asyan.org
добавить свой файл
1

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1


Тема: Налагоджування параметрів операційної системи

Мета: Навчити учнів здійснювати налагоджування параметрів операційної системи

Теоретичні відомості

Настроювання і рішення проблем, пов'язаних з екраном

Настроювання екрана і робочого столу

Для перегляду чи зміни властивостей робочого столу в Панелі управління натисніть категорію Оформлення і теми, а потім — Екран. Вкладки діалогового вікна Властивості: Екран (рис. 1) описані в таблиці 1.Рис. 1. Вкладка Заставка діалогового вікна Властивості: Екран

Таблиця 1. Вкладки діалогового вікна Властивості: Екран

Вкладка

Опис

Теми

Дозволяє вибрати тему робочого столу. Тема — це фоновий малюнок, набір звуків, значків і інших елементів оформлення

Робочий стіл

Дозволяє вибрати фоновий малюнок і кольори для вашого робочого столу. Кнопкою Настроювання робочого столу дода

ть чи видаляють деякі з

ачки програм Windows і вибирають значок, який повинен представляти програму.

Заставка

Дозволяє вибрати заставку. Заставка — це рухоме зображення чи статичний малюнок, що з'являється на екрані, якщо клавіатура чи миша не використ

вувалися протягом визна

еного інтервалу часу, тривалість якого визначаєте ви самі. За замовчуванням інтервал дорівнює 15 хв.

Оформлення

Дозволяє настроювати стилі вікон і кнопок, схему кольорів і розмір шрифту. Натисніть кнопку Ефекти для настроювання наступних параметрів:

• Застосовувати наступний перехідний ефект для меню і підказок;

• Застосовувати наступний метод згладжування екранних шрифтів;

• Застосовувати великі значки;

• Відображати тіні, що відкидаються меню;

Параметри

Дозволяє настроїти параметри екрану, включаючи кількість

ольорів, що відображаються, роздільність екрану, частоту відновлення екрану, як показано на рис. 3


Рис. 2. Елементи робочого столу Рис. 3. Вкладка Параметри

Для доступу до діалогового вікна Елементи робочого столу на вкладці Робочий стіл натисніть кнопку Настроювання робочого столу. Засобами діалогового вікна Елементи робочого столу можна розміщати чи видаляти значки Мої документи, Мій комп'ютер, Мережне оточення і Internet Explorer на робочому столі, а також змінювати значки, які подають ці компоненти. Крім того, ви можете вказати, як часто повинен запускатися Майстер очищення робочого столу. За замовчуванням він запускається кожні 60 днів. Натисніть кнопку Очистити робочий стіл для негайного запуску Майстра. Він видалить усі значки з вашого робочого столу, якими не користувалися за останні 60 днів, але не видалить ні однієї встановленої програми.

Настроювання профілів користувачів

Для перегляду, створення, видалення і зміни профілів користувачів відкрийте Панель управління, виберіть категорію Продуктивність і обслуговування, натисніть значок Система, потім перейдіть на вкладку Додатково. У полі Профілі користувачів натисніть кнопку Параметри, щоб відкрити діалогове вікно Профілі користувачів.
У діалоговому вікні Профілі користувачів перераховані профілі, що зберігаються на вашому комп'ютері:

- Змінити тип. Дозволяє змінити тип профілю.

Передбачено два типи профілів:

Локальний профіль. У Windows XP створюється профіль користувача при першому вході користувача в систему. Після першого сеансу роботи в Windows XP локальний профіль зберігається на комп'ютері;

Переміщуваний профіль. Переміщуваний профіль особливо корисний при роботі з доменами, тому що він «слідкує» за користувачем, установлюючи ту ж саму конфігурацію робочого столу для нього незалежно від комп'ютера, за допомогою якого користувач підключається до домену. Доступний тільки для читання переміщуваний профіль користувача називається обов'язковим. При завершенні сеансу користувача в ньому не зберігаються зміни на робочому столі, зроблені протягом сесії, і, отже, при наступному підключенні користувача, профіль залишається без змін, таким же, як при попередньому підключенні.

