asyan.org
добавить свой файл
1
Лабораторна робота 5-6

Тема: Введення та редагування тексту.

Мета: розглянути основні прийоми редагування текст: виділення, копіювання, переміщення, видалення.

Хід роботи

 1. Запустіть текстовий редактор. Для нового документу задати такі розміри полів: ліве – 2 см, праве, верхнє, нижнє – 1,5 см. (Файл – Параметри документа)

 2. Наберіть за допомогою клавіатури кілька рядків довільного тексту (можна просто пробігти пальцями по клавіатурі вставляючи іноді пробіли). Зверніть увагу на те, що новий рядок створюється автоматично, без натискання Enter. Поки не натиснута клавіша Enter будь яка кількість рядків буде являти собою один єдиний абзац.

 3. За допомогою клавіші Enter розбийте набрані рядки на кілька абзаців. Для цього наведіть курсор мишки на місце розбиття, клацніть лівою кнопкою мишки щоб встановити у цьому місці текстовий курсор та натисніть клавішу Enter.

 4. Спробуйте переміщатися в тексті на початок та кінець рядка, на початок чи кінець сторінки за допомогою клавіатурних комбінацій. (Home, Еnd, PgUp, PgDn)

 5. Злийте кілька абзаців в один за допомоги клавіші Delete. Для цього встановіть текстовий курсор в кінці першого з абзаців, які Ви намірилися злити та натисніть Delete.

 6. Спробуйте виділити окремі символи, слова, рядки, абзаци всіма засобами, що описані в лекції. (слово – 2 р.ЛКМ, абзац – 3 р.ЛКМ, рядок – 1 р. ЛКМ на лівій границі, весь текст Ctrl+A)

 7. Скасуйте усі зміни у Вашому документі за допомогою меню Правка – Скасувати. Поверніть усі зміни за допомогою меню Правка – Повторити.

 8. Виконайте копіювання та переміщення тексту. Виділіть кілька слів у набраному тексті. Виріжте їх за допомогою меню Правка – Вирізати. Вставте їх у інше місце документу за допомогою меню Правка – Вставити. Скопіюйте інші попередньо виділені слова за допомогою меню Правка – Скопіювати та вставте їх у інше місце документу. Зробіть ті самі операції без допомоги меню, панелі інструментів чи клавіатури.

 9. Поставте курсор вкінці тексту та виконайте команду Вставка – Розрив.

 10. Набрати текст і прибрати зайві символи:

Я навччаюсяя в профффільному класіі й успішно виввчаюю основви роботи з оперрраційною системооою Micrrrosoffft Wіndowwws.

 1. Використовуючи метод перетягування тексту (виділити текст і не відпускаючи ЛКМ перетягнути у відповідне місце), складіть текст, помістивши замість ??? відповідну фразу.

Хлібом геній живився кожен, щоби ???

Буду тебе ждати там, де ???

Повела житами стежка неширока в поле, де ???

І миті жодної не можна повернути, щоб ???

Нове покоління – не папуги, щоб ???

Можливі варіанти: розум його не погас; вишня біла виглядає в саду тихо і несміло; тополя мріє одинока; заново по-іншому прожить; товкти заучене давно.

12. Введіть наступний текст

Центральний процесор – це спеціальний чіп (мікросхема), який здійснює обробку всієї інформації, працює під управлінням програмних засобів, перетворюючи вхідну інформацію у вихідну.

13. Включіть режим заміни (кл.Insert або ЗАМ на рядку стану), поставте курсор на початку тексту та введіть наступний текст:

Звукова карта – додаткова плата, що призначена для обробки звукової інформації, а також для зєднання системного блоку із зовнішніми пристроями введенння/виведення звуку.

12. Збережіть документ під назвою «Лабораторна 5-6».