asyan.org
добавить свой файл
1

Тема: Встановлення зв’язків між таблицями

Мета: навчитися встановлювати зв’язки між таблицями в програмі Access.

Матеріальне забезпечення: ПК з програмою Access, інструкції.

Короткі теоретичні відомості

У реляційних базах дані таблиці зв'язуються між собою за допомогою співпадаючих значень ключових полів. Ключовим полем може бути практично будь-яке поле в таблиці. Ключ може бути первинним (primary) або зовнішнім (foreign).

Первинний ключ однозначно ідентифікує запис у таблиці. Дуже часто ключове поле не несе жодного смислового навантаження і є просто ідентифікатором об'єкту в таблиці.

Зовнішній ключ використовується для зв'язку з первинним ключем іншої таблиці.

Створення поля первинного ключа

Після конструювання всієї таблиці необхідно встановити ознаку ключового поля для поля первинного ключа. Для цього потрібно курсор перемістити у поле первинного ключа, потім на панелі інструментів натиснути кнопку Ключове поле (Ключевое поле).

Для створення зв’язків між таблицями вручну в Access є спеціальне діалогове вікно, яке називається Схема даних (Схема данных).

Алгоритм зв'язування таблиць у схемі даних

1. Відкрийте вікно схеми даних натисненням кнопки на панелі інструментів або командою Сервіс-Схема даних  (Сервис-Схема данных).

2. Якщо раніше зв’язків між таблицями бази не було, то після вибору команди відкривається вікно Додавання таблиці (Добавление таблицы), в якому потрібно вибрати таблиці, необхідні для включення до структури зв’язків.

3. Якщо зв’язки між таблицями вже були задані, то для введення до схеми даних нової таблиці можна натиснути  правою кнопкою миші на схемі даних і в контекстному меню вибрати пункт Додати таблицю (Добавить таблицу).

4. Після введення до схеми даних всіх таблиць, які потрібно зв’язати, можна приступити до створення зв’язків між полями таблиць.

Зв’язок між полями встановлюється шляхом перетягування імені поля первинного ключа з однієї таблиці до відповідного йому зовнішнього ключа іншої таблиці.

5. Після перетягування відкривається діалогове вікно Зміна зв’язків (Изменение связей), в якому можна задати властивості зв’язків, що створюються.  

6. Зв'язок можна анулювати, клацнувши на лінії зв'язку і виконавши команду Delete.

7. Параметри зв'язку можна змінити, викликавши за допомогою команди контекстного меню Змінити зв’язок (Изменить связь) вікно Зміна зв’язків (Изменение связей).8. Вікно схеми даних закривають зі збереженням зв'язків.
Забезпечення цілісності бази даних

Забезпечення цілісності бази даних означає виконання низки обмежень, додержання яких необхідне для підтримки несуперечності даних, що зберігаються.

Якщо у діалозі Зміна зв’язків (Изменение связей) в полі Забезпечення цілісності даних (Обеспечение целосности данных) встановити прапорець, а в полях Каскадне поновлення зв’язаних полів (Каскадное обновление связанных полей) та Каскадне вилучення зв’язаних полів (Каскадное удаление связанных полей) – ні, то програма не дозволить змінити або вилучити цільову сутність за умови наявності зв’язаних з нею записів в іншій таблиці.

 Якщо встановити прапорець в полі Каскадне поновлення зв’язаних полів (Каскадное обновление связанных полей), то програма автоматично буде змінювати дані в усіх зв’язаних записах під час зміни значення цільової сутності. 

 Якщо встановити прапорець в полі  Каскадне вилучення зв’язаних полів (Каскадное удаление связанных полей), то програма автоматично буде вилучати всі зв’язані записи в процесі вилучення цільової сутності. 

Практичне завдання
Операція

Дії користувача

1

Встановити зв’язок між таблицями за полями Код_відділу та Код_посади:1) через поле типу Майстра підстановок;

2) за допомогою пункту меню Сервіс/Схема даних

3) не виходячи з режиму Конструктор,зі списку типи полів запису Код_відділу обрати Майстр підстановок, обрати таблицю Відділ, потім поле Код_відділу, Готово; теж виконати для запису Код_посади;

4) у режимі Таблиці відкрити меню Сервіс/ Схема данних, обрати створені три таблиці(>), натиснути ліву клавішу миші на назві поля Код_віділу таблиці Відділ і, не відпускаючи її, перемістити до поля Код_відділу таблиці Співробітники; те ж виконати ля поля Код_посади

2

Заповнити даними побудовані таблиці

Виділити назву таблиці, в яку слід вносити зміни, й натиснути кнопку Вікрити (Посада),(Відділ)

Код відділу

Відділтехнічнийкомерційнийметодичнийпрограмування

Код посади

Посада

Ставка

1

Комерційний директор

950,000гр.

2

Менеджер

800,00гр

3

Бухгалтер

750,00гр.

4

Програміст

689,00гр.

5

Методист

495,00гр.

6

Технічний спеціаліст

340,00гр.3.

Змінити структуру таблиці Співробітники у режимі Конструктор так:

А) додати до таблиці поле Телефон (тип данних-текствий) та задати для нього маску 000-00-00

Б)помістити поле Телефон перед полем Домашня _ареса;

В) перейменувати поле Телефон на Номер_телефона

Виділити таблицю Співробітники, натиснути кнопку Конструктор:

А) ввести назву поля Телефон віразу під записами, у нижній частині вікна вибрати пункт Маска вводу і вивести шаблон маски;

Б) виділити потрібний запис, перемістити його на рядок, над яким необхідно помістити поле;

В) виділити назву Телефон, натиснути Delet, ввести назву Номер _телефона

4

Показати роботу викладачу.

Повернути таблицю до початкового вигляду


Контрольні питання


  1. Як  зв'язуються між собою  дані таблиць у реляційних базах?

  2. Які бувають ключі?

  3. Для чого використовується зовнішній ключ? 

  4. Як створити поле первинного ключа?

  5. Як  зв'язуються між собою  дані таблиць у реляційних базах?

  6. Як створити зв’язок за допомогою майстра підстановок?

  7. Як забезпечується цілісність даних в Access?

  8. Які варіанти забезпечення цілісності даних Ви знаєте?