asyan.org
добавить свой файл
1
-1-

Тема: «Розвиток поглядів на природу світла».

Мета: познайомити учнів з теоріями світла та їх засновниками; ознайомити з сучасними поглядами на природу світла; розвивати інтерес до вивчення предмета.

План уроку:

 1. Джерела і приймачі світла.

 2. Початкові уявлення про природу світла.

 3. Корпускулярна теорія світла Ньютона.

 4. Хвильова теорія світла Гюйгенса.

 5. Електромагнітна теорія світла.

 6. Квантова теорія світла.

 7. Корпускулярно-хвильовий дуалізм.

 8. Висновки.

Викладення нового матеріалу

 1. Джерела і приймачі світла.

Оптика – розділ фізики, в якому вивчаються світлові явища (слайд 3).
Джерела світла – це тіла або пристрої, що перетворюють будь-який вид енергії в світлову енергію. Наприклад, Сонце, зорі, лампи, світлодіоди (слайд 4).
Приймачі світла – це пристрої, призначені для виявлення або вимірювання світлового (оптичного) випромінювання. Наприклад, око, термоелементи, фотодіоди (слайд 5). Під час поширення світла передається дія від одного тіла – джерела світла – до іншого – приймача. Два способи передавання дії (слайд 6).

 1. Початкові уявлення про природу світла.
  Більшість стародавніх філософів вважали, що світло утворюється всередині людини і випромінюється з її очей. Ці промені поширюються до предметів, які людина бачить. Деякі вчені вважали, що з очей виходять особливі тонкі щупальця і що зорові враження виникають від ощупування ними предметів. Інші висловлювали гіпотезу, що з кожного предмета зриваються оболонки, схожі на самі предмети і потрапляють до ока (слайд 7).

-2-

 1. Корпускулярна теорія світла.
  У 1704 році Ісаак Ньютон розробив теорію світлових частинок (корпускул), які випускаються джерелами світла і рухаються за законами класичної механіки (слайд 8). Теорія Ньютона пояснювала прямолінійне поширення світла в однорідному середовищі, утворення тіней, відбивання та заломлення світла (слайд 9).

 2. Хвильова теорія світла.
  У 1678 році голландський фізик Християн Гюйгенс запропонував хвильову теорію світла: світло — це хвилі, що поширюються в особливому середовищі — ефірі, який заповнює увесь простір і проникає всередину всіх тіл (слайд 10). Ця теорія добре пояснювала перетинання світлових потоків, відбивання і заломлення хвиль. Основним її недоліком є необхідність існування ефіру для поширення хвиль.
  У 1802 році англійський фізик Томас Юнг спостерігав явище інтерференції світла і пояснив його на основі хвильових уявлень. Йому належить і термін «інтерференція» (слайд 11).
  Понад сто років обидві теорії про природу світла існували паралельно. Жодна з них не могла перемогти. Лише авторитет Ньютона змушував більшість учених віддавати перевагу корпускулярній теорії.Відомі на той час закони поширення світла пояснювалися обома теоріями
  (слайд 12).

 3. Електромагнітна теорія світла.
  Таке непевне уявлення про природу світла тривало до початку XIX століття. Нарешті у 1865 році англійський фізик Джеймс Максвелл довів, що світло є окремим випадком електромагнітних хвиль. Його роботи заклали основи електромагнітної теорії світла (слайди 13, 14).
  Після того, як Генріх Герц експериментально виявив електромагнітні хвилі, не залишилося жодних сумнівів у хвильовій природі світла (слайд 15). Досліди Герца було відтворено у багатьох наукових лабораторіях. Таким чином, у другій половині XIX століття була заснована електромагнітна теорія світла.

 4. Квантова теорія світла.
  На початку XX століття німецький фізик Макс Планк припустив,
  що атоми випромінюють світло скінченними порціями – квантами (слайд 16). У 1905 році Альберт Ейнштейн, пояснюючи явище фотоефекту, довів, що під час випромінювання і поглинання світло поводить себе подібно до потоку частинок, які дістали назву фотонів (слайд 17). У процесі поширення світла виявляються його хвильові властивості.

-3-

 1. Корпускулярно-хвильовий дуалізмце прояв, залежно від умов як корпускулярних, так і хвильових властивостей світла. Корпускулярно-хвильовий дуалізм є універсальною властивістю не тільки світла, а й будь-яких матеріальних об’єктів (слайд 18).
  За сучасними уявленнями світло має подвійну природу:
  світло – це електромагнітні хвилі, але одночасно і потік частинок – квантів (слайд 19).
  Такі явища, як інтерференція і дифракція, як і раніше, можна пояснити, вважаючи світло хвилею, а явища випромінювання і поглинання – вважаючи світло потоком частинок (слайди 20, 21).

 2. Висновки:
  Явища відбивання і заломлення світла свідчать про те, що світло має
  хвильові властивості.
  Прямолінійне поширення світла пояснюється його корпускулярними властивостями.
  Ці два несумісних одне з одним уявлення про природу світла вдалося об'єднати у квантовій теорії світла: світло одночасно має і властивості хвиль, і властивості частинок (слайд 22).

Домашнє завдання: конспект.