у рамці Эффекты можна установити прапорці:

зачеркнутый –закреслення тексту одинарною лінією;

верхний индекс –розмір символів зменшується, текст розташовується вище;

нижний индекс –розмір символів зменшується, текст розташовується нижче;

19. якщо установити прапорець Обычный, то у вічку установиться шрифт за замовчанням;

20. натиснутиОК.

Формули обов'язково починаються знаком = і крім адресів комірок містять знаки математичних операцій: , , , , , ..

Коли встановлено автоматичний режим обчислень (цей режим встановлюється за замовчуванням), зміна вмісту комірок веде до перерахунку формул, які використовують ці комірки. Для встановлення ручного режиму обчислень слід у вкладці Вычисления діалогового вікна Параметры у блоці Производить перерасчет встановити режим Вручную. У цьому режимі Excel виводить слово Вычислить у рядок стану всякий раз, коли в листі з’являється необчислена формула. Для переобчислення формул слід натиснути клавішу F9 (формули переобчислення в усіх відкритих книгах) або Shift+F9 (формули переобчисляться тільки в активному листі). У полі комірки може відображатись або формула, або значення. Вид відображення залежить від значення опції Формула вкладки Вид вікна діалогу Параметры. При встановленій опції в комірці буде відображуватись формула.

Якщо при обчисленні формули сталася помилка, то в комірку виводиться повідомлення про помилку, яке починається з символу "#". Excel виводить такі повідомлення про помилки: # дел 0 - спроба поділити на нуль або на порожню комірку; # имя ? - формула використовує неіснуюче ім’я; # н/д - формула посилається на комірку з невизначеними даними; # число ! - помилка у числі, число не можливо подати в Excel ; # ссыл ! - формула посилається на неіснуючу комірку; #знач ! - помилка при обчисленні функції.  

Створення формули, введеної в клітинку за допомогою клавіатури. Для створення формули, введеної в клітинку, яка складається із координат клітинок і числових операторів, виконайте такі кроки:

1.  Виділіть клітинку, в яку потрібно ввести формулу.

2.  На початку формули наберіть знак рівності “=”.

3.  Наберіть адреси клітинок, що містять значення, над якими проводяться обчислення, і введіть потрібний оператор.

4.  Натисніть клавішу Enter. Excel покаже результат обчислення в активній клітинці і формула з’явиться в рядку формул.

Створення формул із заданням клітинок: задання клітинок за допомогою миші.

Практична робота
1. Створити таблицю (як на зразку.)
2.Ввести довільні значення та підрахувати за формулою.
Зразок листа-замовлення на проведення повірки ЗВТ

(для юридичних осіб)
Першому заступнику

генерального директора

ДП «Укрметртестстандарт»
Щодо проведення

повірки ЗВТ

Прошу виставити рахунок та провести повірку наступних засобів вимірювальної техніки (ЗВТ):з/п

Найменування ЗВТ

Тип ЗВТ

Заводський номер

Кіль-кість

Клас точності, розряд

Наявність у погодженому переліку


1

2

3

4

5

6

7
Оплату гарантуємо.
Наші реквізити:

Юридична адреса: ___________________ тел. ________ (якщо нема на бланку)

р/р ____________________________

МФО __________________________

код ЄДРПОУ ___________________

ІПН ___________________________

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № ___________________

Керівник підприємства ______________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер _____________ __________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
МП
Виконавець _________

тел. _______________