asyan.org
добавить свой файл
1
Дидактичні матеріали

Завдання для тематичного оцінювання знань, умінь і навичок

Тема: Культура і духовне життя в Україні (1917 – 1921 рр.)
Варіант 1.
Початковий рівень

  1. Укажіть дату відкриття Української академії наук.

А. 1918 р. Б. 1919 р.

В. 1920 р. Г. 1921р .
2.Укажіть прізвище письменника, який належав до «неокласиків»

А. М.Зеров Б. В.Сосюра

В. О.Олесь Г. М.Семенко
3. Дайте визначення поняття:

Авангардизм _________________________________________________-________________________________________________________________________________________________________________________________

Середній рівень

4. Визначте характерні риси розвитку культури за українських урядів:

1) початок розбудови української школи;

2) створення Української академії мистецтв;

3) докладалися значні зусилля з ліквідації неписьменності (лікнеп).

4) відкриття українських гімназій;

5) ідеологізація освіти;

6) для підготовки до вступу у вищі навчальні заклади створювались

робітничі факультети.
5.Установіть відповідність між письменниками та їхніми творами:

А) О.Олесь 1. «Червона зима»

Б) П.Тичина 2. «Удари молота і серця»

В) В.Сосюра 3. «Сонячні кларнети»

Г) В.Еллан Блакитний 4. «З журбою радість обнялась»

5. «Заспів»

6.Установіть відповідність між діячами культури та галуззю їхньої діяльності:

А) Г. Нарбут 1. Скульптор, родоначальник кубізму;

Б) А.Кримський 2. Актор, театральний діяч;

В) Г.Юра 3. Графік, автор грошових знаків УНР;

Г) О. Архипенко 4. Знавець східних мов, автор художніх

перекладів О.Хайяма .

Достатній рівень
7. Прочитайте історичний текст, дайте відповідь на запитання:

І.Огієнко «Українська культура»

«Тепер, коли ми творимо самі своє вільне життя, коли питання про нашу автономію поставлено руба, коли це питання набуло собі такої гострої форми, якраз дочасно буде спинитись, озирнутися назад, кинути оком на той довгий шлях, що ми його перейшли. Чи ми ж справді маємо право на вільне життя, чи ми маємо право на ту автономію, якої так настирливо домагаємось ось уже більше двох віків? Чи наш народ – окремий народ, чи він же має свою культуру, - культуру оригінальну, своєрідну? Чи в минулому єсть у його своя історія, своє життя? Чи справді нам потрібні окремі школи з нашою мовою, окремі університети, чи, може, це тільки наші вигадки, як про все це тепер кажуть несвідомі люде?»
Завдання

Дайте відповідь на запитання, поставлені Іваном Огієнком.

Високий рівень

8. Як революція впливала на літературний процес в Україні?

Тема: Культура і духовне життя в Україні (1917 – 1921 рр.)
Варіант 2.
Початковий рівень

  1. Укажіть дату відкриття Української академії мистецтв.

А. 1918 р. Б. 1919 р.

В. 1920 р. Г. 1917 р .
2.Укажіть прізвище письменника, який належав до «панфутуристів»

А. М.Зеров Б. В.Сосюра

В. О.Олесь Г. М.Семенко
3. Дайте визначення поняття:

Модернізм _________________________________________________-________________________________________________________________________________________________________________________________

Середній рівень

4. Визначте характерні риси розвитку культури за радянських урядів:

1) початок розбудови української школи;

2) створення Української академії мистецтв;

3) докладалися значні зусилля з ліквідації неписьменності (лікнеп).

4) відкриття українських гімназій;

5) ідеологізація освіти;

6) для підготовки до вступу у вищі навчальні заклади створювались

робітничі факультети.
5.Установіть відповідність між письменниками та їхніми творами:

А) В.Чумак 1. «Третя рота»

Б) М. Рильський 2. «Новина»

В) В.Сосюра 3. «Синя далечінь»

Г) В. Стефаник 4. «З журбою радість обнялась»

5. «Заспів»

6.Установіть відповідність між діячами культури та галуззю їхньої діяльності:

А) К. Стеценко, О. Кошиць 1.Театр

Б) Ф. Кричевський, М.Жук 2. Література

В) Д. Багалій, М. Кащенко 3. Музика

Г) Л. Курбас, О. Сердюк 4. Наука

5. Живопис


Достатній рівень
7. Прочитайте історичний текст і дайте відповіді на запитання.

Досліджуючи засади церковної політики Української держави, необхідно зазначити, що політичні сили революційної доби (Українська Центральна Рада, Гетьманат Скоропадського, Директорія) по-різному ставилися до розв’язання церковного питання.

Нераглементованість релігійного життя в основних законодавчих актах УНР свідчить про відсутність чіткої державної політики Центральної Ради щодо церкви.

Перший державний орган , який мав займатися питаннями релігії був створений у січні 1918 р. Основним завданням цього департаменту ісповідань було врегулювання відносин між державою і православною церквою, яка визнавалася Департаментом як «автокефальна» в межах усієї України.

Питання діяльності на території України інших релігійних конфесій, зокрема й римо-католицької церкви, взагалі не розглядалися, окрім заяв про невтручання у справи релігійних громад та їх самофінансування.
Запитання

Чи приділяла Центральна Рада увагу церковній політиці і як це вплинуло на подальший хід подій?

Високий рівень

8. Які напрямки у літературі та образотворчому мистецтві ширились у середовищі молодих митців? Чи мали вони перспективи для свого розвитку за умов утвердження більшовицького режиму?