asyan.org
добавить свой файл
1
Тема: Австралія та країни Океанії.
РІВЕНЬ №1.
Виберіть правильні відповіді:

1. Австралія посідає перше місце у світі за:


а) пасовищами;

б) запасами вугілля;

в) запасами руд металів;

г) запасами води;

д) запасами нафти;

е) запасами газу.

2. Австралія заселена:

а) мало;

б) густо;

в) середньо.

3. Австралія імпортує:


а) промислове обладнання;

б) споживчі товари;

в) наукоємкі вироби;

г) зерно;

д) цукор.


4. Австралія експортує:


а) цукор;

б) зерно;

в) мінеральну сировину;

г) електроенергію;

д) м'ясо;

е) молоко;

є) боксити.


5. З Океанії вивозять:

а) продукти переробки кокосової пальми;

б) цукрову тростину;

в) мідь;

г) золото;

д) нікель;

е) пшеницю.

6. Головні торгові партнери Нової Зеландії:


а) Україна;

б) США;

в) Японія;

г) Польща;

д) Великобританія;

е) Австралія;

є) Німеччина.РІВЕНЬ №2.
1. Нанесіть на контурну карту п'ять найбільших міст Австралії.

2. Нанесіть на контурну карту басейни па ливних корисних копалин Австралії.

3. Нанесіть на контурну карту басейни руд них корисних копалин Австралії.

4. Нанесіть на контурну карту п'ять держав Океанії.
РІВЕНЬ №3.

1. Користуючись тематичними картами атласу, дайте коротку економіко-географічну характеристику Австралії.

2. Користуючись тематичними картами атласу, дайте коротку економіко-географічну характеристику Нової Зеландії.

3. Користуючись тематичними картами атласу, дайте характеристику географічного положення Австралії.

4. Користуючись тематичними картами атласу, охарактеризуйте густоту населення Австралії.
РІВЕНЬ №4.
1. Складіть порівняльну характеристику Австралії і Канади за планом:

а) географічне положення;

б) ресурсний потенціал;

в) формування населення;

г) розміщення населення;

д) мінеральний експорт;

е) сільськогосподарський експорт.

2. Порівняйте структуру експорту Канади, Австралії, Нової Зеландії.

3. Розкажіть, яке місце займає Австралія у світовому господарстві.

4. Охарактеризуйте рівні економічного розвитку країн Океанії.