asyan.org
добавить свой файл
1
Тема: «Джерела електричного струму».

Варіант № 1

 1. Щоб отримати електричний струм у провіднику, потрібно . . .

А) створити в ньому електричні заряди.

Б) розділити в ньому електричні заряди.

В) створити в ньому електричне поле.

 1. Які перетворення енергії відбуваються у гальванічних елементах?

А) Електрична енергія перетворюється у хімічну.

Б) Механічна енергія перетворюється у електричну.

В) Внутрішня енергія перетворюється у електричну.

Г) хімічна енергія перетворюється у електричну.

 1. З якого металу виготовлені електроди у елементі Вольта?

А) З свинцю. Б) З вугілля та пероксиду марганцю.

В) З цинку та міді. Г) З цинку та вугілля.

 1. Який розчин використовується у елементі Вольта?

А) Водяний розчин сірчаної кислоти.

Б) Клейстер з муки та розчину нашатирю.

В) Водяний розчин повареної солі.

 1. При зарядці акумуляторів позитивний полюс акумулятора з’єднають з … полюсом джерела струму, а від’ємний полюс – з … полюсом джерела струму.

А) позитивним … негативним Б) негативним … позитивним

На малюнку зображено переріз сухого елементу.

 1. Що позначено цифрою 1?

 2. Що позначено цифрою 2?

А) Вугільний стержень.

Б) Цинковий стержень.

В) Мішечок з вугіллям і пероксиду марганцю.

Г) Клейстер з муки та розчину нашатирю.

Д) Шар смоли.
Варіант № 2

 1. Який процес відбувається в середині джерела струму при його роботі?

А) Джерело струму створює електричні заряди, які рухаються по провідникам.

Б) Джерело струму виробляє електричний струм.

В) Виконує роботу по розділенню частинок, що мають електричні заряди. В результаті один електрод заряджається позитивно, а інший негативно.

 1. З чого виготовляють електроди у сухих елементах?

А) З свинцю. Б) З вугілля та пероксиду марганцю.

В) З цинку та міді. Г) З цинку та вугілля.

 1. Який розчин використовують у сухих елементах?

А) Водяний розчин сірчаної кислоти.

Б) Клейстер з муки та розчину нашатирю.

В) Водяний розчин повареної солі.

 1. Який електрод у сухому елементі позитивний і який

негативний?

А) Цинк – позитивний, мідь – негативний.

Б) Цинк – негативний, мідь – позитивний.

В) Вугільний – позитивний, цинк – негативний.

Г) Вугільний – негативний, цинк – позитивний.

На малюнку зображений елемент Вольта.

 1. Визначити по знакам зарядів, з яких металів виготовлені електроди А і Б?

А) А – цинк, Б – мідь. Б) А – мідь, Б – цинк. В) А – вугіль, Б – цинк.

 1. На якому електроді надлишок електронів і на якому недостача?

А) А – надлишок, Б – недостача. Б) А – недостача, Б – надлишок.

 1. Якщо замкнути коло, то які заряджені частинки і у якому напрямку будуть переміщуватися по проводам?

А) Електрони від А до Б. Б) Електрони від Б до А.

В) Іони від А до Б. Г) Іони від Б до А.
Варіант № 3

 1. Щоб отримати електричний струм у провіднику, потрібно . . .

А) створити в ньому електричні заряди.

Б) розділити в ньому електричні заряди.

В) створити в ньому електричне поле.

 1. Які перетворення енергії відбуваються при зарядці акумуляторів?

А) Електрична енергія перетворюється у механічну.

Б) Механічна енергія перетворюється у електричну.

В) Внутрішня енергія перетворюється у електричну.

Г) Хімічна енергія перетворюється у електричну.

Д) Електрична енергія перетворюється у хімічну.

 1. З якого металу виготовлені електроди у простіших кислотних акумуляторах?

А) З цинку. Б) З вугілля та пероксиду марганцю.

В) З цинку та міді. Г) З цинку та вугілля. Д) З двох свинцевих пластин.

 1. Який розчин використовується у кислотних акумуляторах?

А) Водяний розчин сірчаної кислоти.

Б) Водяний розчин повареної солі.

В) Клейстер з муки та розчину нашатирю.

 1. Який електрод у елементі Вольта заряджений позитивно і який негативно?

А) Цинк – позитивно, мідь – негативно.

Б) Цинк – негативно, мідь – позитивно.

В) Вугільний – позитивно, цинк – негативно.

Г) Вугільний – негативно, цинк – позитивно.

На малюнку зображено переріз сухого елементу.

 1. Який полюс сухого елемента має позитивний і який негативний?

А) Апозитивний, Б – негативний. Б) Анегативний, Б – позитивний.

 1. Чим наповнюють полотняний мішечок сухого елемента?

А) Оксидом марганцю з вугільним порошком.

Б) Вугільним порошком.

В) Мукою, замішаною з нашатирем.
Варіант № 4

 1. У термоелементах … енергія нагрівника перетворюється … енергію.

 2. У фотоелементах … енергія нагрівника перетворюється … енергію.

А) хімічна… у електричну. Б) світлова… у хімічну.

В) світлова… у електричну. Г) внутрішня… у електричну.

 1. Які перетворення енергії відбуваються при розрядці акумуляторів?

А) Електрична енергія перетворюється у хімічну.

Б) Хімічна енергія перетворюється у інші види енергії в процесі роботи, яку виконує струм.

В) Внутрішня енергія перетворюється у електричну.

 1. Які хімічні джерела струму використовуються у автомобілях?

А) Сухі елементи. Б) Елементи Вольта. В) Акумулятори.

На малюнку зображено переріз сухого елементу.

 1. Що позначено цифрою 3?

 2. Що позначено цифрою 4?

 3. Що позначено цифрою 5?

А) Вугільний стержень.

Б) Цинковий стержень.

В) Мішечок з вугіллям і пероксиду марганцю.

Г) Клейстер з муки та розчину нашатирю.

Д) Шар смоли.