asyan.org
добавить свой файл
1
Тема: Майстер функцій. Категорії функцій

Мета: ознайомити учнів із категоріями функцій та Майстром функцій.

Методичне забезпечення: ПК із програмою, роздатковий матеріал.

Тип уроку: комбінований.

СТРУКТУРА УРОКУ


1. Організаційний момент

2. Актуалізація опорних знань

3. Пояснення нового матеріалу  

План

  1. Поняття функції. Синтаксис функції.

  2. Майстер функцій.
  1. Поняття функції. Синтаксис функції.


 Функція - це створена формула, яка виконує операції над заданими значеннями і повертає нове значення.

Excel містить більше ніж 400 вбудованих функцій. Функція має ім’я і список аргументів у круглих дужках. Аргументами можуть бути числові та текстові константи, комірки, діапазони комірок. Ввести функції у формулу можна вручну або з використанням майстра функції.

Формули, які ви записуєте в елементи електронних таблиць, можуть включати вбудовані функції. До вбудованих функцій відноситься, зокрема, і функція підсумовування СУММ, розглянута вище у ряді прикладів. Взагалі, вбудовані функції широко використовуються в Excel для простих і складних обчислень, полегшуючи процес обробки даних. Крім того, застосування цих функцій позбавляє від довгих записів і знижує вірогідність помилок.

Модуль вбудованих функцій в Excel володіє дружнім інтерфейсом. При зверненні до тієї або іншої функції вам пропонується певний шаблон, який потрібно заповнити. Причому правила запису функцій ви можете уявляти собі лише у загальних рисах. Зупинимося на тому, який повинне виглядати звернення до функції в Excel.

Запис функції починається з вказівки імені функції, потім слідує список аргументів, ув'язнений в дужки. Наприклад, функція знаходження максимального значення серед аргументів число1, число2... має вигляд

МАКС    (   число1,    число2 . .)

Аргументи - це величини, які використовуються для обчислення значення функції. Результат обчислення функції називається значенням, що повертається.

Дужки, що обмежують список аргументів, завжди повинні бути парними; пропуски перед дужками або після них не допускаються. Список аргументів може складатися з чисел, посилань, тексту, масивів, логічних величин (ІСТИНА або БРЕХНЯ), значень помилок (наприклад, #ДЕЛ/0).  Окремі аргументи в списку повинні бути розділені комами. Деякі функції можуть мати до 30 аргументів.

Розглянемо запис різних типів аргументів. У попередніх розділах було показано, як записуються в списку аргументів посилання на осередки і діапазони осередків. Аналогічно записується список аргументів, що складається з чисел і посилань:

СУМ(1,10,В2:В8)   .

Ця формула повертає значення, рівне сумі чисел 1, 10 і чисел в осередках від В2 до В8.

Нагадаємо, що посилання на осередки або діапазони у формулах можуть бути замінені іменами. Правила привласнення імен вже розглядалися. Для перегляду всіх наявних в Робочій книзі імен ви можете створити спеціальний список на листі. Це зробить зручнішим використання імен в процесі запису формул.

Excel допускає вкладення функцій один в одного, тобто використання функції як аргумент для іншої функції. Функція, яка є аргументом іншої функції, називається вкладеною. Наприклад, в записі

СУМ(А1:С5,МОПРЕД(D1:ЕЗ))

використана вкладена функція МОПРЕД, яка повертає значення визначника матриці осередків D1:E3. Рівень вкладеності функцій у формулах Excel не повинен перевищувати семи.

   2. Майстер функцій.

Для роботи з Майстром функцій слід:

1.  Встановити курсор у комірку, в якій потрібно вивести результат обрахунку.

2. Натиснути кнопку Мастер функций панелі інструментів Стандартная або виконати команду Вставка/Функции.

3.   При цьому відкривається діалогове вікно Мастер функций - шаг 1 из 2, в якому можна вибрати категорію функцій. При виборі категорії в поле Функции виводиться список функцій даної категорії. У цьому списку можна вибрати потрібну функцію. У рядку стану виводиться короткий опис функції.

4. Після вибору функції слід натиснути кнопку Далее.

5.  У результаті цього відкриється вікно діалогу Мастер функций - шаг 2 из 2, в якому потрібно вказати аргументи функції.

6.   Після цього слід натиснути кнопку Готово, при чому формула вставляється в активну комірку.

  Основною особливістю використання формул і функцій в Exel є те, що в комірках відображаються лише результати розрахунків, і для того, щоб побачити, за якою формулою проведено розрахунки необхідно виділити вказану комірку і подивитися у стрічку формул, у якій виводяться формули для розрахунків.

Якщо стрічка формул на екрані відсутня, її слід вивести на екран, виконавши команду “Строка формул “ з меню Вид.

4. Закріплення вивченого матеріалу  

1. Послідовність введення функції за допомогою майстра.

 2. Які є способи введення функції? 

               3. Що таке функція ?

               4. Що називається аргументом функції ?

5. Яка функція називається вкладеною

5.  Підсумок уроку

6. Домашнє завдання