- Видалити. Дозволяє видаляти профілі користувачів,

- Копіювати. Дозволяє створювати профілі користувачів, копіюючи існуючий профіль і призначаючи його іншому користувачу.

Текстове поле Копіювати профіль дозволяє показати шлях до папки для копіювання профілю. Для вибору відповідного шляху вам необхідно натиснути кнопку Огляд. Поле Дозволити використання дозволяє задати користувача чи користувачів, яким дозволено застосовувати даний профіль.

Параметри швидкодії

Для настроювання параметрів швидкодії відкрийте Панель управлінняі натисніть Продуктивність і обслуговування. Для перегляду встановлених параметрів швидкодії у вікні Продуктивність і обслуговування натисніть значок Система і перейдіть на вкладку Додатково. Параметри на вкладці Додатково діалогового вікна властивостей системи дозволяють вам настроїти параметри швидкодії, профілі користувачів, параметри завантаження і оновлення, змінні середовища і параметри звіту про помилки. На ній можна вибрати один з параметрів для управління візуальними ефектами на вашому комп'ютері. У Windows XP таких параметрів чотири: Відновити значення за замовчуванням, Забезпечити найкращий вид, Забезпечити найкращу швидкодію і Особливі ефекти. Якщо ви хочете вручну указати візуальні ефекти, варто вибрати Особливі ефекти.

Настроювання відновлення системи

Група параметрів Windows XP Відновлення системи дозволяє відслідковувати і скасовувати небажані зміни системи. У діалоговому вікні Властивості системи перейдіть на вкладку Відновлення системи.

Якщо ви хочете настроїти параметри відновлення системи для конкретного диска, виберіть диск, потім натисніть кнопку Параметри. У діалоговому вікні Параметри диска можна відключити контроль змін на цьому диску чи встановити обсяг призначеного для відновлення системи простору на диску. Не можна відключити відновлення системи на диску, де встановлена Windows XP , не відключивши функцію відновлення системи на всіх дисках. Ця функція відслідковує і відновлює тільки ті розділи і диски, для яких встановлений цей параметр. Відновлення системи не відслідковує розділи і диски, що були виключені з області відстеження. Також відновлення системи не відслідковує і не відновлює зміст перенаправлених папок чи будь-яких параметрів, пов'язаних з переміщуваними профілями користувачів.

Настроювання автоматичного оновлення

Автоматичне оновлення — це працююча у фоновому режимі служба, що дозволяє користувачам із правами адміністратора автоматично завантажувати і встановлювати важливі оновлення операційної системи, такі, як пакети виправлень і оновлення системи безпеки. Ви отримуєте повідомлення перед початком встановлення, що дозволяє вам відкласти операцію завантаження. Оновлення завантажуються у фоновому режимі, і, таким чином, ви можете не переривати роботу протягом завантаження. Для настроювання AU перейдіть на вкладку Автоматичне оновлення діалогового вікна Властивості системи

Практичне завдання

 1. Змініть параметри робочого столу.

 2. Задайте особливі параметри швидкодії та перегляньте їх дію.

 3. Змініть свій тип профілю на «Локальний».

 4. Задайте у діалоговому вікні «Відновлення системи» обсяг простору для відновлення 10%.

 5. Відключіть автоматичне оновлення системи.

 6. Після оцінення роботи викладачем поверніть попередні параметри.Контрольні запитання:

 1. Які закладки містить діалогове вікно «Властивості: Екран»?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Дайте їм характеристику?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Для чого використовуються «Параметри швидкодії»?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Як налаштувати типи профілів користувачів? Які є типи?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Як налагодити властивості відновлення системи?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Для чого використовується оновлення системи? Як його відключити?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Висновок:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Теорія

Практика

ОцінкаПідпис викладача